Tài liệu kỹ thuật

Nhiều tổ hợp kênh phổ của Landsat 8 - P2

02/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Tổ hợp 5, 6, 4 - Màu giả thích hợp để làm nổi bật đất và nước, Vịnh Hudson, Canada

Trong hình ảnh màu giả này, đất xuất hiện với sắc thái cam và xanh lục, băng nổi bật với màu đỏ tươi rực rỡ và nước xuất hiện với sắc thái xanh lam.

 

Tổ hợp 7, 5, 3 - Hình ảnh màu giả với độ xuyên khí quyển tốt, Washington / Oregon

Sự kết hợp dải này tương tự như sự kết hợp dải 5, 6, 4 được trình bày ở trên, nhưng lớp phủ thực vật hiển thị với sắc thái màu xanh lá cây rực rỡ hơn. Sự kết hợp dải này được sử dụng cho bức tranh khảm Landsat toàn cầu do NASA tạo ra.

 

Tổ hợp 6, 5, 2 - Màu giả cho nông nghiệp, Fruita, Colorado

Sự kết hợp kênh phổ này rất hữu ích cho việc giám sát các loại cây nông nghiệp, chúng xuất hiện dưới dạng màu xanh lá cây rực rỡ. Đất trống xuất hiện dưới dạng màu đỏ tươi và thảm thực vật không cây trồng xuất hiện dưới dạng màu xanh lá cây dịu hơn.

Tổ hợp 7, 5, 2 - Màu giả thường được sử dụng để hình dung vết sẹo bỏng do cháy rừng, Rim Fire, California

Sự kết hợp kênh phổ này tương tự như sự kết hợp kênh phổ 6, 5, 2 được trình bày ở trên, nhưng bằng cách đẩy sâu hơn vào dải SWIR của phổ điện từ, sẽ ít bị ảnh hưởng bởi khói và khói mù do ngọn lửa đang cháy.

 

Tổ hợp 6, 3, 2 - Màu giả để phân biệt sự khác biệt ở đất trống, Canyonlands NP, Utah

Sự kết hợp kênh phổ này rất tốt cho các biến thể sáng suốt trong một cảnh quan không có nhiều thảm thực vật. Nó rất tốt cho các ứng dụng địa chất.

Tổ hợp 5, 7, 1 - Màu giả cho thảm thực vật và nước, Hồ Victoria, Tanzania

Sự kết hợp kênh phổ này sử dụng các băng tần NIR, SWIR2 và Coastal Aerosol tương ứng. Dải Coastal Aerosol là duy nhất của Landsat 8 và được sử dụng chủ yếu để theo dõi các hạt mịn như bụi và khói, cũng như để dò tìm vùng nước nông. Với sự kết hợp màu sắc này, thảm thực vật có màu cam.

Chắc chắn có một số kết hợp kênh phổ bổ sung sẽ hữu ích để hình dung các cảnh Landsat 8. Trong một số tình huống, tải hình ảnh thang độ xám của một dải đơn lẻ cũng có thể giúp hình dung các tính năng hoặc hiện tượng cụ thể. Ví dụ, trong hình ảnh thang độ xám bên dưới, chúng ta đang xem dải Hồng ngoại Nhiệt 1 từ cảm biến Landsat 8 TIRS. Hình ảnh này, được chụp ở Iceland, cho thấy núi lửa Bardarbunga có màu trắng sáng ở tâm trên cùng của hình ảnh. Vì chúng ta đang sử dụng dải hồng ngoại nhiệt, đặc điểm này nhô ra đáng kể từ tảng băng nằm ngay phía nam của dòng dung nham.

Với hình ảnh thang độ xám, chúng tôi cũng có tùy chọn áp dụng bảng màu để làm nổi bật các đối tượng rõ ràng hơn một chút. Trong hình ảnh bên dưới, chúng ta đang xem cùng một hình ảnh thang độ xám của núi lửa Bardarbunga, nhưng bây giờ chúng ta đã áp dụng một bảng màu thể hiện các cực lạnh của sông băng với các sắc thái xanh đậm hơn và các thái cực rất ấm của dòng dung nham có màu đỏ đậm hơn .

----------------------------------

The Many Band Combinations of Landsat 8 - P2

T5, 6, 4 - False Color good for picking out land from water, Hudson Bay, Canada

In this false color image, land appears in shades of orange and green, ice stands out as a vibrant magenta color, and water appears in shades of blue.

7, 5, 3 - False color image with good atmospheric penetration, Washington/Oregon

This band combination is similar to the 5, 6, 4 band combination shown above, but vegetation shows up in more vibrant shades of green. This band combination was used for the global Landsat mosaic created by NASA.

6, 5, 2 - False color for agriculture, Fruita, Colorado

This band combination is useful for the monitoring of agricultural crops, which appear as a vibrant green. Bare earth appears as a magenta color and non-crop vegetation appears as more subdued shades of green.

7, 5, 2 - False color often used for visualizing forest fire burn scars, Rim Fire, California

This band combination is similar to the 6, 5, 2 band combination shown above, but by pushing further into the SWIR range of the electromagnetic spectrum, there is less susceptibility to smoke and haze generated by a burning fire.

6, 3, 2 - False color for distinguishing differences in bare earth, Canyonlands NP, Utah

This band combination is good for discerning variations in a landscape that does not contain an abundance of vegetation. It is good for geologic applications.

5, 7, 1 - False color for vegetation and water, Lake Victoria, Tanzania

This band combination makes use of the NIR, SWIR2, and Coastal Aerosol bands, respectively. The Coastal Aerosol band is unique to Landsat 8 and is used primarily to track fine particles like dust and smoke, and also to peer into shallow water. With this color combination, vegetation appears orange.

There are certainly several additional band combinations that would be useful for visualizing Landsat 8 scenes. In some situations, loading a grayscale image of a single band might also help to visualize specific features or phenomena. For example, in the grayscale image below, we are viewing the Thermal Infrared 1 band from the Landsat 8 TIRS sensor. This image, captured over Iceland, shows the Bardarbunga volcano in bright white in the top center of the image. Since we are using a thermal infrared band, this feature sticks out significantly from the ice sheet located just to the south of the lava flow.

With grayscale images, we also have the option of applying a color table to highlight features a little more clearly. In the image below we are viewing the same grayscale image of the Bardarbunga volcano, but now we have applied a color table that shows very cold extremes of the glacier in shades of deeper blue and very warm extremes of the lava flow in shades of deeper red.

Geolink tổng hợp từ l3harrisgeospatial

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: