Tài liệu kỹ thuật

Sử dụng dữ liệu địa không gian trong Python dễ dàng hơn với Mã nguồn mở Geopandas

21/05/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

GeoPandas 0.9.0

GeoPandas là một dự án mã nguồn mở giúp làm việc với dữ liệu địa không gian trong python dễ dàng hơn. GeoPandas mở rộng các kiểu dữ liệu được Khung dữ liệu Pandas sử dụng để cho phép các hoạt động không gian trên các kiểu hình học. Các phép toán hình học được thực hiện bởi shapely. Geopandas còn phụ thuộc vào fiona để truy cập tệp và matplotlib để vẽ biểu đồ.


 

Miêu tả
Mục tiêu của GeoPandas là giúp làm việc với dữ liệu địa không gian trong python dễ dàng hơn. Nó kết hợp các khả năng của Khung dữ liệu Pandas và tạo hình, cung cấp các hoạt động địa không gian ở Khung dữ liệu Pandas và giao diện cấp cao cho nhiều hình dạng để tạo hình. GeoPandas cho phép bạn dễ dàng thực hiện các thao tác trong python mà nếu không sẽ yêu cầu cơ sở dữ liệu không gian như PostGIS.

GeoPandas là một dự án dẫn đầu cộng đồng  được viết, sử dụng và hỗ trợ bởi nhiều người từ khắp nơi trên thế giới với nhiều nguồn gốc khác nhau. 

GeoPandas sẽ luôn là phần mềm nguồn mở 100%, miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng và được phát hành theo các điều khoản tự do của giấy phép BSD-3-Khoản.

Thông tin chi tiết về hướng dẫn sử dụng:

  • Bắt đầu

https://geopandas.org/getting_started.html

  • Tài liệu

https://geopandas.org/docs.html

  • Giới thiệu về GeoPandas

https://geopandas.org/about.html

  •  Cộng đồng

https://geopandas.org/community.html

-------

Using geospatial data in python easier with Geopandas

GeoPandas is an open source project to make working with geospatial data in python easier. GeoPandas extends the datatypes used by pandas to allow spatial operations on geometric types. Geometric operations are performed by shapely. Geopandas further depends on fiona for file access and matplotlib for plotting.

Description
The goal of GeoPandas is to make working with geospatial data in python easier. It combines the capabilities of pandas and shapely, providing geospatial operations in pandas and a high-level interface to multiple geometries to shapely. GeoPandas enables you to easily do operations in python that would otherwise require a spatial database such as PostGIS.

GeoPandas is a community-led project written, used and supported by a wide range of people from all around of world of a large variety of backgrounds. 

GeoPandas will always be 100% open source software, free for all to use and released under the liberal terms of the BSD-3-Clause license.
Further information: 
Getting started  
https://geopandas.org/getting_started.html
Documentation
https://geopandas.org/docs.html
About GeoPandas
https://geopandas.org/about.html
 Community
https://geopandas.org/community.html

Geolink tổng hợp từ Geopandas

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: