Kiến thức

Phân loại công nghệ địa không gian và tầm quan trọng

09/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Công nghệ địa không gian là một phát hiện khoa học quan trọng, đã nâng khả năng của loài người lên một tầm cao mới. Công nghệ địa không gian là gì? Không giống như dữ liệu không gian thông thường, những đổi mới công nghệ địa không gian cho phép chúng ta xác định vị trí chính xác của một vật thể hoặc con người trên hành tinh của chúng ta.

Chúng ta áp dụng chúng trong nhiều lĩnh vực, từ công nghệ địa không gian cho bản đồ như định vị GPS cho người lái xe đến viễn thám trên phạm vi rộng lớn bằng vệ tinh quay quanh Trái đất.

Sử dụng công nghệ địa không gian tương đối rẻ và đơn giản, trong khi khả năng của nó là không giới hạn. Các ứng dụng của công nghệ địa không gian được kết hợp trong hầu hết các lĩnh vực, ngành hoặc nghiên cứu mà vị trí là quan trọng.

Các loại công nghệ địa không gian
Công nghệ địa không gian tương quan vị trí của một đối tượng với tọa độ địa lý của nó. Ý tưởng này không phải là mới và được dùng để quan sát các địa điểm có chim bồ câu hoặc bóng bay trước tiên, chủ yếu cho mục đích vẽ bản đồ. Tuy nhiên, nó được triển khai mạnh mẽ trong thời đại của vệ tinh và máy tính.

Việc xác định dữ liệu địa không gian cho phép giám sát, truy tìm, đo lường, đánh giá, xác định hoặc mô hình hóa. Danh sách cơ bản của các công nghệ địa không gian bao gồm viễn thám (RS), GPS và GIS.

Viễn thám
Các loại viễn thám khác nhau như công nghệ địa không gian cho phép chúng ta nghiên cứu các vật thể hoặc bề mặt ở khoảng cách xa bằng cách sử dụng các đặc tính phản xạ của chúng. Cảm nhận chúng bằng hệ thống chủ động hoặc thụ động, đo lường và phân tích phản ứng, các chuyên gia có thể đánh giá các thuộc tính của mục tiêu và đưa ra kết luận tương ứng.

Vệ tinh xoay quanh hành tinh của chúng ta và tạo ra hình ảnh dựa trên một số tùy chọn nguồn và phương pháp của công nghệ địa  không gian  để thu thập dữ liệu:

  • Xung điện từ (bao gồm các kênh khả kiến, hồng ngoại và vi ba);
  • Hình ảnh hiện đại được quay phim hoặc kỹ thuật số từ các phương tiện được lái và không được lái (ví dụ: máy bay và thiết bị bay không người lái);
  • Radar và lidars cho phép tính toán khoảng cách tương ứng với tín hiệu radio hoặc ánh sáng.

Các hệ thống tiên tiến phân biệt các đối tượng có kích thước một mét và thậm chí nhỏ hơn.

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)
GPS dựa trên hiện tượng hình học của tam giác. Như tên cho thấy, các tính toán dựa trên ba nguồn. Đó là một tình huống điển hình, tuy nhiên. Khi nó liên quan đến không gian và tín hiệu, các nhà khoa học phải lưu ý rằng năng lượng truyền đi di chuyển với tốc độ ánh sáng, gây ra sự sai lệch tính toán có thể xảy ra. Để giảm thiểu sai số và làm cho các tính toán chính xác hơn, hệ thống định vị toàn cầu sử dụng bốn nguồn.


 

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)
GIS, một loại công nghệ địa không gian, kết hợp dữ liệu không gian và phi không gian, hình ảnh viễn thám, các điểm dữ liệu GPS để xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh. Nó cho phép người dùng thu thập, nhóm và phân tích thông tin cần thiết trên nhiều lớp, bao gồm độ cao, loài thực vật, sức khỏe rừng, đường xá, vùng nước, động vật, v.v.

Tại sao Công nghệ địa không gian lại quan trọng?
Sự đổi mới giúp tìm ra câu trả lời cho nhiều câu hỏi nảy sinh trong nhiều ngành và lĩnh vực. Vào buổi bình minh của sự phát triển, quyền truy cập dữ liệu và quy mô ứng dụng của nó bị hạn chế. Ngày nay, tầm quan trọng của công nghệ địa không gian đã vượt xa các nhu cầu về bản đồ hoặc quân sự.

Công nghệ địa không gian cho phép theo dõi một đối tượng được hỏi và giới thiệu nó đến một vị trí cụ thể. Tính năng này giúp mọi người hoàn thành các nhiệm vụ khoa học hoặc phi khoa học, chính phủ và phi chính phủ, quân sự và dân sự.

Tầm quan trọng của công nghệ địa không gian được công nhận ngang nhau bởi những người bình thường và các tập đoàn khổng lồ. Nó phục vụ để hoàn thành cả nhiệm vụ chiến lược và nhỏ như theo dõi tàu ngầm nguyên tử hoặc chia sẻ vị trí của một người với bạn bè.

------

Types & Importance of Geospatial Technology
Geospatial technology is a significant scientific finding, which moved the possibilities of humankind to a brand-new level. What is geospatial technology? Unlike ordinary spatial data, geospatial technology innovations allow us to determine the exact location of an object or person on our planet.

We apply them in multiple spheres, from geospatial technologies for maps like GPS navigators for drivers to vast-scope remote sensing by satellites orbiting Earth.

Using geospatial technology is comparatively inexpensive and simple, while its possibilities are next to unlimited. Applications of geospatial technologies are incorporated in almost any sector, industry, or research where the location is important.
Types Of Geospatial Technologies
Geospatial technology correlates an object’s position with its geographic coordinates. The idea is not new and served for observing places with pigeons or balloons first, primarily for mapmaking purposes. However, it is dramatically deployed in the era of satellites and computers

Identification of geospatial data enables monitoring, tracing, measuring, assessment, identification, or modeling. The basic list of geospatial technologies encompasses remote sensing (RS), GPS, and GIS.

Remote Sensing
Different types of remote sensing as geospatial technology enables us to study objects or surfaces at faraway distances employing their reflectance properties. Sensing them with active or passive systems, measuring and analyzing the response, experts can assess the target’s properties and make corresponding conclusions.

Satellites revolve our planet and generate imagery based on several source options and methods of geospatial technology for data collection:

  • Electromagnetic impulses (including visible, infrared, and microwave channels);
  • Filmed or digital areal imagery from piloted and non-piloted vehicles (e.g., airplanes and drones);
  • Radars and lidars enabling to calculate the distance with radio or light signals correspondingly.

Advanced systems distinguish objects of one meter and even smaller.

Global Positioning Systems (GPS)
GPS bases on the geometric phenomenon of triangulation. As the name suggests, calculations ground on three sources. It is a typical situation, however. When it relates to space and signals, scientists have to bear in mind that transmitted energy travels at the speed of light, causing possible calculation discrepancies. To minimize errors and to make the calculations more accurate, global positioning systems use four sources.


Geographic Information Systems (GIS)
GIS, one type of geospatial technology, merges spatial and non-spatial data, remote sensing imagery, GPS data points to elaborate a single complete system. It allows users to collect, group, and analyze required information on multiple layers, including elevation, vegetation species, forest health, roads, water bodies, animals, etc.

Why Is Geospatial Technology Important?
The innovation helps to find answers to many questions arising in multiple industries and sectors. At the dawn of its development, the data access and its application scale were limited. Nowadays, geospatial technology importance went far beyond cartographic or military needs.

Geospatial technology allows tracking a questioned object and referring it to a specific location. This feature helps people to complete scientific or non-scientific tasks, governmental and non-governmental, military and civil.

The importance of geospatial technology is equally recognized by common people and giant corporations. It serves to fulfill both strategic and minor tasks like tracking atomic submarines or sharing one’s location with a friend.

Geolink tổng hợp từ EOS

popup

Số lượng:

Tổng tiền: