(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides Technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Agriculture, specifically:

  1. Precision Farming – Harvesting more bushels per acre while spending less on fertilizer using precision farming and software.
  2. Disease Control – Combating the spread of pests by identifying critical intervention areas and efficient targeting control interventions.
  3. Real-time Crop Yields – Shifting to real-time crop monitoring and targeted, automated responses with drones and precision watering sensors.
  4. Current Food Security – Safeguarding food insecure populations by establishing underlying causes through satellite, mobile-collected, and GIS data storage.
  5. Agri-tourism – Navigating through crop mazes with GPS receivers in the developing field of agri-tourism.
  6. Plant Hardiness – Defining distinct boundaries in which plants are capable of growing as defined by climatic conditions.
  7. Machine Performance – Logging geographic coordinates of agricultural machinery in a farm field to better understand the spatial variability cost of field operation and machinery performance.
  8. Future Food Demand – Diagnosing the future food demand and planning how to fulfill the needs of a growing and increasingly affluent population.
  9. Crop Assimilation Model – Simulating soil, water, and crop processes to better understand crop productivity and monitoring using the Crop Assimilation Model tool in GRASS GIS.
  10. Water Stress – Balancing the ratio of local withdrawal (demand) over the available water (supply).
  11. Historical Agricultural Land – Plotting the historical and future farming trends served.
  12. Hunger Map – Raising awareness about global hunger and places that are in need.
  13. Agromap – Breaking down primary food crops by sub-national administrative districts and aggregating by crop production, area harvested, and crop yields.
  14. Crop Resilience to Climate Change – Adapting to climate change and shifting weather patterns by promoting the continued health of your fields.
  15. Agriculture Capability – Classifying the varying potential for agricultural production using the Canadian Land Inventory.
  16. Ranch Pasture Management – Collecting soil types, fence lines, roads, and other data for better management for more meaningful reports and maps.
  17. Agricultural Pollution – Quantifying the impacts on climate and the environment from agricultural pollution.
  18. Agriculture Revenue – Determining the Effective Opportunity Cost relating to deforestation and potential agricultural revenue 
  19. Irrigation – Capturing irrigation infrastructure for land management decisions more than two-thirds of the world’s freshwater withdrawals are for irrigating crops.
  20. Farm Preservation – Establishing farm priority zones by analyzing the local farming landscape and constructing criteria for high-quality farming areas.
  21. Versatile Soil Moisture Budget – Simulating soil moisture conditions of cropland areas taking into account evapotranspiration, rainfall, runoff, and other factors.
  22. Drought – Minimizing the impact of drought by analyzing the spatial distribution of rainfall and real-time sensors like SMAP, SMOS, and synthetic aperture radar.
  23. Crop Forecasting – Predicting crop yields, weather, soil moisture, soil types, and other parameters.
  24. Organic Farming – Managing various sources of data for organic farming permits including tillage history, field inputs, crop rotations, and pest management measures on a field-by-field basis.
  25. Drainage Ditches – Tracing farm field drainage lines using stereo imagery
  26. Living Plant Collection – Managing garden collections and plant records with Public Garden Data Model (Public Gardens GIS)
  27. Gardening Microclimates – Studying microclimates (temperature from large bodies of water, topography, urban areas trapping heat) to carefully choose and position their plants and make them thrive.
  28. Information Delivery – Inspire and educate your visitors with intelligent web maps of your park or garden.
  29. Weeds – Storing weeds and herbicide dosage in a database to manage effectiveness and control measures.
  30. Roof Gardening – Assessing average temperatures by zoning, water availability, and position sheltering to identify buildings with the greatest potential for rooftop gardens.
  31. Garden Reporting – Creating data-driven reports and mapbooks on collections of plants about conditions and hazards.

  ----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể là:

  1. Canh tác chính xác - Thu hoạch với năng suất cao hơn, tốn ít phân bón hơn, bằng cách sử dụng phần mềm quản lý và canh tác, cho phép giám sát từ xa, bón phân, tưới nước bằng thiết bị bay không người lái (drone), kiểm soát thời gian chăm bón và thu hoạch. 
  2. Kiểm soát dịch bệnh - Chống lại sự lây lan của dịch hại bằng cách xác định các khu vực can thiệp quan trọng và các biện pháp can thiệp kiểm soát mục tiêu hiệu quả dựa trên bản đồ địa lý.
  3. Đo năng suất cây trồng theo thời gian thực - theo dõi cây trồng theo thời gian thực và phản hồi tự động, có mục tiêu với máy bay không người lái (drone) và cảm biến tưới nước chính xác.
  4. An ninh lương thực – Sử dụng dữ liệu vệ tinh và GIS để quản lý và bảo vệ các khu vực trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc gia cầm. Quản lý các khu vực nuôi trồng thực phẩm không an toàn.
  5. Du lịch nông nghiệp – sử dụng bản đồ GIS và định vị GPS để quản lý các khu du lịch sinh thái nông nghiệp. 
  6. Quản lý máy móc - Ghi nhật ký tọa độ địa lý của máy móc nông nghiệp trong trang trại để hiểu rõ hơn về chi phí, hoạt động tại hiện trường và hiệu suất của máy móc.
  7. Dự đoán nhu cầu lương thực trong tương lai và lập kế hoạch làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của một nhóm dân số đang tăng và ngày càng giàu có bằng công nghệ GIS.
  8. Công cụ mô hình đồng hóa - Mô phỏng các quy trình đất, nước và cây trồng để hiểu rõ hơn về năng suất và giám sát cây trồng bằng cách sử dụng công cụ Mô hình đồng hóa cây trồng với GIS.
  9. Quản lý nước - Cân bằng tỷ lệ giữa lượng nước rút cục bộ (nhu cầu) so với lượng nước sẵn có (nguồn cung cấp).
  10. Theo dõi lịch sử đất nông nghiệp - Vẽ sơ đồ các xu hướng canh tác trong lịch sử và tương lai.
  11. Bản đồ GIS về nạn đói - Nâng cao nhận thức về nạn đói toàn cầu và những nơi đang cần trợ giúp.
  12.  Bản đồ loại cây trồng - Chia nhỏ các loại cây lương thực chính theo các quận hành chính dưới quốc gia và tổng hợp lại theo sản lượng cây trồng, diện tích thu hoạch và sản lượng cây trồng.
  13. Bản đồ theo dõi khả năng chống chịu của cây trồng với biến đổi khí hậu. Theo dõi các mô hình thời tiết thay đổi, từ đó chuẩn bị tốt cho cây trồng trước biến đổi của thiên nhiên.
  14. Hiệu chỉnh năng suất cây trồng bằng cách sử dụng các chỉ số như Chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (NDVI) để ước tính năng suất cây trồng toàn cầu.
  15. Bản đồ kiểm kê đất đai - Phân loại tiềm năng của các loại đất khác nhau cho sản xuất nông nghiệp.
  16. Quản lý đồng cỏ - Thu thập thông tin các loại đất, hàng rào, đường xá, và các dữ liệu khác để quản lý tốt hơn diện tích trang trại, đồng cỏ rộng lớn.
  17. Bản đồ quản lý ô nhiễm nông nghiệp - Định lượng các tác động đến khí hậu và môi trường do ô nhiễm nông nghiệp.
  18. Quản lý thủy lợi – Bản đồ thể hiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, giúp cho các quyết định quản lý đất đai, vì hơn 2/3 lượng nước ngọt trên thế giới là để tưới cho cây trồng.
  19. Bảo tồn trang trại - Thiết lập các khu vực ưu tiên của trang trại bằng cách phân tích cảnh quan nông nghiệp địa phương và xây dựng các tiêu chí cho các khu vực nuôi trồng chất lượng cao.
  20. Bản đồ quản lý độ ẩm của đất - Mô phỏng điều kiện độ ẩm của đất của các vùng đất trồng trọt có tính đến sự thoát hơi nước, lượng mưa, dòng chảy và các yếu tố khác.
  21. Hạn hán - Giảm thiểu tác động của hạn hán bằng cách phân tích sự phân bố không gian của lượng mưa và các cảm biến thời gian thực như SMAP, SMOS và radar khẩu độ tổng hợp.
  22.  Ước tính diện tích các loại cây trồng và phân bố không gian bằng hình ảnh vệ tinh với hoạt động thống kê Nông nghiệp
  23. Dự báo cây trồng - Dự đoán năng suất cây trồng bằng thống kê thời tiết, độ ẩm của đất, loại đất và các thông số khác trên bản đồ.
  24. Canh tác hữu cơ - Quản lý trên bản đồ các nguồn dữ liệu khác nhau để cấp giấy phép canh tác hữu cơ bao gồm lịch sử làm đất, đầu vào đồng ruộng, luân canh cây trồng và các biện pháp quản lý dịch hại trên cơ sở từng cánh đồng.
  1. Mương thoát nước - Truy tìm đường thoát nước ruộng trang trại bằng hình ảnh nổi trên bản đồ.
  2. Bộ sưu tập Thực vật Sống - Quản lý các bộ sưu tập vườn và hồ sơ thực vật bằng Mô hình Dữ liệu Vườn Công cộng (Vườn công cộng GIS)
  3. Nghiên cứu khí hậu của từng khu vực nhỏ để làm vườn (Vi khí hậu làm vườn) - Nghiên cứu vi khí hậu (nhiệt độ từ các vùng nước lớn, địa hình, khu vực đô thị giữ nhiệt) để lựa chọn và bố trí loại cây trồng một cách cẩn thận và chăm sóc cây phát triển mạnh.
  4. Bản đồ Web chia sẻ thông tin - Gợi ý và hướng dẫn người dùng truy cập vào các bản đồ web thông minh về công viên hoặc khu vườn của bạn.
  5. Dữ liệu về cỏ dại - Lưu trữ cỏ dại và liều lượng thuốc diệt cỏ trong cơ sở dữ liệu để quản lý hiệu quả và các biện pháp kiểm soát.
  6. Làm vườn trên cao - Đánh giá nhiệt độ trung bình bằng cách phân vùng, nguồn nước sẵn có và vị trí để xác định các tòa nhà có tiềm năng lớn nhất cho vườn trên mái.
  7. Lập Báo cáo làm vườn - Lập báo cáo theo hướng dữ liệu và sách bản đồ các bộ sưu tập thực vật kèm theo các điều kiện và mối nguy hiểm cụ thể.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: