Tin tức

Sử dụng GIS trong nông nghiệp - P2

02/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Với sự phát triển nhanh chóng của GPS, máy bay không người lái (UAV) và công nghệ robot, nhiều nhiệm vụ nông trại đang được máy tính hóa. GIS là một phần không thể thiếu của các hoạt động hiện trường tự động, còn được gọi là nông nghiệp chính xác hoặc canh tác vệ tinh. Sử dụng dữ liệu được thu thập từ các cảm biến từ xa và cả từ các cảm biến được gắn trực tiếp trên máy móc trang trại, nông dân đã cải thiện khả năng ra quyết định để lập kế hoạch canh tác nhằm tối đa hóa năng suất. Năng suất vụ trước, đặc điểm địa hình, hàm lượng chất hữu cơ, độ pH, độ ẩm và mức dinh dưỡng của đất đều hỗ trợ việc chuẩn bị thích hợp để canh tác chính xác. Máy thu hoạch kết hợp được trang bị đơn vị theo dõi GPS có thể đo năng suất cây trồng cùng với các giá trị chất lượng cây trồng như hàm lượng nước thực vật và mức độ diệp lục trong thời gian thực và tại vị trí chính xác trên cánh đồng mà chúng được thu hoạch.


Công nghệ tỷ lệ thay đổi (VRT) là thành phần của nông nghiệp chính xác, thực sự cho phép đưa dữ liệu trực tiếp vào sử dụng. Nó kết hợp với máy móc nông trại, hệ thống điều khiển và thiết bị ứng dụng để áp dụng lượng đầu vào đang phát triển chính xác tại thời điểm hoặc địa điểm chính xác. Canh tác chính xác với VRT có lợi thế cả về kinh tế và môi trường. Chỉ bón hạt giống, phân bón, chất dinh dưỡng hoặc thuốc trừ sâu khi cần thiết có thể tiết kiệm đáng kể chi phí cho người nông dân và tăng doanh thu. Ngoài ra, các tác động tiêu cực đến môi trường do sử dụng quá nhiều một số hóa chất sẽ được giảm bớt và việc sử dụng một số hóa chất nhất định có thể được loại bỏ hoàn toàn dựa trên phân tích dữ liệu. Các tình huống khó xử dai dẳng như bón phân đạm cũng có thể được giải quyết, giúp người nông dân tìm ra lượng thích hợp giữa thừa và thiếu. Khi đã có hệ thống, hoạt động nông nghiệp chính xác sẽ tuân theo một chu trình khép kín giống như sau: thu thập / phân tích dữ liệu, lập kế hoạch thu hoạch, áp dụng kế hoạch và phân tích kết quả cho mùa sau.


GIS có hàng nghìn ứng dụng. Đây là một lĩnh vực ngày càng phát triển, đã được tích hợp chặt chẽ vào nhiều lĩnh vực của chính quyền các cấp, cũng như nhiều loại hình doanh nghiệp tư nhân. Nó tiếp tục tạo ra những đổi mới có lợi cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

------

Use of GIS in Agriculture

With the rapid developments in GPS, unmanned aerial vehicles (UAV), and robotics technologies, many farm tasks are becoming computerized. GIS is an integral part of automated field operations, also referred to as precision agriculture or satellite farming. Using data collected from remote sensors, and also from sensors mounted directly on farm machinery, farmers have improved decision-making capabilities for planning their cultivation to maximize yields. Previous crop yields, terrain specifics, organic matter content, pH, moisture, and nutrient levels of the soil all aid in proper preparation for precise farming. Combine harvesters equipped with GPS tracking units can measure crop yields along with crop quality values like plant water content and chlorophyll levels in real time and at the exact location in the field from which they are harvested.
Variable rate technology (VRT) is the component of precision agriculture, which really enables the data to be put directly to use. It joins farm machinery, control systems, and application equipment to apply precise amounts of growing inputs at exact times or locations. Precision farming with VRT has both economic and environmental advantages. Applying seed, fertilizer, nutrients, or pesticides only where and when they are needed can have a substantial cost savings for the farmer and boost revenues.  Additionally, negative environmental impacts from over application of some chemicals are alleviated, and the use of certain chemicals could potentially be eliminated entirely based on data analysis. Persistent dilemmas like nitrogen application can also be addressed, helping the farmer find the right amount between excessive and insufficient. Once a system is in place, a precision agriculture operation follows a closed loop cycle that would look something like: collect/analyze data, plan the harvest, apply the plan, and analyze the results for the following season.
GIS has thousands of applications. It is an ever-growing field, which is already heavily integrated into many sectors of the government at all levels, as well as many types of private businesses. It continues to make innovations which benefit our everyday lives.

Geolink tổng hợp từ Smallfarms.cornell

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: