Văn bản pháp luật

Quy định về khai thác sử dụng siêu dữ liệu ảnh viễn thám Việt Nam

06/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Theo Công văn Bộ TN&MT gửi các Bộ, ngành địa phương thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5m và dữ liệu VNREDSat-1 độ phân giải 2,5m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021 thu được tại trạm thu ảnh viễn thám quốc gia do Cục Viễn thám quốc gia quản lý và vận hành được quy định khai khác sử dụng như sau: 

 

Bộ đề nghị các Bộ, ngành địa phương có nhu cầu khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám gửi Công văn về Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua Cục Viễn thám quốc gia địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Việc khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám.

Sơ đồ ảnh spot 6/7 ở mức 1b trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam đã thu được từ ngày 26/4/2020 đến ngày 31/12/2020 

Theo đó, dữ liệu viễn thám là các dữ liệu ảnh được thu nhận từ vệ tinh viễn thám. Việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám là quá trình lựa chọn, xử lý, giải đoán các thông tin cần thiết từ dữ liệu viễn thám cho những mục đích sử dụng cụ thể.

Sơ đồ ảnh spot 6/7 ở mức 1b trên phạm vi ngoài biên giới 60km đã thu được từ ngày 7/1/2021 đến ngày 5/3/2021

Cùng với đó, dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh.

Sơ đồ thu nhận ảnh VNREDSAT-1 năm 2020 từ 20/12/2019 đến 15/12/2020

Công văn nêu rõ việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phải đúng mục đích, phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phòng tránh thiên tai.

Geolink tổng hợp từ Báo TN&MT

popup

Số lượng:

Tổng tiền: