Kiến thức

MÔ HÌNH ĐÁM MÂY ĐIỂM LIDAR ĐƯỢC HIỂN THỊ TRONG 3D-STEREO - P2

06/01/2022 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Trực quan hóa, phân tích, tính toán và trích xuất dữ liệu Lidar
TerraStereo được thiết kế đặc biệt cho hình ảnh 3D-stereo của dữ liệu từ mọi quy trình làm việc của Terrasolid và có thể được kết hợp với tất cả các sản phẩm phần mềm Terrasolid khác. Quy trình làm việc với các sản phẩm phần mềm từ gia đình Terrasolid thường bắt đầu với TerraScan. TerraScan quản lý, xử lý và trực quan hóa tất cả các loại đám mây điểm. Ứng dụng cung cấp các công cụ cấu trúc dự án và nhập khác nhau cho lượng dữ liệu rất lớn. Với công cụ mạnh mẽ này, các tòa nhà phức tạp, cảnh quan cũng như mạng lưới đường và cáp có thể được đo lường, biểu diễn hóa một cách đáng tin cậy và được mô hình hóa chính xác dưới dạng 3D. Kết hợp với các ứng dụng Terrasolid bổ sung như TerraModeler, TerraMatch, TerraPhoto, TerraSlave và các sản phẩm khác, người dùng có tất cả các công cụ theo lệnh của họ để xử lý tự động cao các đám mây điểm Lidar và tạo tập dữ liệu vectơ 3D. TerraStereo cung cấp khả năng trực quan hóa các tòa nhà, địa hình và toàn bộ cơ sở hạ tầng đường sắt và xe điện trong 3D-stereo. Ví dụ, ứng dụng phần mềm được sử dụng để trực quan hóa các đường dây điện, trực quan hóa các phân tích hành lang, biểu diễn các đối tượng nguy hiểm trong 3D-stereo và cho phép hiển thị trực quan hiệu quả các điều kiện mặt đường để đánh giá rủi ro.

Các sản phẩm phần mềm của Terrasolid kết hợp việc xử lý dữ liệu hình ảnh Lidar và RGB-I từ các hệ thống quét laser trên mặt đất và trên không. Terrasolid không bị giới hạn trong các ứng dụng dữ liệu nhất định cũng như các hệ thống máy ảnh hoặc quét laser cụ thể. Từ việc hiệu chỉnh đến so sánh và hợp nhất dữ liệu đầu vào đến việc tạo ra các mô hình vector 3D cuối cùng, hình ảnh trực quan với TerraPhoto, biểu diễn địa hình có và không có thảm thực vật tự nhiên, các ứng dụng phần mềm rất linh hoạt và cung cấp các giải pháp mạnh mẽ, ví dụ: để khảo sát và xây dựng, đo đạc bản đồ, đo quang và phân tích bề mặt, mà còn cho khảo cổ học, nghiên cứu và phát triển đô thị. TerraScan chuyển đổi mọi đám mây điểm một cách chính xác, nhanh chóng và chất lượng cao thành mô hình 3D đã được hiệu chỉnh hoặc thành các phần tử vector CAD, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tối ưu hóa quy trình làm việc. Xuất dữ liệu nhanh là một lợi thế lớn, ví dụ như trong các ứng dụng quy hoạch đô thị và thành phố thông minh đang được sử dụng trên các nền tảng máy tính để bàn, di động và web.


Người dùng Terrasolid được hưởng lợi từ công nghệ trực quan hóa 3D hoàn thiện với màn hình 3D PluraView, được thành lập trong ngành không gian địa lý trong nhiều năm.
Khi nói đến việc xem không gian và đo lường các mô hình 3D, giải pháp phần mềm TerraStereo phụ thuộc vào màn hình 3D-stereo chi tiết, có độ tương phản cao của hệ thống bộ tách chùm hai màn hình thụ động, dòng 3D PluraView của Schneider Digital. Những màn hình cao cấp này là tiêu chuẩn công nghiệp thực tế cho tất cả các ứng dụng Lidar, photogrammetry và GIS có hỗ trợ âm thanh nổi. Việc thể hiện màu sắc của các đám mây điểm có kết cấu RGB là một trải nghiệm của riêng nó trên hệ thống hiển thị âm thanh nổi 3D mạnh mẽ và sáng tạo của Schneider Digital. Với màn hình hiển thị rất sắc nét trong thời gian thực, chúng hoàn toàn không bị nhấp nháy và có thể được sử dụng 'plug & play' cho tất cả các chức năng của TerraStereo, chẳng hạn như đo 3 trục chính xác trong không gian 3D.

Đám mây điểm thông minh
Với đường chéo màn hình lên đến 28 inch, màn hình 3D PluraView mang đến hình ảnh 3D lập thể, chi tiết cao. Nhờ một màn hình cho mỗi mắt, chúng cung cấp độ phân giải lập thể lên đến 4K và độ sáng hình ảnh rực rỡ. Công nghệ lọc phân cực thụ động và công thái học tối ưu của chúng đảm bảo làm việc không mệt mỏi, kể cả trong điều kiện văn phòng ban ngày bình thường. Không chỉ người dùng Terrasolid đánh giá cao khả năng xử lý dễ dàng của màn hình 3D PluraView: Các mô hình 3D có thể dễ dàng hiển thị và dễ dàng đo hoặc chỉnh sửa bằng chuột 3D. Người dùng Terrasolid được hưởng lợi từ công nghệ trực quan hóa 3D hoàn thiện với màn hình 3D PluraView, được thành lập trong ngành không gian địa lý trong nhiều năm.

Cùng với các màn hình cao cấp của Schneider Digital, người dùng chuyên nghiệp của bộ phần mềm Terrasolid hiệu suất cao sẽ có được một gói hoàn chỉnh được tinh chỉnh ở mức cao nhất. Việc đo lường, thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu 3D không chỉ thuận tiện với các công nghệ kết hợp và sáng tạo này, nó còn bổ sung thêm tính thực tế cho bất kỳ quy trình công việc GIS đòi hỏi nào. Vì lý do này, Schneider Digital hiện đã chính thức chứng nhận TerraStereo cho khả năng hiển thị 3D-stereo với màn hình 3D PluraView.

------

LIDAR POINT CLOUD MODELS VISUALIZED IN 3D-STEREO -P2

Visualize, analyze, calculate and extract Lidar data
TerraStereo is specifically tailored for the 3D-stereo visualization of data from every Terrasolid workflow and can be combined with all other Terrasolid software products. The workflow with software products from the Terrasolid family usually begins with TerraScan. TerraScan manages, processes and visualizes all types of point clouds. The application offers various import and project structuring tools for very large amounts of data. With this powerful tool, complex buildings, landscapes as well as road and cable networks can be reliably measured, vectorized and precisely modeled in 3D. In combination with additional Terrasolid applications such as TerraModeler, TerraMatch, TerraPhoto, TerraSlave and other products, users have all the tools at their command for the highly automated processing of Lidar point clouds and the creation of 3D vector datasets. TerraStereo offers the possibility to visualize buildings, topographies and entire railway and tram infrastructures in 3D-stereo. The software application is used for instance to visualize power lines, visualize corridor analyses, represent dangerous objects in 3D-stereo and enables the efficient visual representation of road surface conditions for risk assessment.

Terrasolid's software products combine the processing of Lidar and RGB-I image data from terrestrial and airborne laser scanning systems. Terrasolid is neither limited to certain data applications nor to specific laser scanning or camera systems. From calibration to comparing and merging of input data to the creation of final 3D vector models, ortho-images with TerraPhoto, terrain representations with and without natural vegetation, the software applications are highly flexible and offer powerful solutions, e.g. for surveying and construction, cartography, photogrammetry and surface analysis, but also for archeology, research and urban development. TerraScan converts every point cloud precisely, quickly and in high quality into a corrected 3D model or to CAD vector elements, which saves time and money and optimizes workflows. Fast data export is a great advantage, for example in smart city and urban planning applications that are being used on desktop, mobile and web platforms.


Terrasolid users benefit from mature 3D visualization technology with the 3D PluraView monitors, established throughout the geospatial industry for many years.


When it comes to spatial viewing and measurement of 3D models, the TerraStereo software solution depends on the detailed, high-contrast 3D-stereo display of passive, double-screen beamsplitter systems, the 3D PluraView series from Schneider Digital. These high-end displays are the de-facto industry standard for all stereo-capable Lidar, photogrammetry and GIS applications. The color representation of RGB-textured point clouds is an experience on its own on the powerful and innovative 3D-stereo display systems from Schneider Digital. With a very sharp display in real time, they are completely flicker-free and can be used ‘plug & play’ for all TerraStereo functionality, such as precise 3-axis measurement in 3D space.

Intelligent point clouds
With screen diagonals up to 28“, the 3D PluraView monitors deliver highly detailed, stereoscopic 3D visualizations. Thanks to one monitor per eye, they offer up to 4K stereoscopic resolution and brilliant image brightness. Their optimal ergonomics and passive polarization filter technology ensures fatigue-free work, also in normal daylight office conditions. Not only Terrasolid users appreciate the easy handling of the 3D PluraView monitors: 3D models can be easily displayed and easily measured or edited with a 3D mouse. Terrasolid users benefit from mature 3D visualization technology with the 3D PluraView monitors, established throughout the geospatial industry for many years.

Together with the high-end displays from Schneider Digital, professional users of the high-performance Terrasolid software suite get a complete package that is fine-tuned at the highest level. Measuring, capturing, analyzing and visualizing 3D data is not only convenient with these combined and innovative technologies, it also adds real to any demanding GIS workflow. For this reason, Schneider Digital has now officially certified TerraStereo for 3D-stereo visualization with its 3D PluraView monitors.

Geolink tổng hợp từ Gim-international

popup

Số lượng:

Tổng tiền: