Dữ liệu ảnh GIS

Nazca Guitar

02/04/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

It is actually a park in Córdoba, Argentina.

Đây thực chất là một công viên ở Córdoba, Argentina.

 Link: https://goo.gl/maps/4uP3ym3aVDR2

popup

Số lượng:

Tổng tiền: