Tài liệu kỹ thuật

Sử dụng UAV phun thuốc trừ sâu cho cây cam trên vùng núi Việt Nam

27/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Thông tin về môi trường

ngày phun 

29-08-2019

địa điểm phun (tỉnh)

Bắc Giang

loại địa hình

Vùng núi

thời tiết như nhiệt độ, độ ẩm...

trời nắng

Diện tích phun(ha.)

 

 

Thông số vận hành

Chế độ vận hành

Vận hành kế hoạch thông minh

tốc độ vận hành

4 m/s

chiều cao vận hành(từ phía trên cánh đồng)

3.5

khoảng cách hàng/rộng

6

lượng dung dịch phun trên mỗi hecta

30

loại vòi phun

XR11001VS

Thông tin về hóa chất (tùy chọn)

Tên hóa chất

công thức

thành phần hoạt tính và tỷ lệ phần trăm lượng hóa chất được sử dụng trên một ha

Hữu cơ

10/30L/Ha

 

10/30L/Ha

Kết luận

Phun thuốc cho cây ăn quả bằng máy bay không người lái đặc biệt hiệu quả khi địa hình đồi núi khó khăn đối với phương pháp truyền thống. Ngoài ra, khả năng phòng bệnh nhanh chóng của Drone Agras là điểm mạnh khiến người nông dân rất hài lòng sau khi sử dụng.

Lời nhắn nhủ: nội dung và thông số được cung cấp ở đây chỉ để bạn tham khảo. Bạn nên điều chỉnh chế độ vận hành và các thông số và sử dụng cách phun phù hợp cho vùng canh tác của mình tùy theo thời tiết khác nhau, tính chất cây trồng, thói quen hoặc lịch sử sử dụng hóa chất (có thể thay đổi hóa chất khác trong trường hợp kháng thuốc), v.v. Nếu bạn không chắc chắn mình sẽ chọn thông số vận hành nào hoặc không chắc chắn về hiệu quả phun, thì trước tiên bạn nên tiến hành kiểm tra ô nhỏ ở cánh đồng này trước khi phun diện tích lớn.

---------

Unmanned aerial spraying of orange trees in  Vietnamese mountainous terrain

Info of the Environment

spray date

29-08-2019

spray location(province)

Bac Giang

the terrain type

Moutain mode

weather like temperature, humidity, etc.

Sunny

Sprayed Area(ha.)

 

Operation Parameters

operation mode

Intelligent planning Operation

operation speed

4 m/s

operation height(from the top of the crop)

3.5

line spacing/width

6

liquid amount sprayed per hectare

30

nozzle type

XR11001VS

Info of Chemicals (if you could)

chemical name

formulation

active ingredient and the percentage

chemical amount used per hectare

Organic

10/30L/Ha

 

10/30L/Ha

Conclusion

Unmanned aerial spraying of fruit trees is particularly effective when mountainous terrain is difficult for traditional methods. In addition, the ability of Agras drone to prevent disease quickly is the strength that made the farmers very satisfied after using it.

Warm prompt: the content and parameters provided here are just for your reference. You should adjust the operation mode and the parameters and use a correct way to spray your field according to the different weather, the crop characters, the habit or history of using chemicals(you could change other chemicals in case that the resistance occurs), etc. If you are not sure what operation parameters you will choose or not sure about the spraying efficacy, then you should firstly do a small plot test in this field before a big area spray.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: