Kiến thức

Nâng cấp trí tuệ kinh doanh (BI) với GIS - P2

31/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Dưới đây là những điều chính cho phép GIS cung cấp thông tin kinh doanh theo vị trí cụ thể:

 • Phần mềm GIS đơn giản hóa hoạt động kinh doanh thông minh và mang lại kết quả mà không cần bộ công cụ BI toàn bộ. Người dùng chỉ cần tải lên tập dữ liệu, chọn đầu ra trực quan mong muốn và chia sẻ liên kết đến bản đồ giàu dữ liệu với các thành viên trong nhóm.
 • GIS SaaS nâng cao tận dụng hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao nằm ngoài phạm vi cho các khả năng kinh doanh thông minh.
 • Không giống như các điểm dữ liệu BI đơn lẻ, GIS dựa trên nhiều thuộc tính cho phép phân tích đa chiều hỗ trợ các liên kết, video và hình ảnh. Nếu BI hoạt động với các mục nhập như “một ngôi nhà ở khu vực phía nam có giá 250.000 đô la”, thì GIS sẽ hoạt động với dữ liệu như “ngôi nhà 3 cửa hàng được xây dựng vào năm 2020 ở khu vực phía nam, gần trường học và hồ, với giá chào bán là 250.000 đô la thấp hơn giá trung bình trong phạm vi 100 dặm ”với hình ảnh và thông tin liên hệ của đại lý bất động sản. Bạn có cảm thấy sự khác biệt?
 • Nền tảng GIS SaaS hoàn chỉnh với các thư viện dữ liệu, chẳng hạn như thuế, tình trạng sức khỏe hoặc thu nhập cho một khu vực cụ thể. Người dùng có thể đưa dữ liệu này vào hành động chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Đối với giải pháp BI, người dùng phải thực hiện nghiên cứu trước.
 • Danh sách các bộ dữ liệu tích hợp trong hệ thống GIS ngày càng nhiều. Các bộ dữ liệu mới liên tục được thêm vào, ví dụ, di chuyển dân số hoặc dữ liệu thời tiết. Dữ liệu tích hợp đảm bảo rằng người dùng sẽ dễ dàng tận dụng sức mạnh của họ.
 • Không phải tất cả các giải pháp BI đều hỗ trợ hình dạng đa giác. Tuy nhiên, đa giác là thực thể không gian chính được sử dụng để phân tích trong các ngành xây dựng, nông nghiệp và môi trường.
 • GIS vượt trội khi làm việc với khối lượng lớn dữ liệu không gian. Để so sánh, Power BI có tối đa 3500 điểm cho mỗi biểu đồ. Một nhà phân tích phải làm gì nếu cô ấy có 4000 điểm để nhập?
 • Một khía cạnh quan trọng khác đặt GIS sang một bên là yếu tố con người. Các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp đầu tư vào các công cụ thông minh trong kinh doanh, biết quá rõ cái giá phải trả của sai sót do con người gây ra. Khi nhà phân tích phải kiểm tra một bản đồ thay vì nghiền ngẫm tám bảng tính khác nhau, nguy cơ mắc lỗi của con người giảm đi đáng kể.

Trong nhiều trường hợp, trí tuệ kinh doanh được hỗ trợ bởi GIS mang lại những lợi ích đáng kể trong các ngành và ứng dụng. Cải thiện hiệu quả, giảm chi phí và tuân thủ tốt hơn chỉ là một số lợi thế được mong đợi. Bất cứ khi nào bạn làm việc với dữ liệu không gian địa lý, các công cụ GIS bổ sung cho BI và trình bày dữ liệu một cách trực quan, thực tế. Điều này dẫn đến một chiến lược dữ liệu thông minh vị trí toàn diện hơn.

-----

Take Your Business Intelligence (BI) to the Next Level with GIS - P2

Here are the main things which enable GIS to deliver location-specific business intelligence:

 • GIS software simplifies business intelligence and delivers results without a whole suite of BI tools. The user simply uploads the dataset, picks the desired visual output, and shares the link to the data-rich map with teammates.
 • Advanced GIS SaaS leverage high-resolution satellite imagery which is out of scope for business intelligence capabilities.
 • Unlike singular BI data points, GIS relies on multiple attributes that allow for multidimensional analytics that supports links, video, and imagery. If BI operates with entries such as “a house in a southern region costing $250,000”, GIS would operate with data such as “3-store house built in 2020 in the south region, close to schools and the lake, with asking price of $250,000 which is less than the average price in 100-mile range” with images and real estate agent contact information. Do you feel the difference? 
 • GIS SaaS platform comes complete with data libraries, for example, taxes, health status, or income for a particular area. A user can put this data in action in just a few clicks. For the BI solution, the user has to do the research first.
 • The list of integrated datasets in the GIS system is growing. The new datasets are continuously added, for example, population mobility or weather data. Integrated data ensures that users will effortlessly leverage their power.
 • Not all BI solutions support polygon shapes. However, a polygon is the main spatial entity used for analytics in construction, agricultural, and environmental industries.
 • GIS excels at working with large volumes of spatial data. To compare, Power BI has a maximum of 3500 points per chart. What’s an analyst to do if she has 4000 points to enter?
 • Another important aspect that sets GIS aside is the human factor. Businesses, especially the ones that invest in business intelligence tools, know too well the true cost of a human error. When the analyst has to examine one map instead of poring into eight different spreadsheets, the risk of human error significantly diminishes.

In many cases, GIS-powered business intelligence offers significant benefits across industries and applications. Improved efficiency, reduced costs, and better compliance are just some of the advantages to be expected. Whenever you work with geospatial data, GIS instruments complement BI and present the data in a practical, visual way. This results in a more comprehensive location intelligence data strategy.

Geolink tổng hợp từ Aspectum

popup

Số lượng:

Tổng tiền: