Cơ hội

MapAction đang tìm một Trưởng bộ phận Dịch vụ Địa Không gian

19/08/2021 GeoLink Thu Giang 0 Nhận xét

(English below)
MapAction tin rằng việc áp dụng kiến ​​thức chuyên môn về không gian địa lý vào các tình huống nhân đạo có thể cải thiện đáng kể kết quả cho những người bị ảnh hưởng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và học hỏi tích lũy được từ việc tham gia tốt hơn 100 trường hợp khẩn cấp nhân đạo khác nhau và hỗ trợ vô số trường hợp từ xa khác, chúng tôi đã phát triển một loạt năng lực duy nhất và được yêu cầu liên tục. Chúng tôi tự do chia sẻ kiến ​​thức mà chúng tôi có được bằng cách giảng dạy và đào tạo các điều phối viên nhân đạo sử dụng bản đồ và các sản phẩm không gian địa lý khác để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Chúng tôi cũng giúp đưa ra các hệ thống, tài nguyên và dữ liệu cần thiết để xây dựng khả năng chống chịu với thiên tai và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Về vai trò
Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia Địa Không gian có thể áp dụng kinh nghiệm và tầm nhìn của họ để giúp đỡ những người gặp thảm họa nhân đạo. Vai trò là rất xa và có tác động. Bạn sẽ làm việc với một đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên và chuyên gia tư vấn tài năng và đa dạng để áp dụng và cung cấp các dịch vụ không gian địa lý chất lượng cao và mạnh mẽ trên nhiều môi trường và tình huống nhân đạo khác nhau.

Bạn sẽ là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới bằng cách hợp tác chặt chẽ với nhóm kỹ thuật để phát triển năng lực của chúng tôi và tham gia vào tất cả các khía cạnh hoạt động của MapAction, từ ứng phó khẩn cấp, cả từ xa và triển khai, thông qua việc lập kế hoạch và cung cấp đào tạo nội bộ và bên ngoài, và hỗ trợ hoạt động sẵn sàng với các đối tác trên toàn cầu. Có sự hiểu biết tuyệt vời về quản lý thông tin trong bối cảnh nhân đạo hoặc phát triển và kiến ​​thức sâu rộng về các ứng dụng thực tế của công nghệ không gian địa lý sẽ khiến bạn trở thành một ứng cử viên xuất sắc cho vai trò này.

Bạn sẽ cần phải là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm, có thể làm việc chặt chẽ với nhiều chuyên gia kỹ thuật trong các tình huống đầy thách thức, áp lực cao và hạn chế về thời gian. Bạn cũng cần có kinh nghiệm quản lý dự án và chương trình, thoải mái với sự không chắc chắn và có thể quản lý đồng thời các mối quan hệ với nhiều đối tác.

Nếu bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập tại ĐÂY để xem thông số công việc và ứng tuyển.

----

MapAction is looking for a Head of Geospatial Services 
MapAction believes that applying geospatial expertise to humanitarian situations can greatly improve outcomes for the people affected.

With more than 20 years of experience and learning gleaned from attending well over 100 different humanitarian emergencies and supporting countless more remotely, we have developed a unique and continually requested range of capacities. We freely share the knowledge we have acquired by teaching and training humanitarian coordinators to use maps and other geospatial products to help them make better decisions. We also help put in place the systems, resources and data required to build resilience to disasters and protect vulnerable communities. 

About the role
We are looking for a Geospatial expert who can apply their experience and vision to help those in humanitarian disasters. The role is far ranging and impactful. You will work with a talented and diverse team of staff, volunteers and consultants to apply and deliver high quality and robust geospatial services across a variety of different environments and humanitarian situations. 

You will be critical in driving innovation by working closely with the technical team to grow our capability and be involved in all aspects of MapAction’s operational activity, from emergency responses, both remote and deployed, through the planning and delivery of internal and external training, and supporting preparedness activity with partners globally. Having an excellent understanding of information management in humanitarian or development contexts and an extensive knowledge of practical applications of geospatial technologies will make you an excellent candidate for the role.

You will need to be an experienced leader, able to work closely with a variety of technical experts in challenging, high pressure and time constrained situations. You will also need experience in project and programme management, comfortable with uncertainty and able to manage relationships with multiple partners concurrently.  

If you are interested and want to find out more, please visit HERE to view the job spec and apply. 

Geolink tổng hợp từ Geoawesomeness

popup

Số lượng:

Tổng tiền: