Báo cáo

SỬ DỤNG LIDAR TẠI PHÍA BẮC CỦA VÒNG QUAY BẮC CỰC - P1

10/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Nhiệm vụ chinh phục trên không đầy thử thách ở Greenland
Nhiệm vụ chinh phục trên không ở Greenland càng trở nên khó khăn hơn bởi vị trí Bắc Cực độc nhất vô nhị. Dữ liệu địa lý chính xác được coi là rất quan trọng để hỗ trợ hầu hết các khía cạnh của các hoạt động cộng đồng và sự phát triển trong tương lai trên hòn đảo lớn nhất thế giới.

Việc thu thập dữ liệu địa lý chính xác là ưu tiên hàng đầu ở Greenland, hòn đảo lớn nhất thế giới và là nơi có sự đa dạng lớn. Ở đó, dữ liệu địa lý được coi là rất quan trọng để hỗ trợ hầu hết các khía cạnh của các hoạt động cộng đồng và cũng cho sự phát triển trong tương lai của lãnh thổ tự trị trong vương quốc Đan Mạch. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về sứ mệnh mua lại trên không được thực hiện khó khăn hơn bởi vị trí Bắc Cực độc đáo của Greenland.

Vào mùa hè năm 2019, ASIAQ Greenland Survey đã ủy quyền cho công ty kỹ thuật Niras thu thập dữ liệu Lidar và hình ảnh chụp của năm thành phố lớn nhất ở Greenland: Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq và Aasiaat. Cực bắc của 5 thành phố - thành phố Ilulissat - nằm cách Vòng Bắc Cực 350 km về phía bắc. Công ty Đan Mạch có tên là Airborne LiDAR Mapping A / S được giao nhiệm vụ thu thập dữ liệu.


Yêu cầu nhiệm vụ
Để nhiệm vụ thành công, cần phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Những điều này bao gồm việc hoàn thành việc thu thập dữ liệu về một thành phố trong một ngày với lượng tuyết phủ tối đa cho phép là 20%. Ngoài ra, góc của mặt trời phải ít nhất 30 độ so với đường chân trời trong tất cả các hoạt động thu thập, điều kiện khí quyển và khí tượng giữa máy bay và mặt đất phải không có mây, sương mù và lượng mưa, mật độ điểm phải ít nhất sáu điểm trên một mét vuông để tạo ra các đám mây điểm mật độ cao, độ chính xác theo chiều dọc phải tốt hơn 3cm và khoảng cách mẫu mặt đất (GSD) phải là 5cm.


Nằm trên bờ biển phía tây của Greenland, cách 250 km về phía bắc của Vòng Bắc Cực, Greenland’s Ilulissat Icefjord là cửa biển của một trong số ít sông băng mà chỏm băng Greenland nối với biển.

Sự chuẩn bị
Các khu vực thực tế được quét tương đối nhỏ: 80km2 tại Nuuk, 21km2 tại Sisimiut, 10km2 tại Aasiaat, 24km2 tại Ilulissat và 11km2 tại Qaqortoq, tổng cộng lên tới 146km2. Tuy nhiên, các yêu cầu nhiệm vụ kết hợp với khí hậu Bắc Cực, vị trí xa xôi và quy mô tuyệt đối của Greenland đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận - về cả phương pháp thu thập dữ liệu và hậu cần vận chuyển máy bay được sử dụng. Để thu thập dữ liệu, thiết bị được chọn là máy quét trong không khí RIEGL 480i, một Applanix 510 IMU và hai máy ảnh Hasselblad a6 100c.


Sự ổn định của bệ trên không cũng rất quan trọng, điều này cuối cùng đã dẫn đến việc Cessna C337 Skymaster được chọn. Cessna 337 là loại máy bay nhiều động cơ được chế tạo theo cấu hình kéo đẩy, mang lại khả năng xử lý khác với các loại máy bay nhiều động cơ thông thường. Máy bay vốn đã ổn định và cấu hình lực đẩy hướng tâm có nghĩa là nó không gặp phải hiện tượng ngáp nếu một động cơ hỏng hóc. Theo các quy định hiện hành để vận hành một máy bay ở Greenland, cần phải lấy và mang theo một lượng lớn các vật dụng liên quan đến an toàn, bao gồm pháo sáng, hộp tín hiệu màu đỏ, cờ / tờ, gương, máy phát định vị khẩn cấp, la bàn, dao. , diêm, dây và bếp nấu ăn, túi ngủ chống thấm nước và xuồng ba lá có mái che cho mọi người trên tàu. C337 được chọn cho nhiệm vụ cũng có thiết bị khử băng / chống đóng băng và thùng nhiên liệu tầm xa, giúp tăng thêm độ an toàn.


Sau khi khảo sát Aasiaat mà không có phức tạp, nhóm đã hoàn thành phần thu thập dữ liệu của nhiệm vụ.
Huy động và Bắt đầu Sứ mệnh
Vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, Cessna 337 khởi hành đến Greenland từ sân bay Sturup của Thụy Điển, dừng nghỉ ngơi và tiếp nhiên liệu tại Sumburgh thuộc Quần đảo Shetland và Reykjavik ở Iceland. Nhóm nghiên cứu đến Greenland vào ngày 24 tháng 7, hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Kulusuk trên bờ biển phía đông. Sân bay Kulusuk, cùng tên với ngôi làng Kulusuk gần đó với khoảng 300 cư dân, được Hoa Kỳ xây dựng vào năm 1956 như một phần của Đường dây Cảnh báo sớm từ xa.

-----

USING LIDAR NORTH OF THE ARCTIC CIRCLE - P1 
Challenging Aerial Acquisition Mission in Greenland
his aerial acquisition mission in Greenland was made all the more challenging by the unique Arctic location. Precise geodata is considered vital to support almost all aspects of community activities and future development on the world's biggest island.

The acquisition of precise geodata is a high priority in Greenland, the world’s biggest island and a place of great diversity. There, geodata is considered vital to support almost all aspects of community activities and also for the future development of the autonomous territory within the kingdom of Denmark. This article provides insight into an aerial acquisition mission made all the more challenging by Greenland’s unique Arctic location.

In the summer of 2019, ASIAQ Greenland Survey commissioned the engineering company Niras to acquire Lidar data and photographic imagery of the five largest cities in Greenland: Nuuk, Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq and Aasiaat. The northernmost of the five – the city of Ilulissat – is situated 350km north of the Arctic Circle. The Danish company called Airborne LiDAR Mapping A/S was assigned the task of data acquisition.


Mission Requirements
For the mission to be a success, certain requirements needed to be meet. These included completing data acquisition over a city in a single day with a maximum allowable snow cover of 20%. Additionally, the angle of the sun had to be at least 30 degrees to the horizon during all collection operations, atmospheric and meteorological conditions between the aircraft and ground had to be free of cloud, fog and precipitation, the point density had to be at least six points per square metre in order to produce high-density point clouds, the vertical accuracy had to be better than 3cm and the ground sample distance (GSD) had to be 5cm.


Located on the west coast of Greenland, 250km north of the Arctic Circle, Greenland’s Ilulissat Icefjord is the sea mouth of one of the few glaciers through which the Greenland ice cap is connected with the sea.
Preparation
The actual areas to be scanned were relatively small: 80km2 at Nuuk, 21km2 at Sisimiut, 10km2 at Aasiaat, 24km2 at Ilulissat and 11km2 at Qaqortoq, amounting to 146km2 in total. Nevertheless, the mission requirements combined with the Arctic climate, the remote location and the sheer size of Greenland necessitated careful planning – in terms of both the data acquisition method and the logistics of transporting the aircraft used. For the acquisition of data, the equipment chosen was the RIEGL 480i airborne scanner, an Applanix 510 IMU and two Hasselblad a6 100c cameras.


The stability of the airborne platform was also important, which ultimately resulted in the Cessna C337 Skymaster being chosen. The Cessna 337 is a multi-engine aircraft built in a push-pull configuration, which offers different handling from conventional multi-engine aircraft. The aircraft is inherently stable and the centreline thrust configuration means it does not experience yaw if an engine should fail. In line with the current regulations for operating an aircraft in Greenland, it was necessary to obtain and carry a large amount of safety-related items, including flares, red signal cartridges, a flag/sheet, mirror, emergency locator transmitter, compass, knife, matches, string and cooking stove, and waterproof sleeping bags and a roofed dinghy for every person on board. The C337 chosen for the mission also featured de-icing/anti-icing equipment and long-range fuel tanks, which further increased safety.


Having surveyed Aasiaat without complications, the team had completed the data acquisition part of the mission.
Mobilization and Start of the Mission
On 23 July 2019, the Cessna 337 departed for Greenland from the Swedish airport of Sturup, making rest and fuel stops at Sumburgh in the Shetland Islands and Reykjavik in Iceland. The team arrived in Greenland on 24 July, landing at Kulusuk International Airport on the east coast. Kulusuk Airport, which shares its name with the nearby hamlet of Kulusuk with roughly 300 inhabitants, was built by the USA in 1956 as part of the Distant Early Warning Line. 

Geolink tổng hợp từ Gim-international

popup

Số lượng:

Tổng tiền: