Cơ hội

Phenikaa tuyển dụng Chuyên gia nguồn dữ liệu bản đồ

26/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Phenikaa là một công ty công nghệ tập trung vào XE Ô TÔ và BÀN PHÍM. Phenikaa đã ra mắt xe số tự động cấp 04 đầu tiên tại Việt Nam vào đầu năm nay. Hiện Phenikaa đang thực hiện nhiều dự án về Xe tự hành và Phenikaa cần CHUYÊN GIA NGUỒN DỮ LIỆU BẢN ĐỒ.

Bạn sẽ làm gì
Là thành viên nhóm chuyên gia tìm nguồn cung ứng, bạn sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá và thu thập bất kỳ loại thông tin nào để tạo và duy trì cơ sở dữ liệu bản đồ Phenikaa-X và thực hiện kiểm tra chất lượng.

Vai trò này yêu cầu bí quyết địa lý, các quy định về lập bản đồ, kết nối ngành tốt và ngôn ngữ lập trình.


Những gì Phenikaa mong đợi từ bạn

 • Bằng cử nhân với nền tảng về địa lý, GIS hoặc lĩnh vực liên quan (sinh viên mới tốt nghiệp với các kỹ năng phù hợp được hoan nghênh nộp đơn);
 • Kỹ năng giao tiếp tốt (bằng văn bản và bằng lời nói) và thông thạo tiếng Anh;
 • Hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực GIS hoặc liên quan;
 • Có kinh nghiệm về các quy trình GIS và các gói phần mềm liên quan (ESRI, QGIS…);
 • Giỏi C ++ và Python
 • Có kinh nghiệm với các nhà cung cấp dữ liệu lớn và dữ liệu mở của họ (đặc biệt là định dạng không gian);
 • Thích ứng và có thể tạo ra kết quả trong môi trường công nghệ năng động;
 • Có khả năng làm việc độc lập trong môi trường nhóm và hỗ trợ tích cực cho những nỗ lực của người khác;
 • Sẵn sàng đi công tác trong nước.

Quyền lợi

 • Mức lương: Thương lượng trực tiếp với CEO
 • Làm việc trong một đội trẻ và sáng tạo
 • Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng cuối năm
 • Đánh giá lương hàng năm
 • Kỳ nghỉ hè của công ty: mỗi năm một lần
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 • BHXH, BHYT và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của Pháp luật
 • Ngày nghỉ: Thứ 7, CN hàng tuần và các ngày theo luật lao động.
 • Hỗ trợ tiền ăn trưa và các phúc lợi riêng khác của Công ty.
 • Nghỉ phép năm (12 ngày nghỉ / năm)… ..
 • Các khoản phụ cấp khác: Theo chính sách của công ty
 • Thời gian làm việc: 8h / ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Địa điểm làm việc:
Công ty cổ phần Phenikaa-X

Tòa nhà A1, Đại học Phenikaa, Nguyễn Văn Trạc, Yên Nghĩa, Hà Đông
Cách ứng tuyển

Vui lòng gửi CV đến office@prati.com.vn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngại liên hệ với chúng tôi 0869 185 044

-----

Map data sourcing Specialist
We are a technology company focusing on AUTONOMOUS VEHICLES and ROBOTS. We launched the first level 04 autonomous vehicle in Vietnam in early this year. Now we are working on many projects about Autonomous Vehicle and we need a MAP DATA SOURCING SPECIALIST.

What you’ll do
As a sourcing specialist team member, you will be responsible for research, assess and acquire any type of information for the creation and maintenance of Phenikaa-X map databases and to perform quality checks.

This role requires geographical know-how, mapping regulations, good industry connect and programming language.
What we expect from you

 • Bachelor’s degree with a background in geography, GIS or related area (fresh graduates with relevant skills are welcome to apply);
 • Strong communication skills (written and verbal) and proficiency in English;
 • 1+ year experience in GIS or related area;
 • Experience in GIS processes and related software packages (ESRI, QGIS…);
 • Good at C++ and Python
 • Experience with large datasets their suppliers and open data (especially of a spatial format);
 • Adaptable and able to produce results in a dynamic tech environment;
 • Ability to work independently within a team environment and actively support the efforts of others;
 • Availability of domestic travel.

What is your benefits

 • Salary: Negotiate directly with CEO
 • Working in a young and creative team 
 • 13th month salary, project bonus, year-end bonus
 • Annual salary review
 • Company summer vacation: once a year
 • Annual health check-up
 • Full social insurance, health insurance and other regimes according to the Law
 • Days off: Saturday, Sunday every week and days according to labor law.
 • Lunch allowance and other separate benefits of the Company.
 • Annual leave (12 days off / year) … ..
 • Other allowances: According to company policy
 • Working time:  8 hours/day from Monday to Friday 

Working Venue: 
Phenikaa-X Joint Stock Company 

A1 Building, Phenikaa University, Nguyen Van Trac, Yen Nghia, Ha Dong 
How to apply

Please send your CV to office@prati.com.vn 

If you have any questions, feel free to contact us 0869 185 044 

Geolink tổng hợp từ Phenikaa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: