Cơ hội

NASA Webinar 11-27/05/2021: Công cụ và quan trắc vệ tinh để phát hiện và phân tích rủi ro hỏa hoạn

18/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Chương trình đào tạo ứng dụng viễn thám của NASA  (ARSET) tổ chức Webinar vào 6 ngày 11, 13, 18, 20, 25, & 27 tháng 5 năm 2021, với chủ đề Công cụ và quan trắc vệ tinh để phát hiện và phân tích rủi ro hỏa hoạn.

Mô tả

Hỏa hoạn đang là mối quan tâm ngày càng tăng, đặc biệt là ở những vùng có mùa cháy dài hơn, diện tích đất hoang/ đô thị mở rộng và hạn hán nghiêm trọng và thường xuyên. Các đám cháy do con người gây ra thường do sử dụng để phát quang đồng cỏ và đất nông nghiệp trước mùa trồng trọt, và rừng thường được phát quang bằng cách sử dụng lửa để đất có thể được tái sử dụng cho các mục đích khác. Cho dù xảy ra tự nhiên hay do con người gây ra, đám cháy tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc và sự phản chiếu của thảm thực vật, đặc tính của đất và hóa học khí quyển.

Viễn thám có thể được sử dụng để giám sát các điều kiện trước, trong và sau vụ cháy; bao gồm các điều kiện thời tiết và khí hậu, đặc tính nhiên liệu, nguy cơ cháy, phát hiện, giám sát và dự báo khói, hành vi cháy và cảnh quan sau cháy.

Khóa đào tạo trung cấp gồm 6 phần này sẽ cung cấp các bài giảng và nghiên cứu điển hình tập trung vào việc sử dụng các công cụ quan trắc Trái đất để giám sát hoạt động hỏa hoạn: trước, trong và sau sự kiện.

Học phần tiếng Anh: 11:00 - 13:00 EDT (UTC-4)

Học phần Tây Ban Nha: 15:00 - 17:00 EDT (UTC-4)

Geolink sẽ cập nhật ngay khi có ngày mở đăng ký khóa học của ARSET.

Xem thêm nội dung chi tiết bên dưới:

----------------

ARSET - Satellite Observations and Tools for Fire Risk, Detection, and Analysis

DESCRIPTION

Fires are a growing concern, especially in regions with longer fire seasons, expanded wildland/urban interfaces, and severe and frequent droughts. Anthropogenic fires are commonly used to clear grassland and agricultural land prior to the planting season, and forests are often cleared using fires so the land can be repurposed for other uses. Whether naturally-occurring or anthropogenic, fires produce a significant change in the structure and reflectance of vegetation and soil properties and atmospheric chemistry.

Remote sensing can be used to monitor pre-, during-, and post-fire conditions; including weather and climate conditions, fuel characterization, fire risk, smoke detection, monitoring, and forecasting, fire behavior, and the post-fire landscape.

This 6-part, intermediate training will provide lectures and case studies focused on the use of Earth observations for operational fire monitoring: pre-, during-, and post-event.

May 11, 13, 18, 20, 25, & 27

English Session: 11:00 - 13:00 EDT (UTC-4)

Spanish Session: 15:00 - 17:00 EDT (UTC-4)

OBJECTIVE

By the end of this training attendees will understand:

 • Terminology regarding type and components of fire (pre, during, post)
 • Climatic and biophysical conditions pre-, during-, and post-fire
 • The satellites and instruments used in conducting fire science
 • The applications of passive and active remote sensing for fires
 • How to visualize fire emissions and particulate matter
 • The use of tools for active fires, emissions, and burned areas
 • How to acquire data for conducting analysis in a given study area

AUDIENCE

This training is primarily intended for local, regional, state, federal, and international organizations involved in resource and ecosystem management, health and air quality, disaster risk management, disaster response, and those with an interest in applying remote sensing to fire science.

COURSE FORMAT

 • Six, 2-hour sessions
 • Training sessions will be held on Tuesdays and Thursdays on May 11, 13, 18, 20, 25, & 27.
 • The morning session will be presented in English: 11:00 - 13:00 (EDT) and the afternoon session will be presented in Spanish 15:00 - 17:00 (EDT).
 • Those who attend all six sessions and complete the homework will be awarded a certificate of attendance.

SESSIONS

Part 1: Satellites, Sensors, and Models for Climate and Hydrologic-Based Applications (Pre-Fire)

Trainers: Amita Mehta, Ana Prados, Erika Podest, Robert Field, Sean McCartney

 • Overview of fires, types of fires, and the three components (pre, during, post)
 • Weather and climate conditions
 • Temperature anomalies
 • Soil moisture
 • Case Study
 • Fire danger rating
 • Question & Answer Session

Part 2: Satellites and Sensors for Vegetation-Based Wildfire Applications (Pre-Fire)

Trainers: Amber McCullum, Juan Torres-Pérez, Zach Bengtsson

 • Satellites and sensors for vegetation fire monitoring
 • Overview of fire risk and fuels mapping
 • Pre-fire landscape monitoring and pre-fire mapping tools
 • Demonstration and case study
 • Question & Answer Session

Part 3: Satellites and Sensors for Active Fire Monitoring (During-Fire)

Trainers: Pawan Gupta, Melanie Follette-Cook

 • Overview of satellite observations of active fires
  • Thermal anomalies via fire radiative power
  • FIRMS, Worldview, LANCE, SEDAC
 • Satellite observations of smoke
  • Basics of smoke detection via satellite
  • Passive & active remote sensing
  • Polar vs. geostationary satellites
 • Available sensors
 • Available smoke datasets
 • NOAA’s Smoke Detection Product
 • Case Studies:
  • How NASA is responding to the CA wildfires
  • Global Applications
 • Question & Answer Session

Part 4: Smoke Modeling and Forecasting

Trainers: Melanie Follette-Cook, Pawan Gupta

 • Satellite-based emissions datasets
 • CONUS - Smoke and air quality forecasting
 • Global - Smoke and air quality forecasting
 • Case Studies
 • Question & Answer Session

Part 5: Satellites, Sensors, and Earth System Models for Climate and Hydrology-Based Applications (Post-Fire)

Trainers: Amita Mehta, Erika Podest, Sean McCartney

 • Precipitation and Runoff 
 • Terrain 
 • Soil Moisture
 • Burned Area
 • Landslides
 • Case Study
 • Question & Answer Session

Part 6: Satellites and Sensors for Vegetation-Based Wildfire Applications (Post-Fire)

Trainers: Amber McCullum, Juan Torres-Pérez, Zach Bengtsson

 • Review of the fire lifecycle dynamics
 • Burned area and burn severity mapping
 • Post-fire vegetation regrowth
 • Demonstration and case study
 • Question & Answer Session

PREREQUISITES

popup

Số lượng:

Tổng tiền: