(Tiếng Việt dưới đây)

  GeoLink provides technical solutions for constructing 3D &4D digital maps (GIS Technology) in Energy, specifically: 

  1. Nuclear Power Risk – Conceptualizing nuclear power plant radioactive release with evacuation time and population exposed.
  2. Marine Renewable Energy – Seeing the ocean of information with wave heights and wind for electric dam selection.
  3. Concession – Putting concession licenses that give a company the right to drill for oil or gas and exploratory drilling boreholes on a map.
  4. World Power Types – Seeing how much of the world is being powered by fossil fuels, nuclear and renewable sources. 
  5. Nuclear Waste Site Selection – Safeguarding people with proper nuclear waste disposal
  6. Access Limitation – Calculating access limitations for building like slope being a major factor for getting wagons up the hill to the site.
  7. Coal Stockpiles – Capturing satellite imagery of frequent shots of open pit mines and resource stockpiles to better understand how much coal has been mined each month. (Coal Stockpiles)
  8. Dam Sites Selection – Comparing hypothetical dam sites by potential water storage to understand how land use/land cover is impacted.
  9. Energy Consumption – Drawing out energy capacity and consumption on a map. (World Energy Consumption Map)
  10. Wind Farm Site Selection – Selecting suitable wind farm by understanding wind power, transmission capacity, road access and developable land.
  11. Turbine Visibility – Discerning visibility of wind for potential changes on a landscape, such as the effects of adding wind farms, or the addition of a new building to an urban area.
  12. Radar Interference – Calculating potential radar interference and conflicts between turbines and airport approach/landing surfaces with 3D analysis.

  -----

  GeoLink cung cấp giải pháp kĩ thuật để xây dựng bản đồ số 3D &4D (công nghệ GIS), phục vụ trong lĩnh vực Năng lượng. Cụ thể là:

  1. Cảnh báo rủi ro điện hạt nhân - Diễn giải quá trình phóng xạ nhà máy điện hạt nhân với thời gian sơ tán và dân số bị phơi nhiễm.
  2. Năng lượng tái tạo biển - Quan sát đại dương với các thông tin về độ cao của sóng và gió để lựa chọn đập chắn điện.
  3. Nhượng quyền - Hỗ trợ chuẩn bị giấy phép nhượng quyền cho phép một công ty có thể khoan dầu khí và các lỗ khoan thăm dò trên bản đồ.
  4. Các nguồn năng lượng trên thế giới - Nghiên cứu có bao nhiêu khu vực trên thế giới đang được cung cấp năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch, hạt nhân và các nguồn tái tạo.
  5. Chọn nơi xử lý chất thải hạt nhân - Bảo vệ người dân bằng cách xử lý chất thải hạt nhân thích hợp
  6. Đo giới hạn tiếp cận của tòa nhà- Tính toán giới hạn tiếp cận của tòa nhà, ví dụ như độ dốc, là yếu tố chính để đưa xe chở hàng lên dốc để đến một địa điểm mới
  7. Kho dự trữ than - Chụp ảnh vệ tinh thường xuyên các mỏ lộ thiên và các kho dự trữ tài nguyên để nắm rõ lượng than đã được khai thác mỗi tháng. (Kho dự trữ than)
  8. Lựa chọn các vị trí đập chắn - So sánh các vị trí đập giả định với khả năng tích nước để tìm hiểu tác động của việc sử dụng đất/ lớp đất phủ như thế nào.
  9. Lập bản đồ tiêu thụ năng lượng - Vẽ công suất và tiêu thụ năng lượng trên bản đồ. 
  10. Lựa chọn nơi đặt các turbine gió để sản xuất điện (trang trại gió) - Lựa chọn địa điểm phù hợp bằng cách tìm hiểu về năng lượng gió, khả năng truyền tải, đường đi và đất có thể phát triển.
  11. Tầm nhìn tuabin - Khả năng hiển thị rõ ràng của gió đối với những thay đổi tiềm ẩn trên cảnh quan, chẳng hạn như ảnh hưởng của việc thêm các trang trại gió hoặc việc xuất một tòa nhà mới trong khu vực đô thị.
  12. Nhiễu radar - Tính toán khả năng gây nhiễu radar và xung đột giữa các tuabin và bề mặt tiếp cận / hạ cánh của sân bay bằng phân tích 3D.

   

  popup

  Số lượng:

  Tổng tiền: