Cơ hội

PHIÊN 5 - CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ BẢN SAO SỐ KHU VỰC CHÂU Á - NGÀY 02.12.2021

22/11/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

English below)

Giới thiệu về Chuỗi Hội thảo trực tuyến về Bản sao số khu vực Châu Á - Hiểu và lập kế hoạch thành phố tốt hơn

Bản sao số cho phép bạn thiết kế và thử nghiệm việc tạo ảo để bạn có thể hiểu và lập kế hoạch tốt hơn trước khi xây dựng chúng trong thế giới thực. Đây là chìa khóa để các thành phố tăng cường quy hoạch và đảm bảo tính bền vững của cơ sở hạ tầng.

Công nghệ hệ thống thông tin không gian địa lý (GIS) là nền tảng cho các Bản sao số. GIS kết nối thông tin, hệ thống, mô hình và hành vi thông qua bối cảnh không gian, tạo ra các đại diện kỹ thuật số tổng thể về môi trường, tài sản, mạng và thành phố.

Hãy tham gia - PHẦN 5 Nâng tầm bản sao số của bạn với sự hợp tác tốt hơn

Ngày: 02 tháng 12 năm 2021

Thời gian: 10:00 a.m - 11:00 a.m (GMT +8)

Vị trí: Trực tuyến, Châu Á Thái Bình Dương

Chi phí: Miễn phí

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Dự án là động lực chính trong bất kỳ công ty kiến trúc, kỹ thuật và xây dựng (AEC) nào. Trong hội thảo trên web cuối cùng của loạt bài này, chúng ta sẽ xem xét sâu hơn sự giao thoa giữa GIS và xây dựng mô hình thông tin (BIM) trong bối cảnh hợp tác và phân phối dự án tốt hơn.

Diễn giả phiên

Micah Callough — Giám đốc công nghệ cho AEC, Esri

Daniel Chantlos - Kỹ sư giải pháp cho AEC, Esri

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: 

 

----

SESSION 5- DIGITAL TWIN ASIA WEBINAR SERIES 

About Digital Twin Asia Webinar Series - Understand and plan cities better

Digital twins allow you to design and test creation virtually so that you can understand and plan better before building them in the physical world. This is key for cities to enhance planning and ensure sustainability of infrastructure.

Geospatial information system (GIS) technology is fundamental for digital twins. Esri's GIS interconnects information, systems, models, and behaviors through a spatial context, creating holistic digital representations of environments, assets, networks, and cities.

Join us for this webinar series as we present you with a step-by-step guide to creating digital twins.


SESSION 5 - ADVANCING DIGITAL TWINS THROUGH BETTER COLLABORATION
Date: December 02, 2021

Time: 10:00 a.m -11.00 a.m (GMT +8)

Location: Online, Asia Pacific

Cost: Free

Language: English

Projects are the primary drivers in any architecture, engineering, and construction (AEC) firm. In this last webinar from the series, we will take a deeper look at the intersection of GIS and building information modeling (BIM) in the context of better project collaboration and delivery.

Specifically, we will introduce a new Esri product called ArcGIS GeoBIM and show how it can be leveraged with a project delivery subscription to supercharge your design, engineering, and construction projects. 

 

Session Speaker

Micah Callough—Technology Director for AEC, Esri

Daniel Chantlos — Solution Engineer for AEC, Esri

REGISTER HERE: 

 

Geolink tổng hợp từ Esri

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: