Kiến thức

Quy trình truyền dữ liệu viễn thám và những dịch vụ viễn thám trong thực tế

01/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Ảnh viễn thám (Remote sensing imagery) là ảnh số thể hiện các vật thể trên bề mặt trái đất được thu nhận bởi các bộ cảm biến đặt trên vệ tinh. Dữ liệu nhận từ vệ tinh cần truyền tải đến Trái Đất từ vệ tinh hoạt động quỹ đạo suốt thời gian sống của nó.

Quy trình truyền dữ liệu viễn thám

Dữ liệu có thể truyền trực tiếp đến trái đất nếu trạm thu ảnh vệ tinh mặt đất nằm trong tầm nhìn của vệ tinh. Dữ liệu có thể lưu trữ bởi vệ tinh để truyền đến trạm mặt đất vào một thời điểm.

Dữ liệu cũng có thể được chuyển tiếp đến trạm mặt đất. Dữ liệu nhận được bởi các trạm thu có dạng dữ liệu thô. Sau đó nếu cần thiết, chúng có thể được xử lý để hiệu chỉnh hệ thống, hiệu chỉnh biến dạng hình học và khí quyển và được chuyển đổi vào khuôn dạng chuẩn của ảnh viễn thám.

Sử dụng Dịch vụ viễn thám trong thực tế

Công nghệ Viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm mục đích:

Thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm, vùng nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm;

Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng;

Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền Trung bằng công nghệ viễn thám”.

Ảnh viễn thám dùng cho rất nhiều lĩnh vực, và ngành nghề, phục vụ giám sát và quản lý những hoạt động của đời sống thực tiễn tốt hơn.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Cục bản đồ, Nasa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: