Cơ hội

PHIÊN 4 - CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ BẢN SAO SỐ KHU VỰC CHÂU Á - NGÀY 14.10.2021

06/10/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu về Chuỗi Hội thảo trực tuyến về Bản sao số khu vực Châu Á - Hiểu và lập kế hoạch thành phố tốt hơn

Bản sao số cho phép bạn thiết kế và thử nghiệm việc tạo ảo để bạn có thể hiểu và lập kế hoạch tốt hơn trước khi xây dựng chúng trong thế giới thực. Đây là chìa khóa để các thành phố tăng cường quy hoạch và đảm bảo tính bền vững của cơ sở hạ tầng.

Công nghệ hệ thống thông tin không gian địa lý (GIS) là nền tảng cho các Bản sao số. GIS kết nối thông tin, hệ thống, mô hình và hành vi thông qua bối cảnh không gian, tạo ra các đại diện kỹ thuật số tổng thể về môi trường, tài sản, mạng và thành phố.

Hãy tham gia - PHẦN 4 Thực hiện phân tích không gian nâng cao với GeoAI

Ngày: 14 tháng 10 năm 2021

Thời gian: 10:00 a.m - 11:00 a.m (GMT +8)

Vị trí: Trực tuyến, Châu Á Thái Bình Dương

Chi phí: Miễn phí

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Tự động hóa thông minh là chìa khóa để phát triển các giải pháp lặp lại có thể được nhân rộng. Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên dễ tiếp cận. Trong phần này, chúng tôi sẽ khám phá việc sử dụng trí tuệ nhân tạo không gian địa lý (GeoAI) để trích xuất các quan sát hiện có và hỗ trợ các dự đoán trong tương lai khi chúng tôi truyền tải dữ liệu mới cho cặp song sinh kỹ thuật số của mình.

 
Diễn giả phiên:

Micah Callough — Giám đốc công nghệ cho AEC, Esri

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: 

 

----

SESSION 4- DIGITAL TWIN ASIA WEBINAR SERIES 

About Digital Twin Asia Webinar Series - Understand and plan cities better

Digital twins allow you to design and test creation virtually so that you can understand and plan better before building them in the physical world. This is key for cities to enhance planning and ensure sustainability of infrastructure.

Geospatial information system (GIS) technology is fundamental for digital twins. Esri's GIS interconnects information, systems, models, and behaviors through a spatial context, creating holistic digital representations of environments, assets, networks, and cities.

Join us for this webinar series as we present you with a step-by-step guide to creating digital twins.


SESSION 4 - ADVANCING SPATIAL ANALYSIS WITH GEOAI
Date: October 14, 2021

Time: 9:00 a.m (GMT +8)

Location: Online, Asia Pacific

Cost: Free

Language: English

Intelligent automation is key to developing repeatable solutions that can be massively scaled. Artificial intelligence (AI) is becoming increasingly accessible. In this session, we will explore the use of geospatial artificial intelligence (GeoAI) to extract existing observations and support future predictions as we stream in new data for our digital twins.

 
Session Speaker:

Micah Callough—Technology Director for AEC, Esri

REGISTER HERE: 

 

Geolink tổng hợp từ Esri

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: