Cơ hội

NPA Việt NAm tuyển cán bộ Cơ sở dữ liệu tại Huế

27/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) là tổ chức Nhân đạo có trụ sở chính tại Oslo, Na Uy hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn. NPA Việt Nam bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007 với các Chương trình hoạt động dự án tại Hà Nội, Huế, Quảng trị và Quảng Bình. NPA Việt Nam hiện đang tìm kiếm ứng viên có trình độ và năng lực cho vị trí Cán bộ Cơ sở dữ liệu (DBO) làm việc tại dự án Cơ sở dữ liệu (DBU) tại thành phố Huế như sau:

Chức năng chính

Dưới sự quản lý và phân công của Quản lý Kỹ thuật DBU, Cán bộ Cơ sở Dữ liệu (DBO) chịu trách nhiệm thực hiện công việc hàng ngày liên quan đến thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin địa lý và bản đồ và những công việc theo yêu cầu khác liên quan đến thông tin dữ liệu

Phạm vi trách nhiệm:

Dưới sự phân công của Cố vấn Quản lý Thông tin (QLTT) NPA và Quản lý Kỹ thuật DBU, Cán bộ Cơ sở Dữ liệu chịu trách thực hiện một phần trong số những lĩnh vực kỹ thuật sau:

• Xử lý, Tập hợp, Phân tích và Xuất bản Dữ liệu

• Tính chính xác và toàn vẹn Dữ liệu

• Thông tin và Dữ liệu địa lý. Bản đồ và Xuất bản bản đồ

• Nhập dữ liệu. Chất lượng dữ liệu

Trách nhiệm cụ thể:

Cán bộ Cơ sở Dữ liệu chịu sự phân công nhiệm vụ từ Quản lý Kỹ thuật DBU, trong các lĩnh vực liên quan đến Nhập dữ liệu, Xử lý Dữ liệu, Kiểm tra chất lượng dữ liệu, Hệ thống Thông tin Địa lý, Phân tích, Xuất bản và Biểu diễn số liệu … linh hoạt theo lịch hoạt động hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của Văn phòng Dự án.

Yêu cầu bằng cấp – Kinh nghiệm:

• Trình độ Đại học hoặc Cao đẳng Khoa học Máy tính hoặc CNTT

• Kiến thức xử lý máy tính và thu thập dữ liệu

• Tiếng Anh nói và viết tốt là một lợi thế

• Kinh nghiệm SQL & Databases và Công cụ Dữ liệu (Access, SQL Server / MySQL / PostgreSQL)

• Kinh nghiệm lập trình (Java, Python)

• Kinh nghiệm các ứng dụng đồ họa (Photoshops, Corel) • Kinh nghiệm về các ứng dụng GIS

• Kinh nghiệm về quản trị trang web

• Uyển chuyển, chăm chỉ, biết hợp tác, chịu được áp lực, và có thái độ lạc quan

Các ứng viên gửi CV và đơn xin việc, bản sao bằng cấp và thông tin 03 người tham khảo tới NPA Việt Nam qua email: recruitment.vn@npaid.org(được khuyến khích do giãn cách) hoặc trực tiếp từngày 26/8tại VP dựán Nhà N12, đường Âu Lạc, phường An Đông, tp Huế (nhận đơn cả trong ngày cuối tuần qua bảo vệ).

Hạn nộp hồ sơ 4pm, ngày 08 tháng 9 năm 2021. NPA có thể tiến hành tuyển dụng sớm hơn khi nhận được ứng viên phù hợp. Mọi giới và người khuyến tật được khuyến khích tham gia tuyển dụng. Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên được lựa chọn và hồ sơ đã nộp không hoàn lại./.

-----

NPA Vietnam recruits Database Officer in Hue

Norwegian People's Aid (NPA), an international NGO, is Oslo-based Humanitarian organization working in the field of Mine Action. We have operated in Vietnam since 2007 with projects in Hanoi, Hue , Quang Tri and Quang Binh. We are seeking for qualified, enthusiastic, experienced Vietnamese national applicants for a Full time Database Officer(DBO) based in NPA DBU Hue project office in Hue city, Thua Thien Hue province with travels to Hanoi and/or field offices in provinces as work required.

Main Function: The Database Officer (DBO) shall, under the management and tasking of the DBU Technical Manager (DBU TM), conduct daily tasks related to data collection, entry, processing, analysis, geographic information system and mapping, and other relevant tasks at requests.

Area of Responsibility

Under the tasking of NPA IM Advisor(IMA) and DBU Technical Manager, the Database Officer shall conduct part of these technical scopes:

• Data processing, centralizing, analysis and publishing

• Data accuracy and integrity

• Geographical Data and Information. Mappings & Map Publication

• Data Entry. Data Quality Specific Duties The positions with the title Database Officer are assigned by DBU Technical Manager with tasks related to Data Entry, Data Processing, Data Quality Check, GIS, Data Analysis, Publication and Presenting … flexibly based on monthly, weekly and daily schedules of TT Hue DBU Project Officer Required qualification-experience

• University or college degree of Computer Science or IT

• Knowledge in computer handling and data acquisition

• Good command of written and spoken English

• Experience in SQL & databases and data tools (Access, SQL Server / MySQL / PostgreSQL)

• Experience in programming (Java, Python)

• Experience in graphic applications (Photoshops, Corel)

• Experience in GIS applications

• Experience in Website management

• Flexible, work hard, team work, work under pressure, and positive attitude.

Interested candidates are invited to submit a CV and a cover letter, copies of the Degrees/ Certificates and 03 references to NPA Vietnam via emailrecruitment.vn@npaid.org (preferred for social distancing) or directly at NPA–ERRP project office from 26 Augustat House N12, Au Lac str., An Dong ward, Hue city, Thua Thien Hue province(the application is accepted even during weekend).

The closing date for application is at 4pm on08 September 2021 . We may proceed recruitment process earlier when having suitable candidates. Women and peoplewith disability are encouraged to apply. Only short-listed candidates will be notified and inappropriate applications will not be returned./.

Geolink tổng hợp từ NPA Vietnam

popup

Số lượng:

Tổng tiền: