Tin tức

QUẢN LÝ CẢNG HÀNG HẢI VỚI GIS

25/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Mục tiêu

Giao thông hàng hải đã mang lại lợi ích cho nhân loại từ bao đời nay cho dù nó được sử dụng để buôn bán hay vận tải, kể từ vài thập kỷ qua, chúng ta đang quan sát thấy sự gia tăng nhanh chóng của đường thủy nội địa và quốc tế trên quy mô thế giới, hiện tại, khoảng 90% thương mại xuyên lục địa được vận chuyển bằng đường biển. 

Cảng biển là nơi diễn ra tất cả các hoạt động hành chính, tài chính và lập kế hoạch quản lý cảng. Có rất nhiều thách thức về môi trường, văn hóa xã hội và tài chính phải đối mặt trong quá trình quy hoạch và quản lý cảng, do đó việc hình thành một chính sách hàng hải mạnh mẽ và vững chắc là nhu cầu của thời đại.

Sự ra đời của GIS & GPS cung cấp các thông tin chi tiết về địa hình và địa kỹ thuật trong quản lý cảng hàng hải. Điều này giúp phát triển các phương án thiết kế hiệu quả về chi phí liên quan đến điều kiện địa phương và lập kế hoạch cho các biện pháp giảm thiểu.
 

 

Tại sao cần GIS để quản lý cảng và hàng hải:

 • Thiết kế Cảng, Cơ sở hạ tầng và Lập kế hoạch Mở rộng - Trong giai đoạn này, các cuộc điều tra trinh sát được thực hiện và hai hoặc ba phương án được nghiên cứu chi tiết. tất cả các thông tin quan trọng như gần các ga đường bộ, đường sắt hoặc hàng không và các địa điểm đóng container và vận chuyển hàng hóa đều được ghi lại. Ngoài ra, các chi tiết về môi trường và xã hội cũng được lưu ý. Thông tin thu thập được chuyển đến hệ thống thông tin địa lý (GIS) và địa điểm tối ưu được lựa chọn để đảm bảo rằng sự liên kết tránh các khu vực có nhiều tài nguyên thiên nhiên và các khu vực có tầm quan trọng về văn hóa.
 •  Hoạt động An ninh - An ninh hàng hải đã trở thành mối quan tâm lớn của tất cả các quốc gia ven biển. Một số vấn đề và câu hỏi đã xuất hiện liên quan đến nhận thức, chuẩn bị, giảm thiểu và các lỗ hổng trong bất kỳ mối đe dọa hàng hải nào. Để đảm bảo an ninh hàng hải, cần sử dụng hiệu quả trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. Điều này được bổ sung bởi Bản đồ địa hình, Biểu đồ thủy văn cũng như các công nghệ không gian địa lý như GIS, Hình ảnh vệ tinh và Bản đồ số, sẽ đi một chặng đường dài để đạt được mục tiêu này.
 • Ứng phó và Quản lý Khẩn cấp - GIS cho phép giám sát đội tàu theo thời gian thực hiệu quả bằng công nghệ GSM / GPRS và thông báo cho các cơ quan chức năng về nơi ở của đội, hơn nữa tạo các bản đồ do máy tính tạo ra như bản đồ nguy hiểm, bản đồ lốc xoáy để có thể tham khảo trong sự chuẩn bị, các nỗ lực khẩn cấp và phục hồi. GIS hỗ trợ trong việc lập mô hình cho các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như sóng thần, bão, sự cố hóa chất, tràn dầu, đào tạo các đội quản lý khẩn cấp để chuẩn bị cho những sự cố như vậy.
 • Hoạt động cảng và quản lý đa phương thức - Hoạt động và quản lý cảng bao gồm xác định các khoản đầu tư vốn và thay đổi hoạt động với việc quản lý và quy hoạch các Đặc khu kinh tế (SEZ) và quy hoạch cơ sở hạ tầng cho nhân viên làm việc trên các cảng.
 • Quy hoạch sử dụng đất của cảng - Là một phần của quy hoạch đa ngành, việc phân loại sử dụng đất được thực hiện để đánh giá tiềm năng của các phần quan trọng của cảng nhằm hỗ trợ tốt hơn nhiệm vụ hàng hải và công dân của nó, cung cấp một loạt các phương tiện đánh cá thương mại và giải trí, khu công nghiệp, văn phòng và không gian mở và tạo cơ hội phát triển đa năng phù hợp với sứ mệnh phát triển kinh tế của Cảng.
 • Điều hướng - GIS kết hợp với GPS đã giúp giảm bớt sự đa dạng của hoạt động hàng hải khi nó hỗ trợ các nhà hàng hải điều hướng, đo tốc độ và xác định vị trí. Điều này cho phép tăng mức độ an toàn và hiệu quả cho những người hàng hải trên toàn thế giới. Điều hướng là chìa khóa để quản lý và xử lý hiệu quả việc xếp đặt container tự động trong các cảng. GPS tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự động hóa quy trình nhận, chuyển và sắp xếp các container bằng cách theo dõi chúng từ khi nhập cảng đến khi ra khỏi cảng, dẫn đến giảm đáng kể số lượng container bị thất lạc hoặc chuyển hướng và giảm chi phí vận hành liên quan.

Kết luận

Các kỹ thuật GIS rất quan trọng trong việc đạt được hiệu quả cao hơn và cải tiến các cơ sở khác nhau và đạt được chúng ở mức tối ưu. Các chức năng trực quan hóa, mô hình hóa và phân tích của GIS với thông tin định vị đóng một vai trò quan trọng trong quy hoạch và phát triển các cảng. Trong khi viễn thám giúp chuẩn bị các bản đồ nguy cơ khác nhau và dự báo sóng thần hoặc lốc xoáy, GIS có thể được sử dụng để nghiên cứu và phân tích các bản đồ đó và giảm thiểu các mối nguy hiểm.

------

MARITIME PORT MANAGEMENT WITH GIS
Objectives

Maritime transportation has been benefitting the humankind since ages whether it being used for trading or transportation, since past few decades we are observing a rapid increase in international and inland waterway on world scale, currently, about 90 percent of intercontinental trade is handled by sea transport.

Sea port forms a platform where all the administrative, financial, and planning of management of ports takes place. There are many environmental, socio-cultural and financial challenges faced during planning and management of ports therefore forming a strong and firm maritime policy is the need of the time. 

The introduction of GIS & GPS provides topographical and geotechnical details in maritime port management. This helps in developing cost effective design alternatives related to local site conditions and planning for the mitigation measures.
Why need GIS for port and maritime management:

 • Port Design, Infrastructure and Expansion Planning - During this stage, reconnaissance surveys are carried out and two or three alternatives are studied in detail. all critical information such proximity to road, rail or air stations and container and freight stationing places are recorded. In addition, environmental and social details are also noted. The collected information is transferred to Geographical Information systems (GIS) and the optimum site is selected ensuring that the alignment avoids areas of significant natural resources and areas of cultural importance. 
 •  Security Operations - Maritime security has become a major concern for all coastal nations. A number of issues and questions emerged regarding the perception, preparation, mitigation and gaps in any maritime threat. To secure the maritime security, effectively use human intelligence and artificial intelligence is required. This supplemented by Topographic Maps, Hydrographic Charts as well as geospatial technologies like the GIS, Satellite imageries and Digital mapping, will go a long way to achieve this goal.
 • Emergency Response and Management - GIS enables efficient real time monitoring of the fleet using GSM/ GPRS technology and keeps the authorities informed about the fleet's whereabouts, moreover creating computer-generated maps like hazard maps, cyclone maps so that it can be referenced in preparedness, emergency and recovery efforts. GIS aids in modeling for emergency situations, such as tsunamis, hurricanes, chemical incidents, oil spills training emergency management teams to prepare for such incidents.
 • Port Operations and intermodal Management -  Port operations and management includes determination of the capital investments and operational changes with management and planning of the Special economic zones (SEZ) and Infrastructure planning for the employees working on the ports. 
 • Land use planning of ports - As part of a multi-disciplinary planning, the land use classification is performed to evaluate the potential of significant portions of the port to better support its maritime and civic mission, providing a range of commercial and recreational fishing facilities, industrial, office and open space and provide opportunities for mixed-use development consistent with the Port’s economic development mission.
 • Navigation - GIS coupled with GPS has eased the maritime operations manifolds being it aiding mariners to navigate, measure speed, and determine location. This enables increased levels of safety and efficiency for mariners worldwide. Navigation is key to the efficient management and handling of automated container placement in ports. GPS facilitates the automation of the pick-up, transfer, and placement process of containers by tracking them from port entry to exit resulting greatly in reduced number of lost or misdirected containers and lowered associated operation costs.

Conclusion

GIS techniques is important in achieving greater efficiency and improvising different facilities and achieving them at optimum level. Visualization, modeling and analysis functionalities of GIS with locational information plays a significant role in planning and development of ports. While remote sensing helps in preparation of various hazard maps and tsunami or cyclone forecasting, GIS can be used for studying and analyzing those maps and mitigating the dangers. 

Geolink tổng hợp từ Satpalda

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: