Cơ hội

[RECORDED WEBINAR] PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN CHO CHÚNG TA BIẾT GÌ VỀ TƯƠNG LAI CỦA ĐƯỜNG CAO TỐC ANH

20/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Kể từ tháng 3 năm 2020, tỷ lệ mua sắm trực tuyến của Vương quốc Anh đã tăng từ 23% lên 35%, tiếp tục định nghĩa lại ngành bán lẻ của Anh như chúng ta đã biết. Vì chúng tôi mong muốn dự đoán tương lai của đường phố ở Vương quốc Anh trông như thế nào, việc sử dụng các loại dữ liệu vị trí khác nhau sẽ rất quan trọng đối với chính quyền địa phương, các nhà bán lẻ và các công ty bất động sản để điều hướng sở thích của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng và theo dõi tiến độ.

 Trong hội thảo trên web hội thảo này, các chuyên gia về dữ liệu vị trí từ CARTO, Geolytix, Local Data Company và SafeGraph cùng nhau thảo luận về xu hướng này - khám phá dữ liệu liên quan đến tỷ lệ trở lại văn phòng và tỷ lệ lấp đầy, và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động bán lẻ trên đường phố cao như chúng ta đã biết nó.

Những người tham gia hội đồng bao gồm:

 - Florence Broderick, Phó chủ tịch Tiếp thị tại CARTO (một nền tảng Trí tuệ vị trí hàng đầu được sử dụng bởi hơn 120 nhà bán lẻ trên toàn cầu).
- Blair Freebairn, Giám đốc điều hành tại Geolytix (công ty lập kế hoạch địa điểm hàng đầu của Vương quốc Anh).
- Ronald Nyakairu, Quản lý cấp cao Insights and Analytics tại Local Data Company (công ty dữ liệu vị trí bán lẻ chính xác nhất của Vương quốc Anh).
- Daniel Angel, Người đứng đầu Vương quốc Anh tại SafeGraph (nguồn trung thực cho dữ liệu địa điểm thực).

 XEM NGAY:
https://go.carto.com/webinars/spatial-analytics-uk-retail?utm_content=194849706&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-5084329

Bạn cũng có thể tải xuống PDF các slide của bài thuyết trình tại đây: https://www.slideshare.net/CartoDB/what-spatial-analytics-tells-us-about-the-future-of-the-uk-high -đường phố

------

[RECORDED WEBINAR] WHAT SPATIAL ANALYTICS TELLS US ABOUT THE FUTURE OF THE UK HIGH STREET 

Since March 2020, the proportion of UK shopping conducted online has risen from 23% to 35%, further redefining British retail as we know it. As we look forward to predict what the future of the UK high street looks like, using different types of location data will be critical for local governments, retailers and real estate firms to navigate rapidly changing consumer preferences and monitor progress.

 In this panel webinar, experts in location data from CARTO, Geolytix, Local Data Company and SafeGraph come together to discuss this trend - exploring data relating to the return to the office and occupancy rates, and how that will affect high street retail as we know it.

Panel participants include:

 - Florence Broderick, VP Marketing at CARTO (a leading Location Intelligence platform used by more than 120 retailers across the globe).
- Blair Freebairn, CEO at Geolytix (the UK’s leading location planning firm).
- Ronald Nyakairu, Senior Manager Insights and Analytics at Local Data Company (the UK’s most accurate retail location data company).
- Daniel Angel, Head of UK at SafeGraph (the source of truth for physical places data).

 WATCH IT NOW: 
https://go.carto.com/webinars/spatial-analytics-uk-retail?utm_content=194849706&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-5084329

A PDF of the slides of the presentation is also available to download here: https://www.slideshare.net/CartoDB/what-spatial-analytics-tells-us-about-the-future-of-the-uk-high-street

Geolink tổng hợp từ CARTO
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: