Tin tức

Nghề nghiệp Khoa học thông tin địa lý (GIS)

05/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Khoa học và công nghệ thông tin địa lý đang đi đầu với nhiều sáng kiến ​​và ứng dụng. Do đó, các công việc trong GIS rất đa dạng và chúng có xu hướng đưa ra sự kết hợp đầy thách thức giữa tư duy sáng tạo và phân tích; các chuyên gia GIS thành công nhất có sự nhạy bén về kỹ thuật và phân tích để hiểu thông tin phức tạp và cách các nhóm thông tin khác nhau liên quan với nhau, nhưng họ cũng có thể suy nghĩ về cách thông tin này có thể được sử dụng để giải quyết một vấn đề.

Sinh viên tốt nghiệp đã theo đuổi các nghề nghiệp GIS khác nhau, từ vai trò nhà phân tích tại các công ty kế toán “Big 4”, các tổ chức bảo vệ môi trường, các công ty phần mềm doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ.

Theo Khảo sát Kết quả Sinh viên USC GIST 2018: Hơn một phần ba số cựu sinh viên  báo cáo mức lương từ 75.000 đô la trở lên.

Danh sách dưới đây bao gồm thông tin về mức lương cho nhiều chức danh công việc GIS phổ biến. Tuy nhiên, cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho các chuyên gia có bằng GIS là vô cùng rộng lớn và sẽ trở nên đa dạng hơn nữa khi các tổ chức ngày càng tận dụng dữ liệu không gian và phân tích.

(Dữ liệu tiền lương được tổng hợp từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, Paysa, Glassdoor và PayScale từ 2017-2019)

Nghề thu thập và tích hợp dữ liệu GIS

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Nhà trắc địa $61,140
Người vẽ biểu đồ/Người làm quang trắc $63,990
Nhà địa lý $76,860
Kỹ thuật viên GIS (Cấp đầu vào) $40,908
Kỹ thuật viên GIS cao cấp $62,000

Nghề Phân tích và Trực quan Dữ liệu Không gian

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Trưởng nhóm Phân tích GIS $69,919
Điều phối viên GIS $55,301
Nhà phân tích Địa không gian $57,565
Chuyên gia phân tích GIS cao cấp $60,782

Nghề phát triển phần mềm GIS

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Kỹ sư phần mềm GIS $70,000
Nhà phát triển web GIS $60,903
Kỹ sư phần mềm cao cấp (Ngành dịch vụ lập bản đồ địa không gian) $81,095*

*Mức lương trung bình được báo cáo thay vì mức trung bình

Lãnh đạo và Quản lý GIS

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Trưởng phòng dự án GIS $72,647
Trưởng phòng GIS $68,447
Giám đốc GIS $95,048

Nghề trí thông minh địa không gian

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Nhà phân tích trí thông minh  (với kỹ năng GEOINT) $71,331*
Nhà phân tích địa không gian $57,565
Nhà phân tích hình ảnh $68,341
Nhà phân tích trí thông minh  cao cấp (với kỹ năng GEOINT) $96,418

*Mức lương trung bình được báo cáo thay vì mức trung bình

Lãnh đạo địa không gian

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Kỹ sư hệ thống nhân viên cao cấp $138,569*
Nhân viên trí thông minh (với kỹ năng GEOINT) $90,000
Nhà phân tích địa không gian cao cấp $78,624*

*Mức lương trung bình được báo cáo thay vì mức trung bình

Nghề viễn thám

TÊN VỊ TRÍ MỨC THU NHẬP TB
Các nhà khoa học và công nghệ viễn thám $107,230
Kỹ sư viễn thám $91,248
Nhà phân tích viễn thám $55,330
Kỹ thuật viên viễn thám $48,090

----------

GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE (GIS) CAREERS
Geographic information science and technology stand at the forefront of numerous initiatives and applications. As a result, jobs in GIS are uniquely diverse, and they tend to offer a challenging blend of creative and analytical thinking; the most successful GIS professionals have the technical and analytical acumen to understand complex information and how different sets of information relate to each other, but they can also think forward to how this information can be used to solve a problem.

Students have pursued GIS careers ranging from analyst roles at “Big 4” accounting firms, environmental preservation organizations, enterprise software companies and government organizations.

2018 USC GIST Student Outcome Survey:
More than one-third of our alumni report salaries of $75,000 or more.

The list below includes salary information for many common GIS job titles. However, the potential career opportunities for professionals with a GIS degree are infinitely expansive and will become even more varied as organizations increasingly leverage spatial data and analytics.

(Salary data compiled from the U.S. Bureau of Labor Statistics, Paysa, Glassdoor and PayScale from 2017-2019)

GIS Data Acquisition and Integration Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Surveyor $61,140
Cartographer/Photogrammetrist $63,990
Geographer $76,860
Geographic Information Systems Technician (Entry-level) $40,908
Senior Geographic Information Systems Technician $62,000

Spatial Data Analysis and Visualization Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Lead Geographic Information Systems Analyst $69,919
Geographic Information Systems Coordinator $55,301
Geospatial Analyst $57,565
Senior Geographic Information Systems Specialist $60,782

GIS Software Development Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Geographic Information Systems Software Engineer $70,000
Geographic Information Systems Web Developer $60,903
Senior Software Engineer (Geospatial Mapping Services Industry) $81,095*

*Average salary reported instead of median

GIS Management and Leadership Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Geographic Information Systems Project Manager $72,647
Geographic Information Systems Manager $68,447
Geographic Information Systems Director $95,048

Geospatial Intelligence Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Intelligence Analyst (with GEOINT skill) $71,331*
Geospatial Analyst $57,565
Imagery Analyst $68,341
Senior Intelligence Analyst (with GEOINT skill) $96,418

*Average salary reported instead of median

Geospatial Leadership Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Senior Staff Systems Engineer $138,569*
Intelligence Officer (with GEOINT skill) $90,000
Senior Geospatial Analyst $78,624*

*Average salary reported instead of median

Remote Sensing Careers

JOB TITLE MEDIAN SALARY
Remote Sensing Scientists and Technologists $107,230
Remote Sensing Engineer $91,248
Remote Sensing Analyst $55,330
Remote Sensing Technicians $48,090

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: