Dữ liệu ảnh GIS

MỘT DẠNG KHÁC CỦA BĂNG

07/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trong khi người Inuit đã sống ở lưu vực Foxe hàng nghìn năm, nhà hàng hải người Anh William Baffin là một trong những người châu Âu đầu tiên khám phá lưu vực băng giá ở phía bắc Vịnh Hudson này. Trong số những chi tiết mà ông ghi nhận trong nhật ký năm 1615 của mình: màu rám nắng của băng biển.

Hơn 400 năm sau, hiện tượng này vẫn tiếp tục nổi bật, ngay cả trong hình ảnh vệ tinh. Máy chụp ảnh vùng đất hoạt động (OLI) trên Landsat 8 đã chụp được hình ảnh này về tảng băng màu be trôi về phía nam Đảo Thái tử Charles vào ngày 22 tháng 6 năm 2016. Màu sắc này có thể do nhuộm từ phù sa và trầm tích — các hạt đất đá bị xói mòn tích tụ trên đáy đại dương.

Đất đai bao quanh phần lớn lưu vực Foxe nên các nguồn trầm tích không bao giờ xa. Vì lòng chảo nông, gió và sóng thường khuấy động trầm tích từ đáy đại dương. Các hạt lưu thông khắp cột nước, đôi khi vươn lên bề mặt và nhúng trực tiếp vào băng biển. Theo thời gian, những lớp trầm tích này có thể trở nên tập trung thành băng ở bề mặt do sự thăng hoa và sự tan chảy của băng. Ở một số khu vực, nước đủ nông để băng biển cọ xát trực tiếp với đáy đại dương và hút trầm tích theo cách đó.

Một số màu sắc cũng có thể là do tảo, chúng có thể phát triển dưới lớp băng và trôi dạt lên bề mặt khi có bão.

------

A DIFFIRENT SHADE OF ICE
While Inuit people have lived in the Foxe Basin for thousands of years, English mariner William Baffin was among the first Europeans to explore this shallow, icy basin north of Hudson Bay. Among the details he noted in his 1615 log: the tan color of the sea ice.

More than 400 years later, the phenomenon continues to stand out, even in satellite imagery. The Operational Land Imager (OLI) on Landsat 8 captured this image of beige ice drifting south of Prince Charles Island on June 22, 2016. The color is likely due to staining from silt and sediment—particles of eroded rock and soil that accumulate on the ocean floor.

Land surrounds most of the Foxe Basin, so sediment sources are never far away. Since the basin is shallow, winds and waves often stir up sediment from the ocean floor. Particles circulate throughout the water column, sometimes reaching the surface and becoming embedded directly within sea ice. Over time, these sediments can become concentrated in ice at the surface because of sublimation and the melting of the ice. In some areas, the water is shallow enough that sea ice rubs directly against the ocean floor and picks up sediment that way.

Some of the color could also be caused by algae, which can grow under the ice and wash up onto the surface during storms.

Geolink tổng hợp từ Earthobservatory.nasa.gov

popup

Số lượng:

Tổng tiền: