Tin tức

SÁNG KIẾN QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỊA LÝ TOÀN CẦU CHO PHÂN PHỐI VẮC XIN COVID-19

26/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Triển khai vắc-xin trên toàn thế giới sẽ đòi hỏi một hoạt động hậu cần chưa từng có để đảm bảo ưu tiên chính xác cho những người cần. Đó là lý do tại sao iMMAP, Alcis, CartONG, OpenStreetMap và MapAction đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) hình thành Sáng kiến Quản lý Thông tin Địa lý (Sáng kiến GIM) cho Phân phối Vắc xin COVID-19 để cùng nhau giải quyết các thách thức về dữ liệu không gian địa lý.

Sáng kiến ​​GIM sẽ tận dụng sức mạnh chuyên môn của mỗi đối tác để giúp tăng cường triển khai vắc xin COVID-19 thông qua dữ liệu địa lý, dữ liệu hệ thống và phân tích ở 15 quốc gia thu nhập thấp có nhu cầu cấp thiết. Sáng kiến ​​GIM được định vị như một dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các bên tham gia vào việc cung cấp vắc xin COVID-19.

Lấp đầy khoảng trống dữ liệu không gian địa lý

Tiếp cận công bằng trên toàn cầu đối với vắc xin COVID-19, đặc biệt là bảo vệ nhân viên y tế và các nhóm dân số có nguy cơ, có triển vọng tốt nhất trong việc giảm thiểu các tác động kinh tế, sức khỏe cá nhân và sức khỏe cộng đồng của đại dịch COVID-19. Tính cấp thiết của việc phân phối vắc xin COVID-19 công bằng và thành công đòi hỏi hỗ trợ tài chính ngay lập tức, sự tham gia và phối hợp giữa các bên liên quan về kỹ thuật để đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế và UNICEF ở cấp quốc gia cũng như đảm bảo sự phối hợp hợp lý với tất cả các bên liên quan có liên quan ở cấp độ toàn cầu.

Sáng kiến ​​GIM thông qua các dịch vụ quản lý thông tin, sẽ nhằm hỗ trợ các đối tác tại địa phương giải quyết các vấn đề quan trọng như lựa chọn địa điểm phân phối khi dữ liệu không  gian luôn sẵn có, cách lập kế hoạch hành trình của nhân viên y tế đến các địa điểm xa xôi khi không có thông tin cập nhật bản đồ tồn tại và không ai có thể ước tính thời gian vận chuyển chính xác, đảm bảo theo dõi những người được tiêm chủng khi các kỹ năng quản lý cơ sở dữ liệu cần thiết bị hạn chế tại địa phương, và tiếp cận các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, một số sống trong các khu định cư không có giấy tờ, các thông tin không có có sẵn.

Mục tiêu cụ thể tất cả các đối tác đều hướng tới để đạt được những kết quả mong đợi sau đây:

  • Nâng cao hiểu biết của các bên và các bên liên quan tham gia vào việc cung cấp vắc xin, cũng như các khoảng trống về thông tin và dữ liệu ở cấp quốc gia
  • Phổ biến thông tin và dữ liệu liên quan, lấp đầy những khoảng trống đã xác định để đảm bảo hiệu quả của các quá trình lập kế hoạch vi mô và các sáng kiến ​​tiêm chủng ở cấp quốc gia
  • Cải thiện quy trình học tập cũng như năng lực địa phương về việc triển khai vắc xin ở cấp quốc gia và toàn cầu
  • Huy động các nguồn lực tài chính trên toàn cầu để cho phép thực hiện thành công chương trình tiêm chủng do quốc gia lãnh đạo.

Sáng kiến ​​này còn nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ tăng cường năng lực chi tiết ngoài việc triển khai tiêm chủng COVID-19 để chuyển giao các hoạt động dự án trong tương lai cho các tổ chức quốc gia, đảm bảo tính bền vững lâu dài của dự án.

Geolink tổng hợp từ RSC

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: