Cơ hội

[Sentinel Hub Webinar- 15.04.2021] EO Browser- Trình duyệt cho ảnh vệ tinh quan trắc trái đất

26/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Tham gia hội thảo trực tiếp trên web Sentinel Hub để tìm hiểu tất cả về Trình duyệt EO - một ứng dụng web miễn phí cho mục đích phi thương mại, với tính năng duyệt, phân tích và tải xuống hình ảnh vệ tinh ở cùng một nơi.


Chương trình chung:

 • Trình duyệt EO là gì và tại sao nó lại miễn phí?

 • Dễ dàng tìm kiếm và xem hình ảnh ghép từ nhiều vệ tinh.

 • Giới thiệu về đào tạo EO Browser - các chủ đề và điểm nổi bật dành cho người học.

 • Trực quan hóa hình ảnh một cách nhanh chóng với dữ liệu tổng hợp tùy chỉnh, công cụ chỉ mục và bản mô tả.

 • Sử dụng số liệu thống kê để xem các thay đổi  về chỉ số thực vật (NDVI) trên ảnh viễn thám cho lĩnh vực bạn quan tâm trong cả năm.

 • Tạo và xem cấu hình lớp của riêng bạn.

 • Lưu các vị trí và hình ảnh yêu thích của bạn, so sánh và chia sẻ chúng với những người khác và sử dụng chúng để xây dựng một câu chuyện ghim độc đáo.

 • Tạo ảnh tua nhanh thời gian để kiểm tra các thay đổi theo thời gian.

 • Tải xuống hình ảnh để phân tích của riêng bạn hoặc tải xuống hình ảnh ở độ phân giải cao.

 • Xem vị trí của bạn ở chế độ 3D và khám phá nhiều tính năng hơn nữa!

Webinar sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 lúc 14:00 CEST (12:00 UTC). Đăng ký tại liên kết sau và đánh dấu lịch của bạn!

https://meetings.ipvideotalk.com/166775590/register

Giới thiệu về Sentinel Hub
Sentinel Hub là một công cụ xử lý hàng petabyte dữ liệu vệ tinh. Đây là cơ hội cho Machine learning và giúp đỡ hàng trăm nhà phát triển ứng dụng trên toàn thế giới. Nó tạo ra các hình ảnh vệ tinh Sentinel, Landsat và hình ảnh quan trắc Trái đất khác dễ dàng truy cập để duyệt, trực quan hóa và phân tích. Mở rộng hệ thống của bạn trên toàn cầu với giao diện trực quan và thân thiện với người dùng mà không gặp phải trở ngại nào.

---------------

[Sentinel Hub Webinar- 15.04.2021] EO Browser

Join our live Sentinel Hub webinar to learn all about EO Browser - a web application free for non-commercial use, with satellite imagery browsing, analysis and download all in one place.

General agenda:

 • What is EO Browser and why is it free to use?
 • Easily search and view mosaicked imagery from a wide array of satellites.
 • Introduction to EO Browser education - themes and highlights for students.
 • Visualize imagery on the fly with custom composites, index tool and evalscripts.
 • Use statistics to view Normalized difference vegetation index (NDVI) changes for your area of interest across a whole year.
 • Create and view your own configurations of layers.
 • Save your favourite locations and visualizations, compare and share them with others and use them to build a unique pin story.
 • Create time-lapses to examine changes through time.
 • Download imagery for your own analysis, or download imagery in high resolution.
 • View your location in 3D and discover even more features!

The webinar will be held on April 15, 2021 at 14:00 CEST (12:00 UTC). Register at the following link and mark your calendars!

REGISTER HERE

About Sentinel Hub
Sentinel Hub is an engine for processing of petabytes of satellite data. It is opening the doors for machine learning and helping hundreds of application developers worldwide. It makes Sentinel, Landsat, and other Earth observation imagery easily accessible for browsing, visualization and analysis. Scale your system globally with an intuitive and user-friendly interface, without any hassle.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: