(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing digital 3D GIS maps in Military, specifically: 

  1. Anti-aircraft – Answering anti-aircraft gun reach using 3D dome layers to avoid dangerous airspace (Anti-aircraft)
  2. Safe Landings– Parachuting from the skies safely by evaluation the underlying surroundings of the area.
  3. Intelligence Data Integration – Overlaying accurate geographic data for battlefield application and make life saving decisions
  4. Base Construction Planning – Constructing a base site without it being visible from nearby major roads using the 3D skyline tool.
  5. GEOINT – Revealing human activity through the use of geospatial investigation and ultraviolet to microwave imagery.
  6. Military Simulation – Simulating ground vehicle in a highly realistic virtual world.
  7. Chokepoint – Safeguarding chokepoints like bridges or dams where critical infrastructure converge – explosions here would cause multiple effects.
  8. Mobile Command Modeling – Setting up shop by finding the most optimal mobile command location.
  9. Military Mission Planning – Increasing operational awareness to helicopter pilots through 3D for conducting ingress and egress movement.
  10. Critical Features – Identifying threats to homeland security by collecting knowledge of the built and cultural environments.
  11. Tactical Planning – Deploying troops and military equipment to combat zones intelligently by searching compressed and quick-loading reconnaissance imagery.
  12. Homeland Security – Addressing vulnerabilities and formulating preparedness measures in case of terrorism and emergency situations.
  13. Virtual Reality – Simulating military and training in a 3D environment using GIS data.
  14. Attack Modelling – Modeling a potential attack to legitimize the needs and have policymakers truly understand the consequences of an attack with preparedness expenditures.
  15. Helicopter Landing – Inventorying potential landing zones to helicopters unseen, unheard, and on flat terrain.
  16. Guard Posting – Posting armed guards in optimal locations to eliminate chokepoints.
  17. 3D Fences – Building security fences with post-interval and number of wires/boards with heights in a 3D GIS environment.
  18. War Maps – Familiarizing oneself with the enemy defenses and territory by mapping strategic attacks.
  19. Detecting IED – Monitoring disturbed surfaces one day to next to find Improvised Explosive Devices
  20. Logistics – Responding to military and security decisions with timely logistics and support.
  21. Camouflage Detection – Carrying out early reconnaissance missions during war using near-infrared.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số GIS 3D, phục vụ trong lĩnh vực Quốc phòng. Cụ thể là:

  1. Phòng không - Đáp ứng tầm với của súng phòng không bằng cách sử dụng các lớp vòm 3D để tránh vùng trời nguy hiểm (Phòng không)
  2. Hạ cánh an toàn– Nhảy dù từ trên trời một cách an toàn bằng đánh giá môi trường xung quanh bên dưới của khu vực.
  3. Tích hợp dữ liệu thông minh - Chồng lớp dữ liệu địa lý chính xác cho ứng dụng chiến trường và đưa ra quyết định cứu mạng
  4. Lập kế hoạch xây dựng cơ sở - Xây dựng địa điểm không bị phát hiện từ các con đường chính gần đó bằng cách sử dụng công cụ đường chân trời 3D.
  5. Trí thông minh không gian địa lý - Tiết lộ hoạt động của con người thông qua việc sử dụng điều tra không gian địa lý và hình ảnh từ tia cực tím đến vi sóng.
  6. Mô phỏng quân sự - Mô phỏng phương tiện trên mặt đất trong thế giới ảo có độ chân thực cao.
  7. Vị trí án ngữ Chokepoint - Bảo vệ các điểm nghẽn như cầu hoặc đập, nơi hội tụ các cơ sở hạ tầng quan trọng - các vụ nổ ở đây sẽ gây ra nhiều tác động.
  8. Lập mô hình điều khiển di động - Thiết lập mọi nơi mọi chỗ bằng cách tìm vị trí chỉ huy di động tối ưu nhất.
  9. Lập kế hoạch nhiệm vụ quân sự - Nâng cao nhận thức về hoạt động cho phi công trực thăng thông qua 3D để tiến hành di chuyển vào và ra.
  10. Đặc tính quan trọng - Xác định các mối đe dọa đối với an ninh quê hương bằng cách thu thập kiến ​​thức về các môi trường được xây dựng và văn hóa.
  11. Lập kế hoạch chiến thuật - Triển khai quân đội và thiết bị quân sự đến các khu vực tác chiến một cách thông minh bằng cách tìm kiếm hình ảnh trinh sát được nén và tải nhanh.
  12. An ninh trong nước - Xác định các vị trí dễ bị tấn công và xây dựng các biện pháp sẵn sàng trong trường hợp khủng bố và các tình huống khẩn cấp.
  13. Thực tế ảo - Mô phỏng quân đội và huấn luyện trong môi trường 3D sử dụng dữ liệu GIS.
  14. Mô hình hóa cuộc tấn công - Mô hình hóa một cuộc tấn công có thể xảy ra giúp nhà hoạch định chính sách thực sự hiểu được hậu quả của một cuộc tấn công với các khoản ngân sách cần chuẩn bị.
  15. Hạ cánh bằng máy bay trực thăng - Liệt kê các khu vực hạ cánh tiềm năng cho các máy bay trực thăng không nhìn thấy, không nghe thấy và trên địa hình bằng phẳng.
  16. Chốt bảo vệ - Chốt bảo vệ có vũ trang ở các vị trí tối ưu để loại bỏ các điểm nghẽn.
  17. Hàng rào an ninh 3D - Xây dựng hàng rào an ninh với khoảng cách, số lượng dây / bảng và độ cao trong môi trường GIS 3D.
  18. Lập bản đồ chiến tranh - Làm quen với hệ thống phòng thủ và lãnh thổ của đối phương bằng cách lập bản đồ các cuộc tấn công chiến lược.
  19. Phát hiện thiết bị điện tử thông minh - Theo dõi các bề mặt bị xáo trộn theo thời gian để tìm thiết bị nổ được cải tiến
  20. Hậu cần- Đáp ứng các quyết định về quân sự và an ninh với sự hỗ trợ và hậu cần kịp thời.
  21. Phát hiện ngụy trang - Thực hiện các nhiệm vụ trinh sát ban đầu trong chiến tranh bằng cách sử dụng tia hồng ngoại gần.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: