Cơ hội

[STACLIM 2021 Conference] Trao quyền cho các đột phá công nghệ trong biến đổi khí hậu

02/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Hội nghị quốc tế lần thứ 4 về ứng dụng khoa học và công nghệ trong biến đổi khí hậu (STACLIM 2021) sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tiếp nối thành công của STACLIM 2014, 2016 và 2018, Viện Biến đổi khí hậu (IPI) , Đại học Quốc gia Malaysia (UKM) tự hào mở rộng hoạt động thúc đẩy nghiên cứu và giáo dục nhằm thúc đẩy các nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

STACLIM 2021 với chủ đề “Trao quyền cho các đột phá công nghệ trong biến đổi khí hậu” sẽ là lần thứ tư trong chuỗi các hội nghị do IPI tổ chức. Sự kiện này được dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​sự tham gia tích cực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, kỹ sư và sinh viên nổi tiếng về môi trường và trái đất khác nhau từ các học viện, ngành công nghiệp và chính phủ để giải quyết các biến chứng liên quan đến biến đổi khí hậu và đưa ra các sáng kiến ​​và giải pháp mới và mang tính đột phá về khả năng chống chịu với khí hậu .

Sự xuất bản
Các bài báo trình bày trong STACLIM 2021 sẽ được xuất bản như một thủ tục và được lập chỉ mục trong Chuỗi Hội nghị IOP: Khoa học về Trái đất và Môi trường. Đối với tất cả các bài báo được chấp nhận, chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội xuất bản bài báo của mình trên các tạp chí được lập chỉ mục của WoS và Scopus cụ thể là Viễn thám (Đặc san: Viễn thám về Hệ sinh thái nhiệt đới Montane và sự chênh lệch độ cao) và Geografia - Tạp chí Xã hội & Không gian Malaysia.

NỘP BÀI BÁO TẠI ĐÂY

-------

WELCOME TO STACLIM 2021
The 4th International Conference on Science and Technology Applications in Climate Change (STACLIM 2021) will be held virtually on 1st July 2021. Following the success of 2014, 2016 and 2018 STACLIM, the Institute of Climate Change (IPI), National University of Malaysia (UKM) is proud to extend our promotion of research and education for the advancement of climate change studies.

The STACLIM 2021 with the theme “Empowering Breakthroughs for Climate Change” will be the fourth in the series of conferences organised by IPI. This event is envisaged to witness active participation from various eminent environmental and earth scientists, researchers, engineers and students from academia, industry and government sectors for addressing complications associated with climate change and to draw forth novel and ground-breaking initiatives and solutions for climate resilience.

Publication:
Presented papers in STACLIM 2021 will be published as a proceeding and indexed in the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. For all accepted papers, we provide you with the opportunity to publish your paper in WoS and Scopus indexed journals namely Remote Sensing (Special Issue: Remote Sensing of Tropical Montane Ecosystems and Elevation Gradients) and Geografia – Malaysian Journal of Society & Space.

PAPER SUBMISSION

Geolink tổng hợp từ UKM

popup

Số lượng:

Tổng tiền: