Kiến thức

SÁCH CHO TRẺ EM: "LINDSEY - CHUYÊN GIA GIS"

23/09/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Lần tới khi một đứa trẻ yêu cầu bạn giải thích GIS là gì, bạn có thể muốn cho chúng đọc cuốn sách trực tuyến này do công ty kỹ thuật Bolton & Menk sản xuất. Với tựa đề, “Lindsey the GIS Specialist”, cuốn sách được viết bởi Tyler Danielson, một chuyên gia GIS của công ty. Tyler viết cuốn sách dựa trên chị gái của mình, người cũng làm việc trong lĩnh vực GIS.

Cuốn sách ngắn theo chân Lindsey, người làm việc với tư cách là một chuyên gia GIS, khi cô ấy giải thích từ viết tắt GIS có nghĩa là gì, các loại dữ liệu GIS khác nhau, cách cô ấy thu thập dữ liệu và một số bản đồ cô ấy tạo ra được sử dụng để làm gì.
Cuốn sách chỉ là một cuốn trong loạt sách đang phát triển mà Bolton & Menk đã sản xuất để giúp giải thích các ngành nghề khác nhau cho trẻ em. Ngoài ra còn có một vài cuốn sách về nước. Để xem phần còn lại của bộ sưu tập, hãy truy cập trang thư viện Bolton & Menk.

---------

CHILDREN'S BOOK: "LINDSEYS THE GIS SPECIALIST " 
The next time a child asks you to explain what GIS is, you might want to read them this online book produced by engineering company Bolton & Menk.  Entitled, “Lindsey the GIS Specialist“, the book is written by Tyler Danielson who is a GIS specialist with the company.  Tyler wrote the book based on his sister, who also works in the GIS field.

The short book follows Lindsey, who works as a GIS specialist, as she explains what the acronym GIS means, the different types of GIS data, how she collects data, and what some of the maps she makes are used for.
The book is just one in a growing series that Bolton & Menk has produced to help explain different professions to child.  There are also a couple of books about water. To see the rest of the collection, visit the Bolton & Menk library page.

Geolink tổng hợp từ GISLOUNGE

popup

Số lượng:

Tổng tiền: