Kiến thức

Phát triển công nghệ viễn thám trong sử dụng đất đai

29/01/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Công nghệ ảnh viễn thám là nguồn dữ liệu duy nhất có thể cung cấp hình ảnh quá khứ về hiện trạng thửa đất, tình trạng xây dựng các công trình xây dựng trên thửa đất. Đây là một công cụ cung cấp các bằng chứng xác thực giúp các cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định về giải quyết tranh chấp đất đai.

Tại Việt Nam, ảnh viễn thám đã và đang bắt đầu được sử dụng trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai.

Hiện trạng quản lý tài nguyên đất 

Từ khi có Luật Đất đai năm 2003 được ban hành rộng khắp cả nước và sự đầu tư quy hoạch của Nhà nước thì Đất đai trở nên có giá, Đất đai trở thành hàng hoá trong nền kinh tế thị trường bất động sản. Đi cùng với đó, các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai cũng ngày một gia tăng và phức tạp hơn.

 Qua xem xét đơn thư tranh chấp gửi tới Bộ tài nguyên và Môi trường cho thấy đơn khiếu nại về đất đai chiếm 70% (đa số do áp dụng chính sách, pháp luật đất đai trước năm 2013); tập trung các nội dung: Khiếu nại liên quan đến quyết định thu hồi đất (trình tự, thủ tục..) khoảng 26%. Khiếu nại liên quan đến giá bồi thường: khoảng 21%. Khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khoảng 22%. Khiếu nại liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, cho thuê đất… khoảng 01%.

Công nghệ ảnh viễn thám cung cấp các ứng dụng xử lý và phân tích dữ liệu trong quản lý tài nguyên & môi trường

  • Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và các loại bản đồ chuyên đề khác ở các loại tỷ lệ khác nhau
  • Nghiên cứu, lập bản đồ chất lượng đất và bản đồ thích nghi đất đai
  • Lập bản đồ lớp phủ mặt đất, mạng lưới thủy văn, các loại bản đồ tổng hợp về tài nguyên thiên nhiên và môi trường
  • Thành lập các loại bản đồ biến động đường bờ sông, bờ biển, biến động rừng và lớp phủ thực vật
  • Nghiên cứu lũ lụt, ô nhiễm môi trường và sự cố dầu loang

 GeoLink tổng hợp

popup

Số lượng:

Tổng tiền: