Tin tức

NGHỀ ĐỊA TIN HỌC: HƯỚNG TỚI THẬP KỶ TIẾP THEO - P2

27/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trên khắp thế giới, việc mở ra các nền tảng dữ liệu không gian, các sáng kiến ​​dữ liệu lớn và internet và Lập bản đồ như một dịch vụ dựa trên đám mây (MaaS) phần lớn có thể được coi là tích cực. Những thách thức đối với lực lượng lao động có tay nghề cao vẫn còn, cũng như khả năng vi phạm an ninh mạng và các hành vi bất chính dựa trên thông tin dữ liệu không gian. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển và thúc đẩy một mặt quyền truy cập và tính khả dụng của dữ liệu không gian mà không ảnh hưởng đến mặt khác là bảo mật của chúng ta? Nếu dữ liệu không gian thực sự nhạy cảm và có tầm quan trọng quốc gia, thì các cơ quan và tổ chức quốc gia sẽ phải quản lý việc truy cập và sử dụng nó chặt chẽ hơn. Một số đã làm điều này trên một số lĩnh vực công nghiệp và loại dữ liệu, trong khi thường tận dụng và điều chỉnh các công nghệ thay thế để sử dụng riêng. Theo dõi, giám sát và xác định các mục tiêu quan tâm, các mối đe dọa tiềm ẩn, các hành vi đáng ngờ hoặc các chuyển động bất thường có thể đạt được thông qua việc sử dụng hợp pháp các công nghệ không gian. Đây không còn là khảo sát cho các mục đích lập bản đồ truyền thống, mà là một giám sát phức tạp hơn đối với các hoạt động bảo vệ môi trường, kinh tế và thậm chí là xã hội.

Định vị, điều hướng và thời gian

Thực hiện Định vị dựa trên vệ tinh phổ biến điều hướng và thời gian (PNT) làm ví dụ. Nó đã tạo ra hàng tỷ thu nhập và doanh thu cho nhiều công ty và quốc gia dựa vào nó vì sự dễ dàng và sẵn có mà nó mang lại. Trong khi đó, đối với những người trên đường phố, một tiện ích cho phép họ đến nơi họ muốn. Tuy nhiên, có một số lo ngại rằng chúng ta quá phụ thuộc vào GPS do quân đội Hoa Kỳ kiểm soát. Châu Âu đã phát triển và tung ra Galileo, mặc dù khá chậm, nhưng được thiết kế để khả dụng nếu GPS bị từ chối cho người dùng. Người Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển hệ thống PNT vệ tinh của họ, Beidou. Các vụ phóng gần đây của hai vệ tinh nữa vào tháng 11 năm ngoái đã củng cố vị trí của nó trong cộng đồng PNT. Vì vậy, những hệ thống này chắc chắn là một bổ sung đáng hoan nghênh cho bộ công cụ của chúng tôi.

Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển hệ thống PNT vệ tinh của mình, Beidou.

Cũng giống như các bản đồ và biểu đồ ban đầu chủ yếu được tạo ra và thiết kế với mục đích sử dụng quân sự và lập kế hoạch chiến lược trước khi đưa ra công chúng, vì vậy hiện nay chúng ta đã có các hệ thống PNT vệ tinh. Chúng đã phát triển vượt xa mục đích sử dụng quân sự ban đầu, có phần hạn chế của chúng cho cộng đồng rộng lớn nhất - công chúng và xã hội nói chung. Vì vậy, trước mắt chúng ta là một thách thức trong việc tăng cường khả năng truy cập vào dữ liệu không gian và tính khả dụng rộng rãi nhất của nó, đồng thời duy trì các lợi ích chiến lược cho việc bảo vệ quốc gia và xã hội của chúng ta.

Mô hình công nghệ mong đợi những điều mới luôn tạo ra một số cải tiến có thể không bền vững trong thế giới không gian địa lý. Chúng tôi có thông tin không gian địa lý chất lượng tốt nhưng liệu chúng tôi có thể cung cấp thông tin đó cho tất cả mọi người, đồng thời duy trì lợi ích chiến lược của việc phân tích cho chính chúng tôi không? Đây sẽ là một thách thức khác trong thập kỷ tới.

-------

THE GEOMATICS PROFESSION: LOOKING FORWARD TO THE NEXT DECADE -P2

Around the world, the opening up of spatial data platforms, big data initiatives and internet and cloud-based Mapping as a Service (MaaS) can largely be seen as positive. The challenges of a skilled workforce remain, as do the potential for cybersecurity breaches and nefarious acts based upon spatial data intelligence. How can we develop and promote on the one hand the access and availability of spatial data without somehow compromising on the other side our security? If spatial data really is that sensitive and of national importance, then national agencies and organizations would have to manage access and its use more closely. Some already do this across a number of industry sectors and data types, whilst often leveraging and adapting alternate technologies for their own use. Tracking, monitoring and identifying possible targets of interest, potential threats, suspicious acts or unusual movements could potentially be achieved through legitimate use of the spatial technologies. This is no longer surveying for traditional mapping purposes, but rather a more sophisticated monitoring of activities for protection of the environment, the economy and even perhaps society.

Positioning, navigation and timing

Take the ubiquitous satellite-based Positioning, Navigation and Timing (PNT) as an example. It has generated billions in income and revenue for many companies and nations rely upon it for the ease and availability it offers. Whilst it is, for people in the street, a utility that allows them to get to where they wish to be. However, there is some concern that we are too reliant upon the US military-controlled GPS. Europe developed and launched Galileo which, albeit rather slowly, is designed to be available if GPS is denied to the user. The Chinese are rapidly developing their satellite PNT system, Beidou. Recent launches of two more satellites last November strengthened its place in the PNT community. So these systems are surely a welcome addition to our toolset.

China is rapidly developing its satellite PNT system, Beidou.

Just as early maps and charts were primarily created and designed with military use and strategic planning purposes in mind before being made available to the public, so we now have the Satellite PNT systems. Already they have developed far beyond their initial, somewhat limited, military use to the widest community of all – the public and society at large. So we have before us a challenge of increasing our access to spatial data and its widest availability, whilst preserving the strategic benefits for our nations’ and society’s protection.

The technology paradigm of expecting new things to always generate some improvement may not be sustainable in the geospatial world. We have good quality geospatial information but can we make it available for all, whilst preserving the strategic benefits of the analysis for ourselves? This will be another challenge for the decade ahead.

 Geolink tổng hợp từ Gim-international

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: