Tin tức

Những lợi ích GIS mang lại trong Y tế cộng đồng

19/02/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) ở Anh đã áp dụng một công cụ tên là HealthGIS, để cung cấp khả năng dự báo về nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Công cụ này có thể cung cấp khả năng dự báo nhưng tốc độ thu thập dữ liệu có thể cần phải cải thiện để cho phép phản ứng nhanh hơn với những thay đổi trong sức khỏe cộng đồng.

Những lợi ích GIS mang lại

Mô hình hóa và phân tích không gian sẽ rất quan trọng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, cho phép theo dõi thời gian thực các bệnh nhiễm trùng và dự báo.

Cho phép các hệ thống tương tác và chia sẻ dữ liệu. Điều này có thể yêu cầu các cơ sở y tế sử dụng hệ thống GIS dựa trên đám mây, thay vì chỉ các công cụ được tạo riêng cho các cơ sở của họ, vì việc chia sẻ dữ liệu cho phép tương tác trong thời gian thực xảy ra là rất quan trọng để cho phép nhân viên y tế lập kế hoạch tốt hơn trên nhiều vùng và điều phối các hoạt động. Ví dụ, các công cụ áp dụng Đánh giá đa tiêu chí dựa trên GIS (GME) là một hướng đi khả dĩ cho ứng dụng nền tảng để giải quyết nhu cầu này.

Tại Ấn Độ, các nhà nghiên cứu đã kêu gọi hệ thống chăm sóc sức khỏe ở đó phát triển cơ sở dữ liệu GIS quốc gia cho dữ liệu y tế, điều này đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đại dịch khi sự phối hợp cấp quốc gia là rất quan trọng để hạn chế sự lây lan của bệnh nhiễm trùng.

Sử dụng GIS để chăm sóc sức khỏe đưa chúng ta trở lại nguồn gốc của phân tích không gian, chẳng hạn như việc John Snow sử dụng bản đồ và phân tích không gian nổi tiếng vào năm 1854 để lập bản đồ nguồn gốc của bệnh dịch tả trong các đường ống dẫn nước đô thị của London. Các nhà nghiên cứu cũng đã kêu gọi sự tập trung đặc biệt của cộng đồng GIS và chăm sóc sức khỏe để tạo ra cơ sở dữ liệu GIS phối hợp không chỉ phù hợp cho một quốc gia mà còn nhiều quốc gia ở các khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương như châu Phi cận Sahara.

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện bước đầu tiên trong việc tập hợp dữ liệu cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe trên khắp châu Phi cận Sahara, nhưng những nỗ lực sẽ cần tiến xa hơn nữa để có thể chia sẻ và giám sát dữ liệu theo thời gian thực.

GIS chắc chắn sẽ rất quan trọng đối với việc chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để các quốc gia và khu vực bắt đầu phát triển các hệ thống có thể chuẩn bị tốt hơn cho chúng ta không chỉ cho đại dịch tiếp theo mà còn cho các sự kiện hoặc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khác. Một số khu vực và quốc gia, chẳng hạn như ở Vương quốc Anh, đã có những nỗ lực thực hiện tốt điều này thông qua một hệ thống GIS phát triển ở cấp quốc gia, nhưng các quốc gia và khu vực khác, chẳng hạn như Ấn Độ và ở châu Phi cận Sahara, cần nhiều nỗ lực hơn nữa. Điều rõ ràng là sự phối hợp, chia sẻ dữ liệu, cung cấp và dự báo dữ liệu theo thời gian thực sẽ rất quan trọng để các chuyên gia y tế đối phó tốt hơn với các cuộc khủng hoảng lớn.

Geolink tổng hợp từ Vidagis

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: