(Tiếng Việt dưới đây)

GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D& 4D maps (GIS Technology) in Manufacturing, specifically: 

 1. Analysing the competitive landscape - Robust spatial analytics gives global manufacturer's dealers insight into how to successfully meet local demand and grow business. Understanding customer preferences gives the company an edge in delivering excellent customer service.

 2. Outperform the Competition - Intelligent mapping and analytics drive informed decisions. Use real-time product performance tracking and advanced analytics to increase market share. Visualise supply chain workflows, efficiencies and risks. Improve customer satisfaction and outpace competitive threats throughout global markets.

 3. Growth forecast and risk reduction - Geospatial Analytics enhance the ability to foresee where market opportunities and threats may develop. Combine live data trends with past patterns to realise growth and efficiency and mitigate risk.

 4. Data-Driven Insight - Collect and overlay disparate data. Uncover hidden intelligence within sales figures, marketing campaigns and complex supply chain operations.

 5. Real-Time Situational Awareness and Alerting - Empower staff to collect, view and share real-time information. Rapidly respond to supplier, product and customer situations - anytime, anywhere, on any device.

 6. Advantage of reaching the best markets ahead of competitors - by using Maps and geospatial analysis. Executives need to find new opportunities to grow market share A manufacturing company’s marketing strategists and sales managers use spatial analytics to quickly examine potential high-performing markets. They correlate proven demographic patterns, sales trends, marketing mix and other data such as regulatory compliance.

 7. Smarter supply chain management - Improve your decision making with smart maps, spatial analytics, real-time tracking, and situational awareness. 

 8. Monitor supply chain performance, and pinpoint where you’re falling short, meeting, or exceeding expectations. Boost sales and gain market share by visualizing and tracking your entire supply chain, from start to finish.

---

GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Sản xuất. Cụ thể là:

 1. Phân tích bối cảnh cạnh tranh - Phân tích không gian mạnh mẽ cung cấp cho các đại lý của doanh nghiệp sản xuất toàn cầu cái nhìn sâu sắc về cách đáp ứng thành công nhu cầu địa phương và phát triển kinh doanh. Hiểu được sở thích của khách hàng giúp công ty có lợi thế hơn trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. 

 2. Vượt trội hơn đối thủ - Bản đồ và phân tích thông minh thúc đẩy các quyết định sáng suốt. Sử dụng theo dõi hiệu suất sản phẩm theo thời gian thực và phân tích nâng cao để tăng thị phần. Hình dung quy trình làm việc, hiệu quả và rủi ro của chuỗi cung ứng. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng và vượt qua các mối đe dọa cạnh tranh trên khắp các thị trường toàn cầu.

 3. Dự báo tăng trưởng và giảm thiểu rủi ro - Phân tích không gian địa lý tăng cường  khả năng thấy trước các cơ hội thị trường và các rủi ro cho sự phát triển. Kết hợp các xu hướng dữ liệu trực tiếp với các mẫu trong quá khứ để nhận ra sự tăng trưởng và hiệu quả cũng như giảm thiểu rủi ro.

 4. Thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu Thu thập và phân bổ dữ liệu khác nhau. Khám phá trí thông minh tiềm ẩn trong số liệu bán hàng, chiến dịch tiếp thị và hoạt động chuỗi cung ứng phức tạp.

 5. Nhận thức và cảnh báo tình huống theo thời gian thực - Trao quyền cho nhân viên thu thập, xem và chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Đáp ứng nhanh các tình huống của nhà cung cấp, sản phẩm và khách hàng - mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị.

 6. Lợi thế tiếp cận thị trường tốt nhất trước đối thủ cạnh tranh - nhờ lập bản đồ và phân tích không gian. Các nhà điều hành cần tìm cơ hội mới để tăng thị phầnCác nhà chiến lược tiếp thị và giám đốc bán hàng của một công ty sản xuất sử dụng phân tích không gian để nhanh chóng kiểm tra các thị trường tiềm năng có hiệu suất cao. Chúng tương quan với các mẫu nhân khẩu học đã được chứng minh, xu hướng bán hàng, kết hợp tiếp thị và các dữ liệu khác như tuân thủ quy định. 

 7. Quản lý chuỗi cung ứng thông minh hơn - Cải thiện việc ra quyết định của nhà quản lý với bản đồ thông minh, phân tích không gian, theo dõi thời gian thực và nhận thức tình huống. 
 8. Theo dõi hiệu suất chuỗi cung ứng và xác định vị trí bạn đang thiếu hụt, đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi. Thúc đẩy doanh số bán hàng và giành thị phần bằng cách hình dung và theo dõi toàn bộ chuỗi cung ứng của bạn, từ đầu đến cuối.

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: