Tin tức

NỀN TẢNG TRÍ THÔNG MINH VỊ TRÍ CARTO GÂY QUỸ SERIES C TRỊ GIÁ 61 TRIỆU ĐÔ LA

04/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
Nền tảng trí thông minh vị trí Carto đã huy động được 61 triệu đô la vòng Series C, dẫn đầu bởi công ty đầu tư mạo hiểm Insight Partners có trụ sở tại New York, cũng như Accel, Salesforce Ventures, Hearst Ventures, Earlybird và Kibo.

Được thành lập vào năm 2012, CARTO cung cấp cho phép quy trình phân tích đầu cuối và dịch vụ dựa trên vị trí, cho phép hàng trăm nghìn người dùng hiển thị dữ liệu định vị trên bản đồ tương tác để so sánh, tối ưu hóa, cân bằng và đưa ra quyết định. Cho dù đó là tối ưu hóa các trang web quảng cáo, cân bằng lãnh thổ bán hàng hay thiết kế chuỗi cung ứng, Carto đều giúp khách hàng của mình tạo bản đồ và hình ảnh hóa từ các điểm dữ liệu khác nhau.

Khách hàng mục tiêu chính của Carto đến từ các ngành kinh doanh như Bất động sản, Dịch vụ Tài chính, Viễn thông, Chính phủ, và nhiều ngành khác.
Theo nhu cầu quản lý dữ liệu của các nhà phát triển GIS, nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích, Carto cung cấp các triển khai dựa trên đám mây, tại chỗ và kết hợp để hỗ trợ họ kết nối các nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm kho dữ liệu và các công cụ thông minh kinh doanh (BI). Carto hỗ trợ định dạng dữ liệu từ nhiều nguồn. Người dùng có thể kết nối trực tiếp với dữ liệu đám mây nhưng cũng có thể tải lên các tệp cục bộ cho dữ liệu lịch sử.

Với sự hỗ trợ cho các kho dữ liệu (Amazon Redshift, Google BigQuery hoặc Snowflake), cơ sở dữ liệu (PostgreSQL, MySQL hoặc Microsoft SQL Server) hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây (Dropbox, Box hoặc Google Drive), Carto cung cấp một cách tiếp cận hoàn toàn trên nền tảng đám mây để phân tích không gian. Giải pháp này có khả năng mở rộng, tương tác và tiết kiệm chi phí hơn để làm việc với dữ liệu không gian thông qua Spatial SQL. SQL không gian sử dụng các loại phần tử và cấu trúc giống như SQL thông thường, tương thích với tất cả các ngăn xếp phân tích hiện đại.

Sau đó, Người dùng có thể vận hành và làm phong phú dữ liệu của họ bằng cách sử dụng các truy vấn SQL. Carto cũng cung cấp danh mục dữ liệu của riêng họ cho khách hàng của mình. Công ty đã tổng hợp khoảng 10.000 bộ dữ liệu từ cả các nguồn dữ liệu mở và các nhà cung cấp tư nhân. Dữ liệu không gian của Carto bao gồm giao thông đường bộ, di chuyển của con người, tài chính, nhà ở, điểm ưa thích (POI) và các bộ dữ liệu công cộng và cao cấp khác.

Sau khi làm giàu và quản lý dữ liệu, người dùng có thể tiến hành phân tích không gian và thực hiện phân tích không gian bằng Trình tạo Carto tự phục vụ của Carto trên đám mây, có thể giúp các nhóm tạo bản đồ trong một khoảng thời gian ngắn. Tất cả phần mở rộng không gian từ Carto đều chạy trên tất cả các kho dữ liệu chính, mang đến cho người dùng một bộ hoàn chỉnh, hiệu quả, có thể mở rộng và an toàn để phân tích không gian địa lý. Hơn nữa, một gói Python có tên là Cartoframes có thể được sử dụng để tích hợp Carto vào quy trình công việc hiện có, điều này thuận tiện cho các nhà khoa học dữ liệu.

Carto đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh với rất nhiều khách hàng, chẳng hạn như Renault, JLL, Bumble, DHL, T-Mobile, Coca-Cola và Mastercard. Bên cạnh đó, Carto còn tham gia chương trình Europe’s NextGenerationEU.

Ngoại trừ Mỹ và Châu Âu, Carto cũng nâng cao lợi ích từ Trung Quốc. Với dân số 1,6 tỷ, Trung Quốc có thị trường tình báo vị trí tiềm năng lớn nhất. Tuy nhiên, có một số đối thủ cạnh tranh tiềm năng từ Trung Quốc đã tồn tại, bao gồm Geohey, GeoQ và Changjing.AI.

Sau 9 năm phát triển, CARTO đã thành lập được đội ngũ với hơn 150 nhân viên trải khắp Mỹ và Châu Âu. Trụ sở chính của CARTO đặt tại New York, với các văn phòng bổ sung ở Madrid, Seville và London. Carto đã huy động được khoảng 31 triệu đô la trước đây, bao gồm 23 triệu đô la vòng Series B trước đó của nó vào năm 2015.

-----

LOCATION INTELLIGENCE PLATFORM CARTO RAISES A  $61 MILLION SERIES C ROUND 
Location intelligence platform Carto has raised a $61 million Series C round, led by New York-based venture capital Insight Partners, as well as Accel, Salesforce Ventures, Hearst Ventures, Earlybird, and Kibo.

Founded in 2012, CARTO provides enable end-to-end analytics workflows and location-based service, allowing hundreds of thousands of users to display locational data on interactive maps to compare, optimize, balance, and make decisions. Whether it’s optimizing billboard sites, balancing sales territories, or designing supply chains, Carto helps its clients create maps and visualizations out of disparate data points.

The main target clients of Carto come from business industries such as Real Estate, Financial Services, Telecoms, Government, and many more.
According to the data management needs of the GIS developers, data scientists, and analysts, Carto offers cloud-native, on-premise, and hybrid deployments to support them connect their various data sources, including data warehouses and business intelligence (BI) tools. Carto supports the data format from multiple sources. Users can connect to cloud data directly, but also upload local files for historical data.

With support for data warehouses (Amazon Redshift, Google BigQuery, or Snowflake), databases (PostgreSQL, MySQL, or Microsoft SQL Server), or cloud storage services (Dropbox, Box, or Google Drive), Carto provides a fully cloud-native approach to spatial analytics. This solution is more scalable, interoperable, and cost-effective for working with spatial data through Spatial SQL. Spatial SQL uses same kinds of elements and structure as regular SQL, which is compatible with all modern analytics stacks.

After that, Users can operate and enrich their data using SQL queries. Carto also provides their own data catalogue for its clients. The company has compiled around 10,000 data sets from both open data sources and private providers. Carto’s spatial data consists of road traffic, human mobility, financial, housing, points-of-interest (POI), and other public and premium datasets.

After data enrichment and management, users can conduct spatial analysis and perform spatial analytics using Carto’s self-service Carto Builder in the cloud, which can help teams create maps in a short time period. All of the spatial extension from Carto runs on top of all the major data warehouses, giving users a complete, performant, scalable, and secure suite for geospatial analysis. Furthermore, a Python package called Cartoframes can be used to integrate Carto into existing workflows, which is convenient for data scientists.

Carto has built a business relationship with lots of customers, such as Renault, JLL, Bumble, DHL, T-Mobile, Coca-Cola, and Mastercard. Besides, Carto also participates in Europe’s NextGenerationEU program.

Except for USA and Europe, Carto also raises the interests from China. With a 1.6 billion population, China has the biggest potential location intelligence market. However, there are some potential competitors from China existed, including Geohey, GeoQ, and Changjing.AI.

After 9 years of development, CARTO has established a team with more than 150 employees spread across the US and Europe. The headquarter of CARTO is located in New York, with additional offices in Madrid, Seville, and London. Carto had raised some $31 million before now, including its previous $23 million Series B round in 2015.

Geolink tổng hợp từ Geoawesomeness

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: