Báo cáo

Màu nước sông Mekong chuyển từ nâu sang lục lam

29/03/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)

Sông Mekong trải dài qua sáu quốc gia là huyết mạch quan trọng đối với gần 60 triệu người trên khắp Đông Nam Á. Dòng sông chảy xiết là nguồn cung cấp cá và giúp vận chuyển phù sa khắp vùng, cải thiện độ phì nhiêu của đất cho người nông dân. Các lớp trầm tích cũng tạo cho sông vẻ ngoài màu nâu đục đặc trưng của nó. Nhưng trong vài tháng qua, lượng phù sa đã giảm xuống và hạ lưu sông Mekong chuyển sang màu xanh lam lạ thường.

 

Sự thay đổi màu sắc lần đầu tiên được báo cáo ở miền bắc Thái Lan vào tháng 11 năm 2019, và kể từ đó lan rộng dọc theo hạ lưu sông Mekong. Những hình ảnh trên cho thấy con sông gần thị trấn Huay Xai của Lào. Hình ảnh bên trên cho thấy dòng sông trong điều kiện bình thường, đầy trầm tích vào ngày 27 tháng 1 năm 2015, so với điều kiện vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. Cả hai hình ảnh đều được thu thập bởi Operational Land Imager (OLI) trên Landsat 8.

Ủy ban sông Mekong (MRC) cho biết sự thay đổi nước là do dòng chảy của sông cực kỳ nông và chảy chậm. Tiếp theo, các chất cặn mịn đã trôi ra ngoài và tạo ra điều kiện nước trong hơn.

Nước trong hơn đã thúc đẩy sự phát triển của tảo, chúng thường bị dòng chảy của sông cuốn đi. Dòng chảy thấp hơn có nghĩa là ít xáo trộn trầm tích và tảo hơn. Điều đó cũng có nghĩa là nhiều ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua nước hơn, cho phép tảo cực nhỏ phát triển trên đáy cát. Theo báo cáo, lượng tảo tập trung cao đã làm tắc nghẽn lưới đánh cá và gây khó khăn cho việc đánh bắt cá.

Mực nước nông có thể là do sự kết hợp của hạn hán và các con đập trong khu vực. Trong vài tháng qua, hạ lưu sông Mê Kông nhận được ít hoặc không có mưa, thấp hơn khoảng 20 đến 30 % so với điều kiện bình thường từ tháng 12 đến tháng 2. Ngoài ra, các con đập mới cũng đang làm chuyển hướng và làm giảm dòng chảy tự nhiên của sông — và nó có thể tồn tại. (MRC báo cáo rằng lên đến 97 % dòng chảy phù sa đến cửa sông có thể bị chặn lại vào năm 2040, nếu tất cả các dự án xây dựng đập trong tương lai được hoàn thành.) Ủy ban dự đoán rằng màu xanh lam của năm 2020 có thể vẫn còn cho đến khi dòng chảy của sông tăng lên trong mùa lũ sắp tới, bắt đầu vào cuối tháng 5 và đóng góp 80 đến 90% lượng dòng chảy hàng năm của sông.

Hình ảnh Đài quan sát Trái đất của NASA do Lauren Dauphin thực hiện, sử dụng dữ liệu Landsat từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ.

--------

Mekong Turns from Brown to Blue-Green
Spanning six countries, the Mekong River is an important lifeline to nearly 60 million people across Southeast Asia. The fast-flowing river is a source of fish and helps transport sediments across the region, improving soil fertility for farmers. The sediments also give the river its signature muddy brown appearance. But for the past few months, the sediment loads have dropped and the Lower Mekong River has turned an unusual aquamarine color.

The color change was first reported in northern Thailand in November 2019, and has since spread along the Lower Mekong. The images above show the river near the town of Huay Xai in Laos. The left image shows the river under normal, sediment-laden conditions on January 27, 2015, compared to conditions on January 25, 2020. Both images were acquired by the Operational Land Imager (OLI) on Landsat 8.

The Mekong River Commission (MRC) stated that the water change is due to extremely shallow and slow-moving river flows. In turn, fine sediments have dropped out and created clearer water conditions.

The clearer water has promoted the growth of algae, which are usually carried away by river currents. Lower flows mean less disturbance of the sediments and the algae. It also means more sunlight can penetrate the water, allowing microscopic algae to grow on the sandy bottom. According to news reports, the high concentration of algae has been clogging fishing nets and making it difficult to fish.

The shallow water levels have likely been caused by a combination of drought and dams in the region. For the past few months, the Lower Mekong River has received little to no rain, about 20 to 30 percent below normal conditions from December to February. Additionally, new dams are also diverting and reducing the river’s natural flow—and it could persist. (The MRC reported that up to 97 percent of sediment flow to the river’s mouth could be blocked by 2040, if all future dam construction projects are completed.) The commission predicts that the blue-green color of 2020 may remain until river flow increases in the upcoming flood season, which starts in late May and contributes 80 to 90 percent of the river’s annual flow.

NASA Earth Observatory images by Lauren Dauphin, using Landsat data from the U.S. Geological Survey. 

Geolink tổng hợp từ Earthobservatory.nasa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: