Kiến thức

Sử dụng dữ liệu mô hình hóa thông tin xây dựng BIM và GIS

19/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ứng dụng của BIM

Ngành kiến ​​trúc, kỹ thuật và xây dựng (AEC) hiện tập trung nhiều hơn vào BIM, một cách tiếp cận giàu thông tin nhằm cố gắng nắm bắt chi tiết dự án trong một mô hình mạnh mẽ có thể bao gồm đồ họa về tài sản trong thế giới thực được thiết kế cùng với siêu dữ liệu phong phú phục vụ cho việc mua sắm, lập kế hoạch và thậm chí mô phỏng cách các tài sản có thể hoạt động sau khi xây dựng. 

BIM đã trở thành quá trình tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí thông qua việc sáng tạo kết hợp và sử dụng thông tin chi tiết về tài sản được xây dựng trong suốt vòng đời của chúng.

Cách sử dụng dữ liệu của GIS và BIM

GIS và BIM đã phát triển như những công cụ công nghệ thông tin phục vụ các phần riêng biệt trong vòng đời của các tổ chức vận hành và xây dựng cơ sở hạ tầng và cộng đồng nhằm duy trì trong ngân sách trong khi đạt được kết quả mong muốn.

Quan điểm truyền thống về vòng đời của một tài sản là một quá trình tuần tự. Tài sản được lên kế hoạch, thiết kế, xây dựng, và sau đó được bảo trì. Quá trình này bao hàm việc chuyển giao dữ liệu gọn gàng giữa các bước, nhưng điều này không thể hiện chính xác cách thức dữ liệu lưu chuyển dữ liệu của các thành phố và tổ chức khi họ quản lý việc tạo mới, cập nhật và ngừng hoạt động của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Một đại diện tiêu biểu chính xác hơn cho dòng dữ liệu – việc thúc đẩy sự tích hợp của BIM và GIS - xem xét cách sử dụng dữ liệu của GIS và BIM.

Thông tin không gian về tài sản và cộng đồng đưa ra những thông báo về kế hoạch và đầu tư. Nó giúp tìm ra các cách để thích ứng với sự thay đổi và tăng trưởng trong cộng đồng trong khi duy trì sức khỏe của công dân, cộng đồng doanh nghiệp và môi trường. Geodesign cung cấp khuôn khổ để phân tích và ra quyết định bằng cách sử dụng thông tin không gian và công nghệ GIS trong suốt vòng đời của một cộng đồng.

Cộng đồng cần có khả năng thích ứng liên tục để cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng cuộc sống. Những dịch vụ này bao gồm cung cấp quyền tiếp cận giáo dục, môi trường lành mạnh và cơ hội kinh tế cho công dân. BIM có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn trong việc phân tích và lập kế hoạch giúp cải thiện các quy trình ra quyết định.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: