Kiến thức

Phương pháp tiếp cận ảnh vệ tinh và dữ liệu viễn thám

30/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Dữ liệu ảnh viễn thám và vệ tinh cung cấp thông tin quan trọng trong nhiều ứng dụng giám sát như gom ảnh, phát hiện biến đổi và phân loại lớp phủ.

Các loại ảnh vệ tinh trên ứng dụng bản đồ

Các dữ liệu ảnh vệ tinh phổ biến, dễ dàng tiếp cận và truy cập qua các ứng dụng bản đồ nổi tiếng như Google Earth, Bing Maps,… Người dùng có thể dễ dàng tìm được vị trí nơi mình sinh sống, từ những ứng dụng tuyệt vời của chúng đã giúp cho cộng đồng GIS xây dựng các kế hoạch để theo dõi thiên tai và biến đổi khí hậu đồng thời đưa ra các chỉ dẫn phòng vệ.

Hình ảnh từ trạm thu ảnh viễn thám cung cấp các ảnh vệ tinh và dữ liệu viễn thám bao gồm các giải quang phổ, không gian và thời gian.

Số liệu liên quan đến các thành phần của ảnh viễn thám, các phương diện chính ảnh hưởng đến tính chính xác của đối tượng dưới mặt đất là độ phân giải không gian. Độ phân giải thời gian sẽ hỗ trợ quản lý việc xây dựng các bản đồ che phủ mặt đất, từ đó giúp phát hiện sự thay đổi sử dụng đất và quy hoạch giao thông.

Ứng dụng của ảnh vệ tinh

Từ những ảnh vệ tinh Lansat và SPOT,  các quốc gia đã sử dụng các dữ liệu viễn thám để phục vụ mục đích theo dõi lẫn nhau qua những thí nghiệm khoa học, và nhanh chóng nó đã trở thành một ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ và được ứng dụng trong mọi lĩnh vực đời sống.

Nguồn Geolink tổng hợp từ Anhvientham

popup

Số lượng:

Tổng tiền: