(English here) 

CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ THAM GIA

 • Nghiên cứu thành lập bản đồ thành phố 3D trên nền Web bằng công nghệ GIS.
 • Nghiên cứu để phát triển công cụ đánh giá và dự đoán về sự dịch chuyển ngang của đập thủy điện Áp dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo được sử dụng cho quản lý an toàn đập ở Việt Nam
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc phát hiện và đánh giá hình thái và quy mô của các công sự trận địa
 • Một số tiếp cận phân cụm dữ liệu sử dụng tập mờ loại 2 và ứng dụng
 • Nghiên cứu ứng dụng phân cụm phổ trong phân loại ảnh vệ tinh. 
 • Nghiên cứu ứng dụng Logic mờ trong phân loại bán giám sát trên ảnh vệ tinh đa phổ LANDSAT. Vai trò: Chủ nhiệm
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội đến sử dụng đất.
 • Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống giảng đường tại Học viện Kỹ thuật quân sự bằng công nghệ 3D GIS
 • Ứng dụng ảnh viễn thám hồng ngoại nhiệt xác định nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất phục vụ công tác giám sát hạn hán
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ
 • Ứng dụng công nghệ viễn thám nghiên cứu nhiệt độ bề mặt và độ ẩm đất
 • Nghiên cứu hệ thống tính toán hiệu năng cao dựa trên GPU và ứng dụng cho bài toán xử lý ảnh dữ liệu lớn

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • D.S Mai, L.T Ngo, L.H Trinh. Tiếp cận hệ thống mờ loại 2 khoảng và kỹ thuật PSO trong phân loại lớp phủ đất. Hội nghị Châu Á lần thứ 12 về Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Thông tin Thông minh (ACIIDS), Springer LNCS, Vol. 12034, trang 402-414.
 • D.S Mai, L.T Ngo. Phân cụm C-means mờ có thể bán giám sát chung để Phân loại lớp phủ. Hội nghị Quốc tế IEEE lần thứ 11 về Kỹ thuật Hệ thống và Tri thức (KSE), trang 1-6.
 • L.H Trinh, D.S Mai. Phân loại ảnh viễn thám dựa trên mật độ và thuật toán c-mean mờ. Tạp chí Quốc tế về Ứng dụng Hệ thống Mờ, Tập 8 (2), Tr.1-15, (Scopus, Q2).
 • D.S Mai, L.T Ngo, L.H Trinh. Phân loại ảnh vệ tinh dựa trên thuật toán phân cụm mờ không gian-phổ. Hội nghị Châu Á lần thứ 10 về Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Thông tin Thông minh, Springer LNAI 10752, trang 505–518.
 • D.S Mai, L.T Ngo, L.H Trinh. Phân cụm C-means mờ có thể bán giám sát nâng cao sử dụng khoảng cách Không gian-Phổ để Phân loại lớp phủ. Hội nghị quốc tế IEEE về Hệ thống, Con người và Điều khiển học, Nhật Bản, trang 4375-4380.
 • D.S Mai, L.T Ngo. Phương pháp bán giám sát với trọng số không gian dựa trên Phân cụm C-means mờ có thể có để phân loại lớp phủ đất. Hội nghị NAFOSTED lần thứ 6 về Khoa học Máy tính và Thông tin (NICS), IEEE, trang 406-411.
 • D.S Mai, L.T Ngo, L.H Trinh. Một cách tiếp cận kết hợp giữa phương pháp phân cụm mờ và phương pháp Tối ưu hóa bầy đàn để phân loại Lớp phủ đất. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Mục Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Số. 12, tr.48-63, 2018.
 • D.S Mai, L.T Ngo. Phương pháp tiếp cận nhiều nhân đối với thuật toán phân cụm mờ bán giám sát để phân loại đất che phủ. Ứng dụng Kỹ thuật của Trí tuệ Nhân tạo, Vol.68, pp.205–213, (SCIE, Q1, IF = 3.5).
 • D.S Mai, L.T Ngo, L.H Trinh. Phân cụm mờ không gian-phổ k-Means để phân đoạn ảnh viễn thám. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, VAST, 56 (2), tr.257-272
popup

Số lượng:

Tổng tiền: