Kiến thức

Sử dụng máy bay không người lái trong trắc địa

12/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trắc địa bằng máy bay không người lái mang lại tiềm năng to lớn cho các chuyên gia GIS. Với một máy bay không người lái, có thể thực hiện các cuộc khảo sát địa hình với chất lượng tương tự như các phép đo có độ chính xác cao được thu thập bằng các phương pháp truyền thống, nhưng chỉ trong một phần nhỏ thời gian. Điều này làm giảm đáng kể chi phí khảo sát địa điểm và khối lượng công việc của các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Trắc địa bằng máy bay không người lái có nghĩa là gì?
Trắc địa sử dụng máy bay không người lái đề cập đến việc sử dụng máy bay không người lái, hoặc phương tiện bay không người lái (UAV), để thu thập dữ liệu trên không với các cảm biến hướng xuống, chẳng hạn như máy ảnh RGB hoặc đa kính và tải trọng LIDAR. Trong một cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái với máy ảnh RGB, mặt đất được chụp nhiều lần từ các góc khác nhau và mỗi hình ảnh được gắn thẻ tọa độ.


Phép đo ảnh kết hợp các hình ảnh chứa cùng một điểm trên mặt đất từ ​​nhiều điểm thuận lợi để tạo ra bản đồ 2D và 3D chi tiết.
Từ dữ liệu này, một phần mềm đo quang có thể tạo ra các mô hình trực quan tham chiếu địa lý, mô hình độ cao hoặc mô hình 3D của khu vực dự án. Những bản đồ này cũng có thể được sử dụng để trích xuất thông tin như khoảng cách có độ chính xác cao hoặc các phép đo thể tích.

Không giống như máy bay có người lái hoặc hình ảnh vệ tinh, máy bay không người lái có thể bay ở độ cao thấp hơn nhiều, giúp tạo ra dữ liệu có độ phân giải cao, độ chính xác cao, nhanh hơn nhiều, ít tốn kém hơn và không phụ thuộc vào các điều kiện khí quyển như mây che phủ.

Lợi ích của máy bay không người lái trong việc khảo sát là gì?

  • Giảm thời gian thực địa và chi phí khảo sát

Việc thu thập dữ liệu địa hình bằng máy bay không người lái nhanh hơn gấp 5 lần so với các phương pháp trên đất liền và yêu cầu ít nhân lực hơn. Với gắn thẻ địa lý PPK, bạn cũng tiết kiệm thời gian vì việc đặt nhiều GCP không còn cần thiết nữa. Cuối cùng, bạn cung cấp kết quả khảo sát của mình nhanh hơn và với chi phí thấp hơn.

  • Cung cấp dữ liệu chính xác và đầy đủ

Máy toàn đạc chỉ đo từng điểm riêng lẻ. Một chuyến bay bằng máy bay không người lái tạo ra hàng nghìn phép đo, có thể được biểu diễn ở các định dạng khác nhau (trực thăng, đám mây điểm, DTM, DSM, đường đồng mức, v.v.). Mỗi pixel của bản đồ được tạo ra hoặc điểm của mô hình 3D chứa dữ liệu địa lý 3D.

  • Lập bản đồ các khu vực không thể tiếp cận được

Một máy bay không người lái lập bản đồ trên không có thể cất cánh và bay hầu hết mọi nơi. Bạn không còn bị giới hạn bởi các khu vực không thể tiếp cận, dốc đứng không an toàn hoặc địa hình khắc nghiệt không phù hợp với các công cụ đo lường truyền thống. Bạn không cần phải đóng đường cao tốc hoặc đường ray xe lửa. Trên thực tế, bạn có thể nắm bắt dữ liệu trong quá trình hoạt động mà không cần chi phí tổ chức.

----------

Surveying with drone
Surveying with a drone offers enormous potential to GIS professionals. With a drone, it is possible to carry out topographic surveys of the same quality as the highly accurate measurements collected by traditional methods, but in a fraction of the time. This substantially reduces the cost of a site survey and the workload of specialists in the field.

What is meant by drone survey?
A drone survey refers to the use of a drone, or unmanned aerial vehicle (UAV), to capture aerial data with downward-facing sensors, such as RGB or multispectral cameras, and LIDAR payloads. During a drone survey with an RGB camera, the ground is photographed several times from different angles, and each image is tagged with coordinates.
Photogrammetry combines images that contain the same point on the ground from multiple vantage points to yield detailed 2D and 3D maps.
From this data, a photogrammetry software can create geo-referenced orthomosaics, elevation models or 3D models of the project area. These maps can also be used to extract information such as highly-accurate distances or volumetric measurements.

Unlike manned aircraft or satellite imagery, drones can fly at a much lower altitude, making the generation of high-resolution, high-accuracy data, much faster, less expensive and independent of atmospheric conditions such as cloud cover.
What are the benefits of drones in surveying?

  • Reduce field time and survey costs

Capturing topographic data with a drone is up to five times faster than with land-based methods and requires less manpower. With PPK geo-tagging, you also save time, as placing numerous GCPs is no longer necessary. You ultimately deliver your survey results faster and at a lower cost.

  • Provide accurate and exhaustive data

Total stations only measure individual points. One drone flight produces thousands of measurements, which can be represented in different formats (orthomosaic, point cloud, DTM, DSM, contour lines, etc). Each pixel of the produced map or point of the 3D model contains 3D geo-data.

  • Map otherwise inaccessible areas

An aerial mapping drone can take off and fly almost anywhere. You are no longer limited by unreachable areas, unsafe steep slopes or harsh terrain unsuitable for traditional measuring tools. You do not need to close down highways or train tracks. In fact, you can capture data during operation without an organizational overhead.

Geolink tổng hợp từ Wingtra

popup

Số lượng:

Tổng tiền: