Kiến thức

Quản lý và chăm sóc khách hàng ứng dụng bản đồ số tích hợp CRM

30/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Khách hàng chính là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do vậy, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) gần như là một phần mềm phải có của mọi doanh nghiệp. CRM cho phép các công ty nuôi dưỡng quan hệ khách hàng thông qua việc thu thập dữ liệu khách hàng và xây dựng một liên kết chặt chẽ với các khách hàng tiềm năng. 

Các tính năng chính của CRM là Quản lý khách hàng tiềm năng, Quản lý liên hệ, Quản lý chiến dịch, Báo cáo & trang tổng quan và Theo dõi email. 

Bản đồ số tích hợp CRM là gì?

Tích hợp bản đồ sốvới CRM nghĩa là doanh nghiệp có thể trực quan hóa dữ liệu khách hàng CRM của mình thông qua việc thu thập dữ liệu khách hàng trên bản đồ, điều này sẽ cung cấp thông tin địa lý tốt hơn về cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn. 

Từ cơ sở dữ liệu này, Giám đốc kinh doanh có thể lập kế hoạch và dành nguồn lực cho các khu vực địa lý cần thiết một cách phù hợp.

Bản đồ số làm gia tăng giá trị của Phần mềm CRM và đây là cách nó sẽ thúc đẩy hiệu xuất bán hàng và chất lượng dịch vụ sau bán hàng của doanh nghiệp.

Các lợi ích từ bản đồ CRM đối với hoạt động quản lý quan hệ khách hàng

1. Thực hiện hỗ trợ chăm sóc khách hàng

Đáp ứng các vấn đề của khách hàng là yếu tố gia tăng chất lượng dịch vụ sau bán hàng của doanh nghiệp. Việc tích hợp bản đồ và thu thập dữ liệu khách hàng trong hệ thống CRM hỗ trợ mạnh mẽ về mặt không gian địa lý cho công tác chăm sóc khách hàng. 

  • Nhanh chóng định vị vị trí khách hàng cần hỗ trợ
  • Xác định đại lý, cửa hàng, trung tâm dịch vụ gần nhất có thể hỗ trợ hiện trường
  • Điều phối nhân viên hiện trường gần nhất

2. Lập bản đồ quản lý khách hàng trực quan

  • Lập, cập nhật bản đồ khách hàng. Hiển thị danh mục khách hàng, phân loại và thu thập dữ liệu khách hàng (quy mô, phân cấp, …). Gắn thông tin chi tiết khách hàng (sản phẩm, dịch vụ sử dụng, sản lượng, doanh thu,…) với vị trí trên bản đồ, tra cứu thông tin thuận tiện
  • Tối ưu hóa tuyến bán hàng với nhân viên kinh doanh. Sắp xếp, luân chuyển và phân bổ tuyến bán hàng theo khu vực, cung đường, loại nhóm khách hàng và theo tần suất viếng thăm. Vẽ tuyến phải đi trong ngày hiển thị trực quan trên bản đồ số. Hỗ trợ lộ trình di chuyển nhân viên trên tuyến.
  • Thúc đẩy kết quả kinh doanh tốt hơn nhờ việc xác định rõ cơ hội và khách hàng của họ trên bản đồ và đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.

3. Dữ liệu điều tra dân số được tích hợp

Các yếu tố về dân cư, kinh tế xã hội ảnh hưởng rất lớn đến thói quen tiêu dùng của một khu vực địa lý.  Thông tin về điều tra dân số và các chỉ tiêu thống kê tích hợp với bản đồ số theo phạm vi hành chính các cấp là thông tin hỗ trợ các nhà kinh doanh đánh giá tình hình thị trường và lập kế hoạch phát triển thị trường một cách hữu hiệu nhất.

Số liệu điều tra dân số có thể được thống kê và trình diễn trên bản đồ theo thời gian để thể hiện xu hướng biến động. Tùy từng loại mặt hàng kinh doanh, các thông tin có thể thu thập bao gồm:

– Dân số, độ tuổi, giới tính, ngành nghề

– Tốc độ phát triển GRDP

– GRDP bình quân đầu người

– Tốc độ tăng năng suất lao động

– Thu ngân sách nhà nước

– Huy động vốn đầu tư toàn xã hội

– Giá trị sản xuất trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp

– Khách du lịch

– Tỷ lệ dân số đô thị

– Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

– Số giường bệnh/vạn dân

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo

– Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch

– Tỷ lệ chất thải rắn thu gom được xử lý hợp vệ sinh

4. Thực hiện phân tích thị trường, doanh thu

– Phân tích dữ liệu dựa trên khách hàng, doanh thu theo phạm vi địa lý

– Lập bản đồ độ phủ thị trường

– Hỗ trợ tiếp thị địa lý. Sau khi có bức tranh rõ ràng và thu thập dữ liệu khách hàng tiềm năng của họ trên bản đồ, có thể nhắm mục tiêu các vị trí bằng các chiến dịch tiếp thị để thu hút khách hàng và cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng hiện tại.

Geolink tổng hợp từ Ekgis

popup

Số lượng:

Tổng tiền: