Dữ liệu ảnh GIS

Mức nước thấp kỷ lục ở Hồ Great Salt

19/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Vào cuối tháng 7 năm 2021, hồ Great Salt Lake ở Utah đạt mực nước thấp nhất trong kỷ lục và nó tiếp tục giảm kể từ đó. Vào ngày 23 tháng 7, máy đo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) tại bến thuyền Saltair ở cuối phía nam của hồ đã ghi lại mức trung bình hàng ngày ở độ cao 4191,3 feet (1277,5 mét) trên mực nước biển, mức thấp nhất kể từ khi các phép đo bắt đầu vào năm 1875. mức thấp trước đó được thiết lập vào năm 1963.

Máy chụp ảnh vùng đất hoạt động (OLI) trên Landsat 8 đã thu được các hình ảnh (ở trên) về cực bắc của Hồ Great Salt vào ngày 29 tháng 7 năm 2017 và ngày 24 tháng 7 năm 2021. Các khu vực màu nâu cam dọc theo các cạnh của hồ cho thấy nước nông, trong khi các viền màu trắng và rám nắng sáng cho thấy các phần mới lộ ra của đáy hồ. Cũng cần lưu ý, tình trạng cạn kiệt nước ở Vịnh Clyman và Vịnh Bear River. (Landsat cũng có được những hình ảnh về phần cuối phía nam của hồ trong một đợt khô hạn tương tự vào năm 2016.)

Theo USGS, mực nước ở phần phía nam của hồ thường cao hơn một chút so với nửa phía bắc do có nhiều phụ lưu đổ vào phần phía nam hơn. Hồ được chia cắt bởi một con đường đắp cao cho Công ty Đường sắt Thái Bình Dương Union.


Theo dữ liệu về độ cao nước từ USGS (biểu đồ ở trên), Hồ Great Salt Lake đứng ở độ cao 4191,0 feet (1277,4 mét) vào ngày 12 tháng 8 năm 2021. Khi đầy đến mức trung bình lịch sử là 4.200 feet (1280 mét), hồ sẽ trải rộng 1.700 dặm vuông. Với mức thấp lịch sử của tuần này, nó trải dài khoảng 950 dặm vuông, mất 44% diện tích bề mặt.

Mực nước hồ thấp là do xu hướng lượng mưa gần đây và xu hướng tiêu dùng lâu dài của con người. Lượng tuyết rơi ở mức khiêm tốn ở nhiều khu vực vào mùa đông năm ngoái, và nghiên cứu gần đây cho thấy tuyết phủ ở các vùng núi xung quanh Hồ Great Salt tan ít nhất một tuần sớm hơn 20 năm trước. Giống như phần lớn miền Tây nước Mỹ, lượng mưa ở đây cũng thưa thớt trong hai năm qua. Trong báo cáo ngày 12 tháng 8, Cơ quan Giám sát Hạn hán Hoa Kỳ lưu ý rằng 100% Utah đang trải qua hạn hán ít nhất là nghiêm trọng; 50 phần trăm của tiểu bang đang trong tình trạng hạn hán đặc biệt, loại cao nhất.

“Dựa trên các xu hướng hiện tại và dữ liệu lịch sử, USGS dự đoán mực nước có thể giảm thêm một bậc trong vài tháng tới,” giám đốc dữ liệu của Trung tâm Khoa học Nước USGS Utah Ryan Rowland cho biết trong một tuyên bố ngày 24 tháng 7. Do hạn hán khắc nghiệt, gần 2/3 số máy đo sông và suối của Utah đang báo cáo dòng chảy dưới mức bình thường.

Hồ Great Salt là vùng nước lớn nhất ở Hoa Kỳ sau Great Lakes. Nó là một lưu vực cuối cùng, có nghĩa là nước đổ vào hồ từ sông và suối không có lối thoát nào ngoài sự bốc hơi. Điều này cho phép muối và khoáng chất tập trung trong hồ đến mức nó mặn hơn nước biển từ ba đến năm lần.

Trong hơn 150 năm, con người đã lấy nhiều nước ra khỏi lưu vực khép kín này — cho nông nghiệp, công nghiệp và tiêu dùng của con người — hơn là lượng nước chảy vào đó. Hạn hán có thể đã góp phần vào sự sụt giảm gần đây của hồ, cũng như nhiệt độ cao hơn bình thường. Nhưng theo các nhà khoa học, không có sự thay đổi đáng kể trong thời gian dài về lượng mưa trong lưu vực.

Trong một sách trắng được phát hành vào năm 2016, các nhà khoa học lưu ý rằng dòng chảy của sông vào lưu vực - từ sông Bear, Jordan và Weber - đã giảm 39% kể từ giữa thế kỷ 19. Lượng nước trong Hồ Great Salt đã bị thu hẹp 48% và mực nước hồ đã giảm 3,4 mét (11 feet) kể từ năm 1847.

-----

Record Low for Great Salt Lake
In late July 2021, the Great Salt Lake in Utah reached its lowest water level on record, and it has continued dropping since then. On July 23, the U.S. Geological Survey (USGS) gauge at the Saltair boat harbor at the southern end of the lake recorded the average daily level at 4191.3 feet (1277.5 meters) above sea level, the lowest mark since measurements began in 1875. The previous low was set in 1963.

The Operational Land Imager (OLI) on Landsat 8 acquired images (above) of the north end of the Great Salt Lake on July 29, 2017, and July 24, 2021. Orange-brown areas along the edges of the lake indicate shallow water, while bright tan and white fringes suggest newly exposed portions of the lakebed. Note, too, the depletion of water in Clyman Bay and Bear River Bay. (Landsat also acquired images of the southern end of the lake during a similar dry spell in 2016.)

According to USGS, water levels in the southern part of the lake are usually a bit higher than the northern half because more tributaries flow into the southern section. The lake is divided by a causeway for the Union Pacific Railroad.


According to water elevation data from USGS (plotted above), the Great Salt Lake stood at 4191.0 feet (1277.4 meters) as of August 12, 2021. When full to its historic average level of 4,200 feet (1280 meters), the lake spreads across 1,700 square miles. With this week’s historic low, it spans about 950 square miles, a 44 percent loss of surface area.

The low lake levels are due to recent trends in precipitation and long-term trends in consumption by humans. Snowfall was modest to deficient in many areas last winter, and recent research showed that snow cover in the mountains around the Great Salt Lake melts at least a week earlier now than 20 years ago. Like much of the American West, rainfall has also been sparse here for the past two years. In its August 12 report, the U.S. Drought Monitor noted that 100 percent of Utah was experiencing at least severe drought; 50 percent of the state was in exceptional drought, the highest category.

“Based on current trends and historical data, the USGS anticipates water levels may decline an additional foot over the next several months,” USGS Utah Water Science Center data chief Ryan Rowland said in a July 24 statement. Due to the extreme drought, nearly two-thirds of Utah’s river and stream gauges are reporting below-normal flows.

The Great Salt Lake is the largest water body in the United States after the Great Lakes. It is a terminal basin, which means the water that pours into the lake from rivers and streams has no outlet other than evaporation. This allows salts and minerals to concentrate in the lake such that it is three to five times saltier than the ocean.

For more than 150 years, humans have been taking more water out of this closed basin—for farming, industry, and human consumption—than is flowing into it. Drought may have contributed to the recent drop in the lake, as have higher-than-normal temperatures. But according to scientists, there has not been a significant long-term change in precipitation in the basin.

In a white paper released in 2016, scientists noted that river flow into the basin—from the Bear, Jordan, and Weber rivers—has dropped 39 percent since the middle of the 19th century. The volume of water in Great Salt Lake has shrunk by 48 percent and the lake level has fallen 3.4 meters (11 feet) since 1847.

Geolink tổng hợp từ Earthobservatory

popup

Số lượng:

Tổng tiền: