Cơ hội

NASA Webinar 18-26/08/2021: Quan sát vệ tinh để phân tích các hiểm họa tự nhiên trên các quốc đảo nhỏ

17/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Các quốc đảo nhỏ rất dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và thiên tai; trong số đó có bão, lốc xoáy và các cơn bão dữ dội khác. Những thảm họa này có thể dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, sạt lở đất và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến thiệt hại về người và của. Ngoài ra, sự gia tăng mực nước biển trung bình toàn cầu khiến các quốc đảo có nguy cơ cao hơn đối với đất ngập nước vĩnh viễn, xói mòn bờ biển, mất hoặc thay đổi hệ sinh thái ven biển, nhiễm mặn và cản trở hệ thống thoát nước.

Loạt đào tạo ba phần này sẽ tập trung vào các quốc đảo nhỏ đồng thời giới thiệu dữ liệu, phương pháp và công cụ hữu ích để theo dõi các hiểm họa tự nhiên. Các nghiên cứu điển hình sẽ được sử dụng để chứng minh các phương pháp luận áp dụng dữ liệu vệ tinh và mô hình cũng như các công cụ truy cập mở để phân tích tác động của bão, mực nước biển dâng và sạt lở đất trên các đảo quốc nhỏ.

MỤC TIÊU: Sau khi tham gia khóa đào tạo này, những người tham dự sẽ có thể:
- Nhận biết các ứng dụng của viễn thám thụ động và chủ động đối với lũ lụt, sạt lở đất và nước biển dâng
- Thực hiện phân tích sự kiện trước và sau bão cho khu vực quan tâm
- Đánh giá nguy cơ trượt lở đất cho một khu vực quan tâm trước và trong một sự kiện
- Giải thích các sản phẩm thu được từ vệ tinh để mô tả đặc điểm mực nước biển dâng trên quy mô khu vực

ĐỐI TƯỢNG: Khóa đào tạo này chủ yếu dành cho các tổ chức địa phương, khu vực, tiểu bang, liên bang và quốc tế liên quan đến đánh giá trước, trong hoặc sau thảm họa ở các quốc đảo nhỏ.

ĐỊNH DẠNG KHÓA HỌC: Ba phần 2 giờ. Mỗi phần sẽ được cung cấp vào hai thời điểm khác nhau trong ngày, một lần bằng tiếng Anh và một lần bằng tiếng Tây Ban Nha.

Đăng ký tại ĐÂY: 

https://register.gotowebinar.com/register/6934837956149413392

-----

Intermediate Webinar: Satellite Observations for Analyzing Natural Hazards on Small Island Nations

Small island nations are highly vulnerable to climate change and natural disasters; among them hurricanes, cyclones, and other violent storms. These disasters can lead to severe flooding, landslides, and, in the worst cases, can result in the loss of life and property. In addition, a rise in the global mean sea level places island nations at a higher risk for permanent submersion of land, coastal erosion, coastal ecosystem loss or change, salinization, and impeded drainage.

This three-part training series will focus on small island nations while introducing the data, methods, and tools useful for monitoring natural hazards. Case studies will be used to demonstrate methodologies applying satellite and model data and open access tools to analyze storm impacts, sea level rise, and landslides on small island nations.

OBJECTIVE: After participating in this training, attendees should be able to:
- Recognize the applications of passive and active remote sensing for flooding, landslides, and sea level rise
- Perform an analysis pre- and post-storm event for a region of interest
- Assess the landslide hazard for a region of interest prior to and during an event
- Interpret satellite-derived products for characterizing sea level rise on a regional scale

AUDIENCE: This training is primarily intended for local, regional, state, federal, and international organizations involved in pre, during, or post disaster assessment in small island nations.

COURSE FORMAT: Three 2-hour parts. Each part will be offered at two different times of day, once in English and once in Spanish.
Register HERE: 
https://register.gotowebinar.com/register/6934837956149413392

Geolink tổng hợp từ Appliedsciences.nasa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: