Kiến thức

Sự xuất hiện của GIS trong ngân hàng địa ốc

22/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Ngân hàng địa ốc, một khái niệm mới ở Ấn Độ, đề cập đến việc tập hợp các thửa đất để tái sử dụng tài sản một cách hiệu quả. Việc sử dụng GIS trong quá trình này đã làm cho nó hiệu quả hơn rất nhiều.

Ngân hàng địa ốc là một khái niệm sắp ra mắt trong ngành bất động sản Ấn Độ. Bộ Thương mại và Công nghiệp đã báo cáo rằng Ngân hàng địa ốc Công nghiệp Ấn Độ (IILB), một cổng thông tin dựa trên GIS của tất cả các thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghiệp, đã chứng kiến ​​lượt xem trang tăng 30% mỗi tháng kể từ tháng 4 năm 2021. Nó nhận được 55.000 số lượt xem trang vào tháng 6 so với 44.136 lượt xem trang vào tháng 5 năm 2021 và 30.153 lượt xem trang vào tháng 4 năm 2021. Trong quý trước (tháng 4 đến tháng 6 năm 2021), tổng số người dùng của IILB là 13,610, trong đó 12.996 là người dùng duy nhất với tổng số lượt xem trang xấp xỉ 1,3 lakh.

Cổng thông tin là một kho lưu trữ một cửa tất cả các thông tin liên quan đến cơ sở hạ tầng công nghiệp - kết nối, cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên và địa hình, thông tin cấp lô đất về các lô đất trống, dòng hoạt động và chi tiết liên hệ. IILB hiện có khoảng 4.000 khu công nghiệp được lập bản đồ trên diện tích 5,5 vạn ha đất, phục vụ như một hệ thống hỗ trợ quyết định cho các nhà đầu tư tìm kiếm đất từ ​​xa.

Hệ thống đã được tích hợp với hệ thống GIS dựa trên ngành của 17 bang để cập nhật thông tin chi tiết trên cổng thông tin theo thời gian thực và sẽ đạt được sự tích hợp toàn Ấn Độ vào tháng 12 năm 2021 theo Bộ.

Ngân hàng địa ốc là gì
Ngân hàng địa ốc là thực thể được tạo ra để quản lý và sử dụng lại tài sản một cách hiệu quả. Ngân hàng địa ốc là hoạt động tập hợp các thửa đất hoặc lô đất theo tỷ giá thị trường hiện tại hoặc thấp hơn để phát triển trong tương lai. Một công ty tổng hợp đất đai phân nhóm đất bằng cách theo dõi các vị trí địa lý và địa hình, những vị trí được ưu tiên đầu tư dựa trên cơ sở hạ tầng xã hội và các yếu tố nhân khẩu học.

Khái niệm về Ngân hàng địa ốc bắt đầu ở Mỹ do kết quả của quá trình phi công nghiệp hóa diễn ra vào những năm 1920 và 30. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng đã được điều chỉnh bởi các quốc gia khác nhau dựa trên nhu cầu cá nhân của họ. Dự án Ngân hàng địa ốc đầy tham vọng của Ấn Độ đã được Piyush Goyal, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, khởi xướng vào tháng 7 năm 2020 tại Hội nghị thượng đỉnh về ý tưởng Ấn Độ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Ấn Độ (USIBC). Nhưng hạt giống của dự án đã được gieo sớm hơn khi báo cáo NITI Aayog năm 2018 nhấn mạnh về sự cần thiết phải tạo ra các Ngân hàng địa ốcở Ấn Độ.

Ngân hàng địa ốc ở Ấn Độ 
Hệ thống Ngân hàng địa ốc ở Ấn Độ là sự tích hợp của Hệ thống Thông tin Công nghiệp (IIS) và Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS). Thông tin có sẵn trên hệ thống sẽ bao gồm hệ thống thoát nước, rừng; bản đồ nhiệt nguyên liệu (lớp làm vườn, nông nghiệp, khoáng sản); và nhiều lớp kết nối.

Tích hợp cơ sở dữ liệu hiện có về đất đai với GIS mang lại tiềm năng to lớn. GIS đã được sử dụng rộng rãi để lập bản đồ chi tiết và chính xác và đã hỗ trợ rất nhiều cho các lĩnh vực như dịch vụ mạng và viễn thông, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông vận tải, điều hướng, quản lý tài nguyên thiên nhiên và nhiều lĩnh vực khác. Sau đó, đây sẽ là bước hợp lý tiếp theo để kết hợp cơ sở dữ liệu đất đai hiện có với GIS.

Việc sử dụng GIS để thu thập dữ liệu về Ngân hàng địa ốc sẽ làm cho quá trình này trở nên dễ dàng, chính xác và chi tiết hơn. GIS hỗ trợ hồ sơ đất đai và bản đồ địa chính số hóa (bản đồ thể hiện quyền sở hữu đất cũng có thể bao gồm thông tin về sử dụng đất) thông qua chương trình hiện đại hóa hồ sơ đất đai kỹ thuật số giúp xác định tình trạng sẵn có đất của chính phủ trong các cụm phù hợp cho công nghiệp hóa dễ dàng hơn. Nó cũng sẽ dẫn đến việc lưu trữ và xử lý dữ liệu nhanh hơn.

Tất nhiên, Ngân hàng địa ốc là một ý tưởng đi kèm với những tranh cãi và nghi ngờ. Có lo ngại rằng các cơ quan có thể thực hiện một cách tiếp cận chặt chẽ đối với việc thu hồi đất, đặc biệt là từ các chủ đất nhỏ và cận biên. Theo Dheeraj Sharma, Giám đốc điều hành, GIS Consortium India Pvt Ltd, các tranh chấp liên quan đến đất đai chiếm hơn 65% tổng số các vụ việc dân sự. Trong một kịch bản như vậy, Ngân hàng địa ốc phải tiến hành vì lợi ích của tất cả các bên liên quan.

Việc sử dụng GIS trong lĩnh vực Ngân hàng địa ốc tạo ra sự thúc đẩy cho một nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và đang rất cần được trẻ hóa. Nó có thể giúp ích rất nhiều trong việc xác định chính xác các thửa đất, giá trị thị trường của chúng và phạm vi tái phát triển sau này của chúng. Nó làm tăng giá trị cho một khái niệm đầy hứa hẹn.

----

The emergence of GIS in land banking

Land banking, a new concept in India, refers to aggregating parcels of land to effectively repurpose properties. The use of GIS in the process has made it vastly more effective.

Land banking is an upcoming concept in the Indian real estate industry. The Ministry of Commerce and Industry has reported that the India Industrial Land Bank (IILB), a GIS-based portal of all industrial infrastructure-related information, has seen a 30% increase in page views for each month since April 2021. It received 55,000 page views in June compared to 44,136 page views in May 2021 and 30,153 page views in April 2021. In the preceding quarter (Apr-Jun 2021), the total number of users of IILB were 13,610, out of which 12,996 were unique users with total page views of approximately 1.3 lakh.

The portal is a one-stop storehouse of all industrial infrastructure-related information – connectivity, infra, natural resources & terrain, plot-level information on vacant plots, line of activity, and contact details. The IILB presently has approximately 4,000 industrial parks mapped across an area of 5.5 lakh hectares of land, serving as a decision support system for investors scouting for land remotely.

The system has been integrated with industry-based GIS systems of 17 states to have details on the portal updated on a real-time basis and will achieve pan-India integration by December 2021 according to the ministry.

What are land banks

Land banks are entities created to effectively manage and repurpose properties. Land banking is the practice of aggregating parcels or blocks of land at current market rates or lower, for future development. A land aggregator groups land by tracking the geographical and topological locations, which are primed for investment, based on social infrastructure and demographic factors.

The concept of land banks began in the US as a result of deindustrialization that took place in the 1920s and 30s. However, their use has been adapted by different countries based on their individual needs. India’s ambitious land bank project was flagged off in July 2020 by Piyush Goyal, the Minister of Commerce and Industry at the India Ideas Summit held under the aegis of the US-India Business Council (USIBC). But the project’s seeds were sown even earlier when the NITI Aayog report of 2018 stressed on the need to create land banks in India.

Land banking in India

The land bank system in India is an integration of Industrial Information System (IIS) and Geographic Information System (GIS). The information available on the system will include drainage, forest; raw material heat maps (horticulture, agricultural, mineral layers); and multiple layers of connectivity.

Integrating an existing database on land with GIS harbors immense potential. GIS is already used extensively for accurate and detailed mapping and has been of tremendous aid to such sectors as telecommunication and network services, urban planning, transportation planning, navigation, natural resource management and many others. It would then be the next logical step to amalgamate existing land database with GIS.

The use of GIS to collect data regarding land banks would make the process easier, precise and detailed. GIS enabled land records and digitized cadastral maps (maps showing land ownership that might also include information on land use) through digital land records modernization program makes it easier to identify government land availability in clusters suitable for industrialization. It would also result in more expedient data storage and processing.

Of course, land banking is an idea that comes with its share of controversies and doubts. There is concern that agencies might take a ham fisted approach towards land acquisition, particularly from small and marginal landholders. According to Dheeraj Sharma, CEO, GIS Consortium India Pvt Ltd, land related disputes account for over 65 percent of all civil cases. In such a scenario, land banking must proceed with the interests of all stakeholders in mind.

The use of GIS in land banking provides a boost to an economy that is afflicted with the COVID-19 pandemic and is in dire need of rejuvenation. It could immeasurably help in correctly identifying land parcels, their market values and the scope of their subsequent redevelopment. It adds value to a concept that is laden with promises.

Geolink tổng hợp từ geospatialworld

popup

Số lượng:

Tổng tiền: