Cơ hội

NASA Webinar 30/3-6/4/2021: Giới thiệu mạng lưới dân số và sự tích hợp với Dữ liệu viễn thám trong Phát triển bền vững và Quản lý thảm họa

18/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Chương trình đào tạo ứng dụng viễn thám của NASA  (ARSET) tổ chức Webinar vào 2 ngày 30 tháng 3 và 6 tháng 4 2021, với chủ đề Giới thiệu mạng lưới dân số và sự tích hợp với Dữ liệu viễn thám trong Phát triển bền vững và Quản lý thảm họa.

Mô tả
Dữ liệu phân bố dân cư rất cần thiết cho việc lập kế hoạch và ra quyết định ở các vùng đang gặp khủng hoảng hoặc xung đột, và chúng cũng hữu ích để theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Những người ra quyết định cần biết người dân đang ở đâu, họ đang phải đối mặt với những điều kiện gì, cơ sở hạ tầng hiện có và những dịch vụ cơ bản nào họ có thể tiếp cận. Và chúng ta cũng cần đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại trên bản đồ để theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững hoặc ứng phó với thảm họa.

Dữ liệu dân số dạng lưới, thường sử dụng đầu vào viễn thám để cải thiện sự phân bổ dân số theo không gian trong một quốc gia, rất quan trọng cho tất cả các mục đích này. Cùng với sự đa dạng ngày càng tăng của các ứng dụng yêu cầu dữ liệu dân số không gian, hiện nay có một loạt các mạng lưới dân số gây hoang mang và người dùng cần biết loại nào phù hợp nhất cho các ứng dụng của họ.

Khóa đào tạo gồm 2 phần này, được phát triển và trình bày bởi các thành viên của POPGRID Data Collaborative, sẽ tập trung vào các mạng lưới dân số toàn cầu khác nhau và ứng dụng của chúng vào một loạt các chủ đề liên quan đến lập kế hoạch phát triển và giám sát các SDG (ví dụ: môi trường, các rủi ro và tiếp cận các nguồn tài nguyên). Những người tham dự sẽ được tiếp xúc với dữ liệu và phương pháp mới nhất được sử dụng để sản xuất lưới tọa độ toàn cầu, cách mạng lưới này kết hợp đầu vào viễn thám và cách mạng lưới dân số có thể được sử dụng cùng với các loại dữ liệu khác.

Mỗi phiên họp sẽ được cung cấp hai lần vào mỗi ngày của cuộc họp; người tham gia có thể tham dự một trong hai phiên vào hai ngày. Lưu ý rằng Mỹ bắt đầu áp dụng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày vào ngày 14 tháng 3 năm 2021.

ĐĂNG KÝ PHIÊN HỌP A (10:00-12:00 EDT; UTC-4)

ĐĂNG KÝ PHIÊN HỌP B (15:00-17:00 EDT; UTC-4)

Xem thêm nội dung chi tiết bên dưới:

----

ARSET - Introduction to Population Grids and their Integration with Remote Sensing Data for Sustainable Development and Disaster Management

DESCRIPTION

Population distribution data are essential for planning and decision-making in regions faced by crisis or conflict, and they are also useful for monitoring progress towards the sustainable development goals (SDGs). Decision-makers need to know where people are located, what conditions they are facing, what infrastructure is available, and what basic services they can access. And we also need to ensure that no one is left off the map in pursuit of the SDGs or in response to disasters.

Gridded population data, which often uses remote sensing inputs to improve the spatial allocation of population within a country, are vital for all these purposes. Together with the  growing variety of applications that require spatial population data, there is now a bewildering array of population grids, and users need to know which ones are most suitable for their applications.

This 2-part training, developed and presented by members of the POPGRID Data Collaborative, will focus on the different global population grids and their application to a range of topics related to development planning and monitoring of the SDGs (e.g., environment, hazards, and access to resources). Attendees will be exposed to the latest data and methods used to produce global grids, how the grids incorporate remote sensing inputs, and how population grids can be used in conjunction with other types of data.

March 30 and April 6, 2021

Each session will be offered twice on each day of the meeting; participants may attend either session on the two dates. Note that the U.S. begins observing Daylight Savings Time on March 14, 2021.

REGISTER FOR SESSION A (10:00-12:00 EDT; UTC-4)

REGISTER FOR SESSION B (15:00-17:00 EDT; UTC-4)

OBJECTIVE

By the end of this training, participants will:

  • Identify what are and what distinguishes the various population grids
  • Become familiar with POPGRID’s online for visualization and intercomparison of population grids for specific regions and types of data of interest
  • Identify uses of population grids in different application areas (sustainable development, health, environment, emergency management, and humanitarian relief)
  • Recognize what disaster risk reduction exposure data is and how it is used in the human and economic loss due to disaster
  • Learn the basic process of developing exposure data and how remote sensing data could contribute to it
  • Understand disaster risk reduction uncertainty and the appropriate use of results
  • Describe SDG indicator 9.1.1 (Rural Access Index) and how it is measured
  • Identify the inputs used to calculate the Rural Access Index (RAI)
  • Recognize the advantages and the limitations of using currently available open global data sources to calculate RAI
  • Explain why the choice of gridded population input can lead to different results for this “simple” indicator

AUDIENCE

National Statistical Office representatives, government agency technical staff, national policymakers involved in sustainable development, health, environment, emergency management, and humanitarian relief.

COURSE FORMAT

Two, 2-hour sessions (90 minutes of presentation and 30 minutes of Q&A)

Each session will be offered twice on each day of the meeting; participants may attend either session on the two dates. Note that the U.S. begins observing Daylight Savings Time on March 14, 2021.

SESSIONS

Part 1: Introduction to Population Grids and Their Uses

This session will introduce participants to the POPGRID Data Collaborative, background on the origins of gridding, and its evolution from the Earth sciences to present day application areas in health, humanitarianism, development, and disaster risk reduction. Approaches to gridding, global to near-global products and their strengths and limitations, and a tour of the online platform (POPGRID Viewer) will be covered. It will be followed by a question and answer period.

Part 2: Population Grid Application Areas

In this session we will present common research areas and uses of population grids. Topics will include sustainable development and in particular SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation and how population datasets are used in disaster risk reduction efforts. The session will end with a question and answer period.

PREREQUISITES

Fundamentals of Remote Sensing or equivalent knowledge

Suggested Reading: Leaving No One Off the Map: A Guide for Gridded Population Data For Sustainable Development. https://www.popgrid.org/resources

popup

Số lượng:

Tổng tiền: