Tài liệu kỹ thuật

Nền tảng Giám sát Rừng Toàn cầu miễn phí

23/07/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Cung cấp dữ liệu, công nghệ và công cụ mới nhất giúp mọi người ở khắp mọi nơi quản lý và bảo vệ cảnh quan rừng tốt hơn.


Rừng đang biến mất với tốc độ phi thường. Một khu vực rừng nguyên sinh nhiệt đới có diện tích bằng Hà Lan đã bị mất chỉ vào năm ngoái và dữ liệu lịch sử trong 20 năm cho thấy rất ít dấu hiệu tiến bộ trong việc hạn chế nạn phá rừng.

Chúng tôi không thể quản lý những gì chúng tôi không thể đo lường. Thông tin cập nhật về rừng trên thế giới là điều cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt về cách quản lý và bảo vệ rừng và dữ liệu minh bạch là rất quan trọng để buộc các chính phủ và các công ty phải chịu trách nhiệm về tác động của họ đối với rừng.

Global Forest Watch là một nền tảng trực tuyến với dữ liệu tốt nhất hiện có về rừng. Chỉ với một nút bấm, giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể biết thời gian và địa điểm cây cối biến mất, mở ra một kỷ nguyên mới về tính minh bạch triệt để cho các khu rừng trên thế giới.
Đối tác GFW bao gồm hơn 100 tổ chức đóng góp dữ liệu, công nghệ, chuyên môn và hành động để đảm bảo rằng tính minh bạch thúc đẩy trách nhiệm giải trình cao hơn về cách quản lý và sử dụng các cảnh quan rừng còn lại của thế giới. Tận dụng dữ liệu vệ tinh, thuật toán máy tính tiên tiến và sức mạnh điện toán đám mây, GFW cung cấp một bộ công cụ có thể truy cập mở được thiết kế để cho phép các chuyên gia và những người không phải chuyên gia tiếp cận thông tin về biến đổi rừng và huy động hành động. Hơn bốn triệu người trên khắp thế giới đã sử dụng GFW để tạo ra kết quả tốt hơn cho rừng và con người. Người dùng bao gồm:

  • Các nhân viên thực thi pháp luật địa phương, quản lý công viên, kiểm lâm cộng đồng và các nhóm xã hội dân sự sử dụng ứng dụng di động GFW’s Forest Watcher và dữ liệu gần thời gian thực để xác định và phản ứng kịp thời với các mối đe dọa nhằm tạo ra sự khác biệt.
  • Các công ty toàn cầu mua, bán và tài trợ các mặt hàng nông nghiệp như dầu cọ, đậu nành và thịt bò sử dụng GFW Pro như một giải pháp quản lý để phát hiện và giảm thiểu nạn phá rừng tốt hơn trong chuỗi cung ứng của họ.
  • Đánh giá Rừng Toàn cầu, sử dụng dữ liệu và kiến ​​thức chuyên môn của GFW để theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu về rừng toàn cầu và cung cấp thông tin chi tiết có thể truy cập được liên quan đến tình trạng rừng trên thế giới.
  • Các chính phủ quốc gia sử dụng công nghệ giám sát của GFW để triển khai Bản đồ rừng độc lập nhằm quản lý tài nguyên rừng của họ.
  • Các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân nhận được Quỹ tài trợ nhỏ và Học bổng công nghệ của GFW, cho phép họ sử dụng GFW trong vận động chính sách, nghiên cứu và làm việc tại hiện trường.

Hàng nghìn người trên thế giới sử dụng GFW mỗi ngày để theo dõi và quản lý rừng, ngăn chặn nạn phá rừng và cháy rừng trái phép, kêu gọi các hoạt động không bền vững, bảo vệ đất đai và tài nguyên của họ, tạo nguồn hàng hóa bền vững và tiến hành nghiên cứu đi đầu trong lĩnh vực bảo tồn.

-----

Free Global Forest Watch Platform
Offering the latest data, technology and tools that empower people everywhere to better manage and protect forest landscapes.  
Forests are disappearing at an extraordinary rate. An area of tropical primary forests the size of the Netherlands was lost just last year and 20 years of historical data shows few signs of progress towards curbing deforestation.

We can’t manage what we can’t measure. Up-to-date information on the world’s forests is essential to making informed decisions about how to manage and protect forests, and transparent data is critical for holding governments and companies accountable for their impact on forests.

Global Forest Watch is an online platform with the best available data about forests. With the click of a button, anyone can now see when and where trees are disappearing, ushering in a new era of radical transparency for the world’s forests.
The GFW partnership is comprised of over 100 organizations who contribute data, technology, expertise and action to ensure that transparency drives greater accountability for how the world’s remaining forest landscapes are managed and used. Leveraging satellite data, advanced computer algorithms and cloud computing power, GFW offers an openly accessible suite of tools designed to enable experts and non-experts alike to access information about forest change and mobilize action. Over four million people around the world have used GFW to generate better outcomes for forests and people. Users include:

  • Local law enforcement officers, park managers, community rangers and civil society groups who use GFW’s Forest Watcher mobile app and near-real-time data to identify and respond to threats in time to make a difference.
  • Global companies buying, selling and financing agricultural commodities like palm oil, soy and beef who use GFW Pro as a management solution to better detect and reduce deforestation in their supply chains.
  • The Global Forest Review, which leverages GFW’s data and expertise to track progress toward global forest goals and provide accessible insights related to the state of the world’s forests.
  • National governments that utilize GFW’s monitoring technology to deploy independent Forest Atlases for managing their forest resources.
  • Civil society organizations and individuals who receive GFW’s Small Grants Fund and Tech Fellowship, which allows them to use GFW in their advocacy, research and field work.

Thousands of people around the world use GFW every day to monitor and manage forests, stop illegal deforestation and fires, call out unsustainable activities, defend their land and resources, sustainably source commodities and conduct research at the forefront of conservation. 

Geolink tổng hợp từ WRI

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: