Cơ hội

Nguồn dữ liệu mở hàng đầu về môi trường thế giới - P2

01/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Người ta cho rằng: “Bạn không thể quản lý những gì bạn không thể đo lường”. Và để đo khí hậu, dữ liệu khí hậu thế giới là tiêu chuẩn cho sức khỏe của hành tinh chúng ta.

Geolink liệt kê cho bạn sau đây là các nguồn dữ liệu khí hậu thế giới tốt nhất tiếp theo mà bạn có thể tìm thấy. Mỗi nguồn dữ liệu khí hậu cung cấp một thành phần địa lý cho nó. Bởi vì khí hậu là một vấn đề không gian, nó đòi hỏi tư duy không gian. Hãy đi sâu vào và khám phá dữ liệu về khí hậu của hành tinh chúng ta.

5. US Government Open Data Initiative

Tổng cộng, có 377 bộ dữ liệu khí hậu nằm trong Sáng kiến Dữ liệu mở của chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là tất cả. Để đối phó các thách thức của biến đổi khí hậu, Bộ công cụ Giảm nhẹ tác động BĐ Khí hậu của Hoa Kỳ đơn giản hóa quá trình xây dựng các cộng đồng ứng phó. Ví dụ: bạn có thể tiếp cận những điểm dễ bị tổn thương môi trường bằng cách thu nhận những dự báo về khí hậu cho đến năm 2100. Bằng cách tìm kiếm mã zip của bạn trong Climate Explorer, bạn có thể biết được những rủi ro của quốc gia mình và bảo vệ tốt hơn các khoản đầu tư của bạn trong tương lai.

Các chủ đề:

 • Arctic: Bắc cực;
 • coastal flooding: ngập lụt ven biển;
 • ecosystem vulnerability: tổn thương hệ sinh thái;
 • hazards: tai biến môi trường;
 • severe weather: thời tiết cực đoan;
 • tribal nations: các vùng đất bảo tồn;
 • water resources: tài nguyên nước

6. European Space Agency Climate Change Initiative (CCI)
Châu Âu dường như có một động lực to lớn để theo dõi biến đổi khí hậu. Rốt cuộc, dự án Copernicus đã dành toàn bộ đôi vệ tinh của mình để giám sát khí hậu trái đất từ không gian. Tổ chức Sáng kiến Biến đổi Khí hậu của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (CCI - European Space Agency Climate Change Initiative) đã khởi động chương trình 40 năm quan sát trái đất bằng vệ tinh đã hợp nhất dữ liệu của các dự án cũ trong quá khứ.

Các chủ đề:

 • aerosols: bụi mịn;
 • biomass: sinh khối;
 • clouds: mây;
 • fires: cháy;
 • greenhouse gases: khí nhà kính;
 • glaciers: sông băng;
 • ice sheets: tầng băng;
 • land cover: lớp phủ;
 • lakes: hồ;
 • ocean color: màu đại dương;
 • ozone permafrost: tầng băng vĩnh cửu;
 • salinity: độ mặn;
 • sea levels: mực nước biển;
 • snow: tuyết;
 • soil moisture: độ ẩm đất;
 • temperature: nhiệt độ;
 • water vapor: hơi nước.

7. NASA Earth Observatory
Các chuyên gia hàng đầu về khí hậu tiết lộ bộ sưu tập dữ liệu khoa học Trái đất khổng lồ của họ. Nó nằm trong Đài quan sát Trái đất của NASA (NASA Earth Observatory), nơi mọi người có thể theo dõi 16 yếu tố khí hậu như aerosol, nhiệt độ và carbon từ năm 1999. Điểm tuyệt vời nhất là cách NASA giúp công chúng dễ hiểu và tiếp cận nguồn dữ liệu. Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn dữ liệu khác để nghiên cứu hành tinh của chúng ta từ không gian, hãy thử NASA Earth Observations (NEOs).


Các Chủ đề:

 • carbon monoxide: khí CO;
 • chlorophyll: diệp lục;
 • cloud fraction: mây;
 • fires: cháy;
 • net primary production: phát thải khí;
 • net radiation: bức xạ;
 • ocean temperature: nhiệt độ đại dương;
 • rainfall: lượng mưa
 • snow cover: tuyết;
 • temperature: nhiệt độ;
 • water vapor: hơi nước;
 • vegetation: thảm thực vật;

Xem Phần 1 tại đây: https://geolink.vn/nguon-du-lieu-hang-dau-ve-moi-truong-the-gioi-free-p1

------

The best free world climate data sources - P2

The expression goes: “You can’t manage what you can’t measure”. And for measuring climate, it’s world climate data that is a benchmark for the health of our planet.

Following Geolink lists are the best world climate data sources (next) you can find. Each climate data source provides a geographic component to it. Because climate is a spatial problem, it requires spatial thinking. Let’s dive right in and explore the data behind our planet’s climate.

5. US Government Open Data Initiative

In total, 377 climate datasets reside in the US government open data initiative. But that’s not it. In order to meet the challenge of a changing climate, the US Climate Resiliency toolkit simplifies the process of building resilient communities. For example, you can access environmental vulnerabilities by obtaining climate projections to the year 2100. By searching your zip code in the Climate Explorer, you can understand your risk and better protect your investments further down the road.

Topics:

 • Arctic
 • coastal flooding
 • ecosystem vulnerability 
 • hazards
 • severe weather 
 • tribal nations
 • water resources

 6. European Space Agency Climate Change Initiative (CCI)

There’s been an enormous push to track our changing climate in Europe. After all, it’s the Copernicus Mission that dedicated an entire fleet of satellites to measuring our climate from space. The European Space Agency Climate Change Initiative (CCI) leverages 40 years of satellite observations, by merging past mission data.

Topics:

 • Aerosols
 • biomass
 • clouds
 • fires
 • greenhouse gases
 • glaciers 
 • ice sheets
 • land cover
 • lakes
 • ocean color
 • ozone permafrost 
 • salinity
 • sea levels
 • snow
 • soil moisture
 • temperature
 • water vapor

 7. NASA Earth Observatory

The leading climate experts reveal their massive collection of Earth science data. It’s through the NASA Earth Observatory where anyone can track 16 climate factors such as aerosols, temperature and carbon all the way back to 1999. The best part is how NASA makes it easily understandable for the public to consume. If you’re looking for another flavor to study our planet from space, check out NASA Earth Observations (NEOs).

Topics:

 • carbon monoxide
 • chlorophyll
 • cloud fraction
 • fires 
 • net primary production
 • net radiation
 • ocean temperature
 • rainfall 
 • snow cover
 • temperature
 • water vapor
 • vegetation

 Geolink tổng hợp từ Gisgeography

popup

Số lượng:

Tổng tiền: