Kiến thức

QUẢN LÝ THẢM HỌA SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN

22/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Giới thiệu

Lập bản đồ thiên tai là việc vẽ các khu vực đã trải qua quá nhiều khó khăn do tự nhiên hoặc do con người gây ra đối với môi trường bình thường, nơi có thiệt hại về người, tài sản và cơ sở hạ tầng quốc gia. Viễn thám có một ứng dụng sâu trong lập bản đồ và quản lý thiên tai. Các thảm họa khác nhau như động đất, lở đất, lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, núi lửa phun trào và lốc xoáy là những hiểm họa tự nhiên giết chết rất nhiều người và phá hủy tài sản và cơ sở hạ tầng hàng năm. Sạt lở đất là lỗ hổng địa chất thường xuyên nhất ở các vùng núi. Dữ liệu viễn thám có thể được sử dụng rất hiệu quả để đánh giá mức độ nghiêm trọng và tác động của thiệt hại do những thảm họa này. Trong giai đoạn cứu trợ thiên tai, GIS, được nhóm với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cực kỳ hữu ích trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ở những khu vực đã bị tàn phá và những nơi khó tìm thấy ổ trục của chúng. Nó cũng hữu ích trong việc hoạch định chính sách liên quan đến quản lý thiên tai như NDRF, v.v.

Kỹ thuật

Dữ liệu viễn thám được ghi lại ở nhiều dạng quang phổ, radar, nhiệt và lidar. Tất cả những điều này góp phần khác nhau vào việc lập bản đồ và đánh giá bất kỳ thiệt hại nào. Ví dụ: dữ liệu nhiệt giúp đánh giá bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến dấu hiệu nhiệt như vụ nổ hoặc rò rỉ khí, v.v. Dữ liệu radar và lidar có thể được sử dụng hiệu quả để xử lý các sự kiện như động đất và lở đất. Dữ liệu quang học được sử dụng để lập bản đồ thiệt hại bề mặt như các tòa nhà bị phá hủy, v.v., các mô hình độ cao kỹ thuật số và các chỉ số khác được sử dụng để đánh giá lũ lụt. Phát hiện thay đổi thời gian là một trong những kỹ thuật được sử dụng nhiều nhất để xác định mức độ nghiêm trọng của thiệt hại. Hình ảnh trước và sau của thảm họa / sự kiện được so sánh để đánh giá sự thay đổi về thiệt hại.

Lập bản đồ nguy cơ lũ lụt sử dụng Viễn thám và GIS

 Viễn thám và GIS giúp lập bản đồ nguy cơ lũ lụt hoặc lập bản đồ rủi ro cho quy hoạch sử dụng đất ở các vùng dễ bị lũ lụt. Nguy cơ lũ lụt phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như Độ dốc bề mặt, lượng mưa, mật độ thoát nước, loại đất và kết cấu, v.v. Có một loạt các bước để tạo bản đồ nguy cơ lũ lụt. Tính toán độ chính xác cao độ bằng cách sử dụng các điểm kiểm soát, tính toán độ dốc bề mặt và mật độ thoát nước bằng cách sử dụng thông tin mạng lưới thoát nước, trích xuất kênh chính từ mạng lưới thoát nước. Sau tất cả các tính toán, một mô hình có thể được chuẩn bị bằng cách sử dụng các công cụ mô hình GIS và các thông số thủy văn có thể được tính toán bằng bất kỳ phần mềm mô hình thủy văn nào. Bước cuối cùng là tạo bản đồ nguy cơ lũ lụt bằng cách tích hợp tất cả các thông số được tính toán bằng cách sử dụng bất kỳ công cụ phân tích đa tiêu chí nào do phần mềm GIS cung cấp.
Phân tích và lập bản đồ vùng nguy cơ cháy rừng bằng Viễn thám

Cháy rừng do hiện tượng tự nhiên như nhiệt độ khí quyển cao, sét đánh ... hoặc do các hoạt động của con người. Việc phân tích và lập bản đồ vùng nguy cơ cháy rừng là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của đám cháy bằng cách phát hiện các khu vực có thể bắt đầu cháy và dễ lan rộng. Viễn thám cung cấp nhiều kỹ thuật khác nhau để tìm các khu vực có nguy cơ cháy nổ như chỉ số Thực vật. Sinh khối từ thực vật và cây cối có thể bị giảm do cháy và lượng giảm này phụ thuộc vào độ khắc nghiệt của lửa. Chỉ số thực vật của hai ảnh vệ tinh (ảnh trước và sau đám cháy) có thể được tính toán để so sánh và phân tích sự thay đổi trước và sau đám cháy. Có thể tính toán được mối tương quan giữa nguy cơ cháy rừng được phát hiện và vùng nguy cơ cháy rừng thực tế. Bản đồ vùng nguy cơ cháy rừng có thể được tạo bằng bất kỳ phần mềm Viễn thám nào.
Ứng dụng

Việc ứng dụng viễn thám và GIS đã trở thành một công cụ được phát triển tốt và thành công trong quản lý thiên tai, vì chúng tôi có các chương trình quan sát vị trí của mình và điều kiện cần thiết để giảm thiểu nguy cơ và giám sát được xếp hạng cao trong quy hoạch các vệ tinh mới. GIS cho phép kết hợp các loại dữ liệu khác nhau bằng cách sử dụng các mô hình. Nó cho phép kết hợp các loại dữ liệu không gian khác nhau với dữ liệu phi không gian, dữ liệu thuộc tính và sử dụng chúng làm thông tin hữu ích trong các giai đoạn quản lý thiên tai khác nhau. Hơn nữa, chính phủ chủ yếu dựa vào dữ liệu này để hoạch định chính sách liên quan đến ứng phó với thiên tai.

Phần kết luận

Trong bối cảnh hiện nay, do tiến bộ của khoa học, việc thực hiện các hoạt động này một cách hiệu quả đã trở nên dễ dàng hơn. Các nghiên cứu đã giúp dự báo và mô phỏng các sự cố xảy ra thiên tai liên quan đến các địa điểm cụ thể - hỗ trợ trong giai đoạn đầu của các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. Các kỹ thuật như hình ảnh vệ tinh và GIS giúp xác định các khu vực dễ xảy ra thiên tai, phân vùng chúng theo mức độ rủi ro, dân số kiểm kê và tài sản có nguy cơ và mô phỏng các kịch bản thiệt hại. Những công cụ này thậm chí còn hữu ích trong việc quản lý thảm họa vì chúng cung cấp khả năng truy cập tức thì vào thông tin cần thiết trong các quyết định quản lý.

-----

DISASTER MANAGEMENT USING GEOSPATIAL TECHNOLOGY
Introduction

Disaster mapping is the drawing of areas that have been through excessive natural or man-made troubles to the normal environment where there is a loss of life, property, and national infrastructures. Remote sensing has a deep-rooted application in disaster mapping and management. Various disasters like earthquakes, landslides, floods, fires, tsunamis, volcanic eruptions, and cyclones are natural hazards that kill lots of people and destroy property and infrastructures every year. Landslides are the most regular geological vulnerabilities in mountain regions. Remotely sensed data can be used very efficiently to assess the severity and impact of damage due to these disasters. In the disaster relief phase, GIS, grouped with a global positioning system (GPS) is extremely useful in search and rescue operations in areas that have been devastated and where it is difficult to find one’s bearings. It is also helpful in policy making related to disaster management such as NDRF etc.

Techniques

Remote sensing data is recorded in a wide spectrum of optical, radar, thermal, and lidar forms. All these contribute differently to mapping and assessing any damage. For instance, thermal data helps gauge any damage relating to heat signatures such as explosions or gas leaks, etc. Radar and lidar data can be effectively used to handle events such as earthquakes and landslides. Optical data is used to map surface damage such as destroyed buildings etc, digital elevation models and other indices are used to assess floods. Temporal change detection is one of the most used techniques to determine the severity of the damage. Pre and Post images of the disaster/event are compared to assess the change in terms of damage.

Flood Hazard mapping using Remote sensing and GIS

Remote sensing and GIS help in flood hazard or risk mapping for land use planning in flood-prone areas. Flood hazard depends on various factors such as Surface slope, amount of rain, drainage density, soil type, and texture, etc. There are series of steps to generate a Flood hazard map. Calculate elevation accuracy using control points, calculate surface slope and drainage density using drainage network information, extract the main channel from the draining network. After all the calculations, a model can be prepared using GIS modelling tools and hydrological parameters can be calculated using any hydrological modelling software. The last step is to generate a Flood hazard map by integrating all the calculated parameters using any multi-criteria analysis tool provided by GIS software.
Forest fire risk zone analysis and mapping using Remote sensing

Forest fire is caused by either natural phenomenon such as high atmospheric temperature, lightning, etc., or by human activities. Forest fire risk zone analysis and mapping are necessary to prevent the spread of fire by detecting the areas where fire can start and easily spread. Remote sensing provides various techniques to find fire risk zone areas such as Vegetation indices. Biomass from plants and trees can be decreased due to fire and this reduced amount depends upon the harshness of fire. Vegetation indices of two satellite images (pre- and post-fire images) can be calculated to compare and analyse the change before and after the fire. The correlation between detected forest fire risk and actual forest fire risk zone can be calculated. Forest fire risk zone map can be generated using any Remote sensing software.
Application

The application of remote sensing and GIS has become a well-developed and successful tool in disaster management, as we have our location observation programmes and the requisite for hazard mitigation and monitoring rank high in the planning of new satellites. GIS allows for the combination of different kinds of data using models. It allows for the combination of the different kinds of spatial data with non-spatial data, attributes data, and uses them as useful information in the various stages of disaster management. Moreover, the government heavily relies on this data for disaster response-related policy making.

Conclusion

In the present context, due to scientific advances, it has become easier to carry out these operations efficiently. Studies have helped in making it possible to forecast and simulate disaster occurrences concerning specific locations – helping in the initial stages of search and rescue operations. Techniques like satellite imagery and GIS help to identify disaster-prone areas, zoning them according to risk magnitudes, inventory populations, and assets at risk, and simulating damage scenarios. These tools are even useful in managing disasters as they provide instant access to information required in management decisions. 
Geolink tổng hợp từ satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: