Cơ hội

PHIÊN 2 - CHUỖI HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ BẢN SAO SỐ KHU VỰC CHÂU Á - NGÀY 24.6.2021

18/06/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Giới thiệu về Chuỗi Hội thảo trực tuyến về Bản sao số khu vực Châu Á - Hiểu và lập kế hoạch thành phố tốt hơn

Từng bước tạo bản sao số của riêng bạn
GIS tạo ra các bản sao số của môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng
Bản sao số cho phép bạn thiết kế và thử nghiệm việc tạo ảo để bạn có thể hiểu và lập kế hoạch tốt hơn trước khi xây dựng chúng trong thế giới thực. Đây là chìa khóa để các thành phố tăng cường quy hoạch và đảm bảo tính bền vững của cơ sở hạ tầng.

Công nghệ hệ thống thông tin không gian địa lý (GIS) là nền tảng cho các Bản sao số. GIS của Esri kết nối thông tin, hệ thống, mô hình và hành vi thông qua bối cảnh không gian, tạo ra các đại diện kỹ thuật số tổng thể về môi trường, tài sản, mạng và thành phố.

Hãy tham gia - PHẦN 2: Tinh chỉnh Bản sao số  với dữ liệu trường
Ngày: 24 tháng 6 năm 2021

Thời gian: 10:00 a.m.-11: 00 a.m. (GMT +8)

Vị trí: Trực tuyến, Châu Á Thái Bình Dương

Chi phí: Miễn phí

Ngôn ngữ: tiếng Anh

Tiếp tục từ phiên đầu tiên tập trung vào nắm bắt thực tế để mô tả đặc điểm của trang web, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển sang bước hợp lý tiếp theo - hoạt động hiện trường và thu thập dữ liệu. Trong phiên này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thu thập thêm thông tin chi tiết từ thực địa để nắm bắt các quan sát quan trọng cần thiết để hỗ trợ các dự án kiến ​​trúc, kỹ thuật và xây dựng (AEC) liên quan đến quản lý tài sản và sự phát triển của các Bản sao số.

Cụ thể, chúng tôi sẽ đề cập đến các khái niệm kỹ thuật liên quan đến các hoạt động vận hành hiện trường bằng cách tận dụng ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 và ArcGIS QuickCapture

Diễn giả phiên:

Micah Callough — Giám đốc công nghệ cho AEC, Esri

Đăng ký tại: https://www.esri.com/en-us/lg/corporate-programs/digital-twin-asia?fbclid=IwAR2xzRCzzzzpCeyH9xZGGblQpHr7SovBdTigMkp2TUBJrNE8crWarO49y2o

----

About Digital Twin Asia Webinar Series - Understand and plan cities better

Create your own digital twin, step by step
GIS creates digital twins of the natural and built environments
Digital twins allow you to design and test creation virtually so that you can understand and plan better before building them in the physical world. This is key for cities to enhance planning and ensure sustainability of infrastructure.

Geospatial information system (GIS) technology is fundamental for digital twins. Esri's GIS interconnects information, systems, models, and behaviors through a spatial context, creating holistic digital representations of environments, assets, networks, and cities.

Join us for this webinar series as we present you with a step-by-step guide to creating digital twins.
SESSION 2 - Refining Your Digital Twin with Field Data
Date: June 24, 2021

Time: 10:00 a.m.–11:00 a.m. (GMT +8)

Location: Online, Asia Pacific

Cost: Free

Language: English

Continuing from our first session, which focused on reality capture for site characterization, we will now move to the next logical step—field operations and data capture. In this session, we will focus on collecting more details from the field to capture critical observations necessary to support architecture, engineering, and construction (AEC) projects related to asset management and the development of digital twins.

Specifically, we will cover technical concepts related to field operation activities by leveraging ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123, and ArcGIS QuickCapture 

Session Speaker:

Micah Callough—Technology Director for AEC, Esri

Geolink tổng hợp từ Esri

popup

Số lượng:

Tổng tiền: