Cơ hội

NASA Webinar 14-21/09/2021: Giám sát chất lượng nước ven biển và cửa sông: Chuyển đổi từ MODIS sang VIIRS

17/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Cửa sông là vùng nước mà nước ngọt từ sông suối gặp nước biển. Các vùng nước ven biển và cửa sông rất quan trọng đối với con người vì chúng là môi trường sống có năng suất cao hỗ trợ nhiều loại cá và động vật hoang dã. Những môi trường này cũng cung cấp tài nguyên, lợi ích kinh tế và các dịch vụ hệ sinh thái. Nói như vậy, chất lượng nước của các khu vực ven biển và cửa sông có tầm quan trọng rất lớn. Điều này bị ảnh hưởng nặng nề bởi dòng chảy của các chất dinh dưỡng và phù sa từ các nguồn trên đất liền. Dòng chảy của nitơ và phốt pho đặc biệt làm tăng sự nở hoa của tảo và tình trạng thiếu oxy trong nước, ảnh hưởng lớn đến các sinh vật đáy như cá, động vật có vỏ và động vật giáp xác. Chất lượng nước ở các cửa sông cũng phụ thuộc vào một số yếu tố như kích thước, vị trí của chúng, sử dụng đất ven biển, chất lượng nước ngọt chảy tràn và ảnh hưởng của thủy triều từ biển.

Các quan sát viễn thám từ Aqua / MODIS đã cho phép chúng tôi theo dõi chất lượng nước ven biển và cửa sông từ giữa năm 2000. Khi MODIS gần kết thúc sứ mệnh của mình, điều quan trọng là phải chuyển đổi sang VIIRS (ra mắt lần đầu tiên vào năm 2011) để cung cấp tính liên tục với thiết bị MODIS và bổ sung vào hồ sơ dữ liệu dài hạn, có độ phân giải vừa phải về giám sát chất lượng nước ở các cửa sông. Hội thảo trên web cấp độ trung cấp này sẽ cung cấp tổng quan về các vệ tinh và cảm biến gần đây được sử dụng để kéo dài chuỗi thời gian chất lượng nước dài hạn MODIS, đặc biệt tập trung vào xử lý hình ảnh VIIRS bằng phần mềm SeaDAS của NASA. Hội thảo trên web này sẽ chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa MODIS và VIIRS và trình bày các quy trình giám sát chất lượng nước bằng cách sử dụng các cảm biến này ở các vùng ven biển và cửa sông được chọn.

MỤC TIÊU: Vào cuối khóa đào tạo này, những người tham dự sẽ có thể xác định dữ liệu vệ tinh gần đây hữu ích cho việc giám sát chất lượng nước, xử lý hình ảnh MODIS và VIIRS bằng cách sử dụng SeaDAS để lấy các thông số chất lượng nước và giám sát chất lượng nước ở các vùng ven biển và cửa sông được chọn.
Đăng ký ở đây:
https://register.gotowebinar.com/register/7039353133414938896

----

Intermediate Webinar: Monitoring Coastal and Estuarine Water Quality: Transitioning from MODIS to VIIRS
Estuaries are water bodies where freshwater from rivers and streams meets with seawater. Coastal and estuarine waters are important to humans as they are highly productive habitats supporting a variety of fish and wildlife. These environments also provide resources, economic benefits, and ecosystem services. That being said, the water quality of these coastal and estuarine areas is of great importance. This is heavily influenced by the flow of nutrients and sediment from land-based sources. The flow of nitrogen and phosphorus in particular enhances algal bloom and hypoxia in the water, highly affecting benthic creatures like fish, shellfish, and crustaceans. Water quality in estuaries also depends on several factors such as their size, location, coastal land use, quality of freshwater runoff, and tidal effects from the sea.

Remote sensing observations from Aqua/MODIS have enabled us to monitor coastal and estuarine water quality since mid-2000. As MODIS nears the end of its mission, it is important to transition to VIIRS (first launched in 2011) to provide continuity with the MODIS instrument and add to the moderate-resolution, long-term data record of water quality monitoring in estuaries. This intermediate-level webinar will provide an overview of recent satellites and sensors used for extending the MODIS long-term water quality time series, specifically focusing on VIIRS image processing using the NASA Ocean Color software, SeaDAS. This webinar will point out similarities and differences between MODIS and VIIRS and demonstrate water quality monitoring procedures using these sensors in selected coastal and estuarine regions.

OBJECTIVE: By the end of this training, attendees will be able to identify recent satellite data useful for water quality monitoring, process MODIS and VIIRS images using SeaDAS to get water quality parameters and monitor water quality in selected coastal and estuarine regions.
Register HERE:
https://register.gotowebinar.com/register/7039353133414938896

Geolink tổng hợp từ Appliedsciences.nasa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: