Kiến thức

QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC

20/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Quản lý tài nguyên nước là một nhiệm vụ có nhiều thách thức đối với quốc gia. Các vệ tinh cảm biến từ xa được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu thông tin quan trọng của việc quản lý nước nhằm mang lại một cơ hội khác để theo dõi và đánh giá sâu rộng các đặc điểm vật lý của tài nguyên nước của quốc gia. Tất cả các phân tích về độ dốc, đặc điểm thoát nước và sử dụng đất / mô hình che phủ đất đều có thể được sử dụng với GIS để dự báo liệu nước ở một khu vực cụ thể có an toàn hay không. Các chính phủ đã thực hiện các quy tắc quản lý việc sử dụng tài nguyên nước.

Viễn thám cung cấp các bộ dữ liệu quyết định để lập mô hình lưu vực và các thay đổi, trong khi GIS là cách tiếp cận lý tưởng để theo dõi tài nguyên nước và rủi ro lũ lụt, cũng như trình bày và trực quan hóa.

Các ứng dụng

Cơ sở dữ liệu và quản lý không gian địa lý: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) lưu trữ dữ liệu và hồ sơ về nguồn nước. Thông tin thu thập liên quan đến tài nguyên nước được lưu trong cơ sở dữ liệu trên khắp thế giới. Phần lớn kiến ​​thức thu được thường là kết quả của việc quản lý dữ liệu GIS. Với sự trợ giúp của GIS, khối lượng lớn dữ liệu liên quan đến nước cũng có thể được lưu trữ để sử dụng cho mục đích công cộng. Nhưng nhiều Hệ thống Thông tin Địa lý cũng cung cấp các công nghệ dựa trên đám mây.

Xử lý thủy văn: GIS đóng một vai trò quan trọng trong việc giám sát các mực nước này. Do đó, các nhà thủy văn học là một trong những người sử dụng quan trọng nhất dữ liệu không gian địa lý. Sử dụng GIS được thiết kế tốt, có thể thực hiện các nghiên cứu khác nhau về nước.

Mô hình hóa nước ngầm: Các nhà thủy văn học sử dụng mô hình nước ngầm để giải thích các khía cạnh của nước ngầm. Do khan hiếm nước hơn, nghiên cứu có thể được thực hiện để bảo tồn các khu vực lưu vực nước. Tuy nhiên, GIS có thể hỗ trợ phát triển các kỹ thuật và bố trí mô hình để hỗ trợ việc sử dụng các tầng chứa nước ngầm. Trong bối cảnh nước ngầm, rõ ràng là phải kiểm tra các điều kiện đất và các cấu trúc địa chất khác bằng cách sử dụng GIS.

Đánh giá chất lượng nước: Mặc dù GIS có thể quản lý số lượng lớn dữ liệu, nhưng dữ liệu khảo sát có thể được thu thập, ghi lại và phân tích. Những phát hiện như vậy có thể được các cơ quan địa phương hoặc cộng đồng sử dụng để thực hiện các nghiên cứu và hướng dẫn về chất lượng nước, cũng như để quyết định xem nước có an toàn để sử dụng hay không. Sử dụng nước không hợp vệ sinh có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Hệ thống cấp nước: Các đường ống nước công cộng được lắp đặt trên mặt đất và thậm chí có thể được kiểm tra kỹ lưỡng. Rò rỉ nước trong các bộ phận cung cấp có thể được nhận biết và sửa chữa kịp thời, nhờ vào việc tích hợp hệ thống cung cấp với GIS.

Giám sát thiên tai lũ lụt: Tham gia các nhiệm vụ cứu hộ với rất ít thông tin chi tiết về các vùng lũ lụt có thể gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ. GIS phải hỗ trợ các nhóm ứng phó thảm họa trong việc cung cấp dịch vụ của họ một cách an toàn và lành mạnh.
 Do đó, trong trường hợp có lũ quét hoặc bão lớn, GIS có thể được sử dụng để cung cấp các ước tính về các khu vực bị ảnh hưởng, cho phép nhà nước tổ chức sơ tán và do đó có thể được tích hợp với các hệ thống dự báo thời tiết để đưa ra các dự báo đáng tin cậy và lập kế hoạch chiến lược. Phối cảnh trên không và mô phỏng lũ lụt cũng có thể được tạo với sự trợ giúp của các mô-đun phần mềm đặc biệt phụ thuộc vào GIS.

--------

WATER RESOURCE MANAGEMENT
Water resource management is a significantly challenging task for the nation. Remotely sensed satellites are designed to meet the vital information requirements of the water management to provide yet another opportunity for extensive monitoring and assessment of the physical features of the nation's water resources. Analyses on a slope, drainage characteristics, and land use/land cover patterns can all be used with GIS to forecast if the water in a particular region is safe or not. Governments have implemented rules governing in use of water resources.

Remote sensing offers decisive datasets for modeling watersheds and changes, whereas GIS is the ideal approach for monitoring water resources and flood risks, as well as presenting and visualizing.

Applications

Geospatial Database and Management: Geographic information systems (GIS) store data and records about water sources. The information gathered regarding water resources is saved in the database located around the world. Most of the knowledge is typically obtained as a result of GIS data management. With the help of GIS, large volumes of data relating to water can also be stored for public use. But many Geographic Information Systems also provides cloud-based technologies.

Hydrologic Treatment: GIS plays a significant role in monitoring these water levels. Hydrologists are therefore one of the most significant users of geospatial data. Using a well-engineered GIS, different water research can be executed.

Groundwater Modeling: Hydrologists use groundwater modeling to explain groundwater aspects. Due to the scarcity of water more, the study can be performed to preserve water catchment areas. GIS can however aid in the development of modeling techniques and layouts to support the utilization of groundwater aquifers. In the context of groundwater, it is obvious to examine soil conditions and other geological structures using GIS.

Water Quality Assessment: Although GIS can manage massive quantities of data, survey data can be gathered, recorded, and analyzed. Such findings could be used by the local bodies or the community to make water quality studies and guidelines, as well as to decide if the water is safe to be consumed. Using unhygienic water can result in serious health problems.

Water Supply System:  Public water pipes are installed on the ground and can even be thoroughly checked. Water leakage in supply parts can be recognised and repaired in timely manner, thanks to the integration of supply systems with GIS.

Flood Disaster Monitoring:.Going into rescue missions with very little details about the flood zones can be difficult for the rescuers. The GIS must assist disaster response teams in providing their services in a secure and healthy manner.
 Consequently, in the event of a flash flood or severe storms, GIS can be used to provide estimates on affected areas, allow the state to organise evacuation, and therefore can be integrated with weather prediction systems to provide reliable forecasts and strategic planning. Aerial perspectives and flood simulations can also be created with the help of special software modules that depend on GIS.

Geolink tổng hợp từ Satpalda

popup

Số lượng:

Tổng tiền: