(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Forestry, specifically: 

  1. Forest Inventory – Prioritizing timber harvesting units by referring to age class and forest type to better measure timber acreage and average estimates.
  2. Forest Fires – Plotting out forest fires with MODIS. (University of Maryland Forest Fires)
  3. Deforestation – Gauging deforestation using land cover change in time.
  4. Reforestation – Recharging forests through tree planting planning on a map.
  5. Forest Carbon Reserves – Sequestering carbon through forest reserves and carbon observed in atmosphere.
  6. Wildfire Rescue – Saving lives through real-time wildfire satellite monitoring.
  7. Vegetation Potential – Analyzing tree growth & distribution of vegetation with west/east-facing and aspect data.
  8. Leaf Area Index – Summing the total area of leaves per ground unit.
  9. Age of Trees – Inventorying the XY position and rings of trees in a database to understand its age.
  10. Forest Disease – Mapping the impact of how forest infestations like the mountain pine beetle has on forests and the economy.
  11. Wildfire Simulation – Automating the spread of wildfire in time using the 3D virtual workspace of Capaware.
  12. Efficient land use - Accurately identify the land suitable for the development of each tree species; Detailed predictions of annual rainfall, minimum and maximum temperatures, severity of the dry season...
  13. Ecosystem conservation - Collect data on species found in an area and how populations are changing over time.
  14. Planning a reasonable harvest - a tool to support reasonable logging

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Cụ thể là:

  1. Kiểm kê rừng - cho phép các đơn vị khai thác gỗ tham khảo độ tuổi và loại rừng để đo lường tốt hơn diện tích gỗ và ước tính trung bình.
  2. Chặt phá rừng - Đo lường nạn phá rừng sử dụng đất thay đổi theo thời gian.
  3. Tái trồng rừng - Khai thác rừng thông qua quy hoạch trồng cây trên bản đồ.
  4. Lập nhật ký các hành vi sai phạm - Xác định hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn với dữ liệu vệ tinh.
  5. Dự trữ các-bon trong rừng - Cô lập các-bon thông qua trữ lượng rừng và các-bon quan sát được trong khí quyển.
  6. Cứu nạn cháy rừng - Cứu mạng người thông qua giám sát vệ tinh cháy rừng theo thời gian thực.
  7. Tiềm năng thảm thực vật - Phân tích sự phát triển của cây và sự phân bố của thảm thực vật với dữ liệu bề mặt và hướng Tây / Đông.
  8. Chỉ số Diện tích Lá - Tính tổng diện tích của các lá trên một đơn vị mặt đất.
  9. Tuổi Cây - Kiểm kê vị trí XY và các vòng của cây trong cơ sở dữ liệu để tìm hiểu tuổi cây.
  10. Bệnh trong Rừng - Lập bản đồ tác động của các loài phá hoại rừng như bọ hung núi đối với rừng và nền kinh tế. 
  11. Mô phỏng cháy rừng - Tự động hóa sự lây lan của cháy rừng trong thời gian sử dụng không gian làm việc ảo 3D.
  12. Sử dụng đất hiệu quả - Xác định chính xác vùng đất phù hợp với sự phát triển từng loài cây; Dự đoán chi tiết lượng mưa hàng năm, nhiệt độ tối thiểu và tối đa, mức độ khắc nghiệt của mùa khô... 
  13. Bảo tồn hệ sinh thái - Thu thập dữ liệu các loài được tìm thấy trong một khu vực và các quần thể đang thay đổi như thế nào theo thời gian.
  14. Lập kế hoạch thu hoạch hợp lý - công cụ hỗ trợ khai thác gỗ hợp lý

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: